Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Ступінь електролітичної дисоціації

Здатність електроліту дисоціювати на йони кількісно оцінюють за допомогою ступеня дисоціації а.

Ступінь дисоціації α — це відношення числа молів електроліту, що розпався на йони, до його загальної концентрації у розчині. Якщо позначити число молів продисоційованого електроліту через Сдис (моль/л), а загальну концентрацію — Сзаг (моль/л), то ступінь електролітичної дисоціації дорівнюватиме:

З цього виразу видно, що αзмінюватись від нуля до одиниці або у процентах від 0 до 100.

До сильних електролітів належать речовини, які в розчині дисоціюють практично повністю. Це більшість солей, сильні кислоти, гідроксиди лужних та лужноземельних металів, для них α>30%.

Слабкі електроліти у розчині дисоціюють частково, до них належать більшість слабких основ і кислот, а також органічні кислоти і основи (α<3%).

Характерною особливістю слабких електролітів є встановлення в розчині рівноваги між йонами і молекулами розчиненої речовини:

СН3СООН ↔ СН3СОО- + Н+

Із зменшенням концентрації розчину рівновага зміщується вправо, тобто дисоціація кислоти посилюється, а отже, збільшується ступінь електролітичної дисоціації.

Величина ступеня дисоціації електроліту крім хімічної природи речовини і концентрації розчину залежить і від природи розчинника. Так, розчин хлороводню у воді є сильним електролітом, а бензольний розчин НС1 практично не проводить електричний струм. Отже, поділ електролітів на сильні і слабкі є умовним і сила електроліту значною мірою залежить від природи розчинника і його діелектричної проникності. По суті електролітом є не сама розчинена речовина, а речовина і розчинники, які й утворюють електролітичний розчин, що проводить електричний струм.

Ступінь електролітичної дисоціації часто визначають експериментально за величиною ізотонічного коефіцієнта або вимірюванням електропровідності розчинів різних концентрацій.

Позначивши через С загальну концентрацію електроліту (моль/л), α —ступінь його дисоціації, а п — число іонів, на яке дисоціює молекула електроліту, дістанемо:

Для бінарних електролітів формула стає наступною (NaCl, KNO3):

Для калію сульфату n=3, натрію ортофосфату n=4.

 


Читайте також:

 1. Біржова валютна торгівля та ступінь валютного регулювання і контролю
 2. Взаємодія йонів солі, що утворюються в результаті електролітичної дисоціації з молекулами води, називається гідролізом солі.
 3. Види, фактори і ступінь порушення типів місцевості.
 4. Визначати ступінь відповідності обраної регресії відображуваним на діаграмі даним.
 5. Високий ступінь майстерності публічного виступу, мистецьке володіння словом.
 6. Впевненість — це ступінь довіри користувача до достовірності предмета перевірки аудитором.
 7. Константа електролітичної дисоціації
 8. Найважливішою якісною характеристикою валюти є ступінь її конвертування.
 9. Найвищий ступінь порівняння
 10. Напрями та методи впливу на ступінь ризику господарювання
 11. Незначний ступінь залежності.
 12. П'ятий ступінь
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
ТЕМА: Теорія сильних та слабких електролітів. Рівновага в розчинах малорозчинних електролітів. Теорії кислот та основ. Дисоціація води. рН | Константа електролітичної дисоціації

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.001 сек.