Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Мезомерний ефект (ефект спряження)

 

На відміну від індукційного ефекту у даному випадку інакше відбувається передача електронного впливу замісника по спряженій системі. Спряжена система – складається з простих і кратних зв’язків, що чергуються, або коли поряд з вуглецевим атомом, який утворює кратний зв’язок, знаходить атом з неподіленою парою р-електронів або атом, який має вакантну р-орбіталь.

Спряжені системи розподіляються на системи з:

1. з відкритим ланцюгом

2. з замкненим ланцюгом

У спряжених системах має місце додаткове перекривання p- і р- орбіталей, яке називають спряженням. Розрізняють (рис. 1):

 

Рис. 1. Спряжені системи 1,3-бутадієна, вінілхлориду, алільного катіона

p, p-спряження (перекриття двох p-орбіталей);

р, p-спряження (перекривання р-орбіталей з p-орбіталлю).

Необхідно запам’ятати, спряження можливе лише у випадку паралельного розташування осей симетрії орбіталей, що взаємодіють.

У результаті спряження утворюється єдина p-електронна система і проходить перерозподіл (делокалізація) p-електронної густини (рис. 1).

Вплив ефекту спряження взагалі домінує порівняно з індукційним ефектом. Наприклад, молекула вінілхлориду стійка до дії нуклеофілів, тому що електронна пара атома галогену вступає в спряження з p-електронною хмарою подвійного зв'язку.

Спряження є для молекули енергетично вигідним процесом. Воно супроводжується зменшенням енергії системи і призводить до підвищення термодинамічної стабільності молекули.

Процес передачі електронного впливу замісника по спряженій системі p-зв’язків – мезомерний ефект (М) або ефект спряження (С). Мезомерний ефект проявляється у випадку, коли замісник включено до спряженою системи.

Розрізняють мезомерний ефект замісника:

– позитивний (+М)

– негативний (-М)

Позитивний мезомерний ефект проявляють замісники, які подають електрони до спряженої системи. Негативний мезомерний ефект проявляють замісники, які відтягують на себе електронну густину спряженої системи.

+М – ефект мають атоми, які містять неподілені пари електронів або негативний заряд, також атомні групи, що мають на першому атомі неподілені електронні пари або негативний заряд.

–М – ефектом володіють замісники, перший атом яких несе позитивний заряд, а також, атомні групи, в яких перший атом сполучений з кратним зв’язком з більш електронегативним атомом, ніж сам.

Нижче наведені замісники, розташовані у порядку зменшення +М або –М-ефектів.

 

Розрізняють чотири основних типи прояву мезомерного ефекту в органічних сполуках

1. Взаємодія замісника, який має +М-ефект з π-електронною системою молекули:

2. Взаємодія замісника, який має –М-ефект з π-електронною системою молекули:

3. Взаємодія двох замісників з +М-ефектом і –М-ефектом, зв’язаних σ- зв’язком:

4. Взаємодія замісників, які мають +М-ефект і –М-ефект через π-електронну систему молекули:

На відміну від індукційного ефекту, передача електронного впливу замісника по спряженій системі проходить на значно більшу відстань, практично не загасаючи.

 

3. Ефект надспряження (гіперкон’югація )

 

Надспряження є специфічним видом спряження. Надспряження характерне для сполук, в яких атом карбону, який зв’язаний принаймні з одним атомом гідрогену, сполучено з ненасиченою групою. В молекулах таких сполук електронна густина σ- зв’язків С-Н карбону, який зв’язано з ненасиченим угрупуванням, зміщується у бік кратного зв’язку. Таке зміщення електронів називають надспряженням і схематично відображають зогнутою стрілкою.

З позиції квантово-механічної теорії надспряження розглядають як часткове перекривання σ-орбіталей зв’язку С-Н з π-орбіталями кратного зв’язку, тобто проходить σ,π-спряження (рис. 2)

 
 
σ,π-спряження


Рис. 2. Схема перекриття σ-орбіталей зв’язку С-Н з π-орбіталлю кратного зв’язку в молекулі пропену

 

Ефект надспряження тим сильніший, чим більше атомів гідрогену при карбоні, який зв’язано з ненасиченою системою.


Читайте також:

 1. IV. Проблема антропогенних змін клімату або «парниковий ефект».
 2. Аміноглікозиди (стрептоміцину сульфат, гентаміцину сульфат). Механізм і спектр протимікробної дії, застосування, побічні ефекти.
 3. Аналіз економічної ефективності капітальних вкладень
 4. Аналіз ефективності використання каналів розподілу
 5. Аналіз ефективності використання оборотних активів
 6. Аналіз ефективності використання основних засобів.
 7. Аналіз ефективності діяльності працівників банку
 8. Аналіз ефективності інвестиційних проектів
 9. Аналіз ефективності кредитних операцій
 10. Аналіз ефективності системи антиризикованих заходів
 11. Аналіз ефективності формування та використання банківських ресурсів
 12. Аналіз забезпеченості підприємства матеріальними ресурсами й ефективності їх ви­користання.
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Індукційний ефект | Теорія хімічної будови органічних сполук О.М. Бутлерова

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.001 сек.