Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник


Метод кінцевого використання.

Система показників товарного ринку.

В економічній теорії використовуються різні форми вимірювання або визначення суспільного продукту. Останнім часом органами статистики прийнята система національних рахунків відповідно до міжнародних стандартів (СН Р), яка є статистичною моделлю ринкової економіки. СНР дає можливість інформаційного забезпечення для комплексного та всебічного аналізу виробництва та використання національного продукту та національного доходу. Ця система дає можливість співставлення економічних показників різних країн світу.

Головне значення в системі національних рахунків має показник валового внутрішнього продукту, який визначається як сума валових доданих вартостей усіх товарів та послуг вироблених на території країни на протязі певного періоду часу. Такий метод визначення ВВП виключає подвійний рахунок при кількісному вираженні ВВП. Тобто при цьому методі враховується тільки кінцева продукція і не враховується проміжне споживання.

Валовий внутрішній продукт є загальним показником кінцевого результату економічної діяльності національної економіки і характеризує єдність взаємопов'язаних економічних процесів, таких як виробництво матеріальних благ та надання послуг, розподіл та перерозподіл доходів, а також кінцеве використання товарів та послуг. Показник валового внутрішнього продукту охоплює результати діяльності всіх інституційних одиниць зайнятих бізнесом на даній території.

Якщо до вартості валового внутрішнього продукту додати різницю між факторними доходами, тобто доходами, які надійшли від закордонного виробництва даної країни і доходами отриманими іншими країнами вданій країні, то отримаємо величину валового національно доходу (ВНП). ВНП— це величина доходу, отриманого як на території України так і за її межами. Валова додана вартість обчислюється як сума оплати праці, податків на виробництво та імпорт, податків змішаного доходу. Валову додану вартість можна обчислити, як різниця між валовим випуском та проміжним споживанням.

 

 

Обсяг ВВП розраховується в поточних цінах такими методами:

1) виробничий метод;

2) розподільчий метод;

1). Виробничий метод є основним і передбачає розрахунок Валового внутрішнього продукту (ВВП) як суму доданих вартостей усіх одиниць резидентів в основних цінах:

= ВВ– ПС

По кожній галузі виробництва валова додана вартість резидентів обчислюється як різниця між вартістю валової продукції і матеріальними витратами або відніманням від валового випуску (ВВ) продукції проміжного споживання (ПС). При цьому обсяги доданої вартості в основних цінах не включають чисті податки на продукти.

Для розрахунку ВВП в фактичних цінах необхідно додати до доданої вартості в основних цінах суму чистих податків.

Методика розрахунку ВВП України заданими 2006 року виробничим методом.

Данні про валовий випуск продукції та проміжне споживання економічної діяльності України в 2006 році

Таблиця 1

  Показники Сума, млн. грн
1. Валовий випуск
2. Проміжне споживання
3. Чисті податки на продукти

Сума доданої вартості у основних цінах:

ДВ=ВВ– ПС = 486611-292928= 193683 млн грн

Валовий внутрішній продукт у фактичних цінах:

=ВВ– ПС + ПЧ =486611-292928+ 27249 = 220932млн грн

2). Розподільчий метод визначення ВВП виступає як винагорода власників робочої сили та капіталу, тобто цим методом ВВП розраховується як сума первинних доходів, що включають оплату праці з нарахуваннями, дохід від власності у вигляді ренти та позикового відсотку, прибутки корпорацій до сплати податків та інші витрати і платежі, до яких належать амортизаційні відрахування, витрати на капітальний ремонт, а також не прямі податки на бізнес.

Таблиця 2. Кінцеве використання ВВП в Україні в 2006 році

Показники Сума, млн. грн
Оплата праці
Податки чисті на виробництво та імпорт
Валовий прибуток

ВВП=ОП+Пч+ВП

Валовий внутрішній продукт розподільчим методом:

ВВП = ОП + Пч +П = 96599 +30070+94263=220932млн грн

3). Метод кінцевого використання включає кінцеве споживання домашніх господарств, державних установ, громадських організацій; валове нагромадження основного капіталу і оборотних коштів, а також сальдо експорту - імпорту. За методикою статистичної комісії ООН ВВП складається із споживчих витрат населення, валових приватних інвестицій у національну економіку, державних закупок товарів та послуг, а також сальдо експортно-імпортних операцій.

Таблиця 3. Розподіл валового внутрішнього продукту в Україні у 2006 році

Показники Сума, млн. грн
Кінцеві споживчі витрати (КС)
Валове нагромадження (ВН)
Чистий експорт (ЧЕ)
Статистична розбіжність

Валовий внутрішній продукт методом кінцевого використання:

= 168904+44747+98901 = 223542 — 2610 =

= 220932 млн.грн.

Невідповідність обсягів ВВП, розрахованих різними методами, виражаються показником "статистична розбіжність" і пов'язанні з тим що статистичні дані не дають абсолютно точного відображення кількісного змісту економічних операцій.

 Читайте також:

 1. D) методу мозкового штурму.
 2. H) інноваційний менеджмент – це сукупність організаційно-економічних методів управління всіма стадіями інноваційного процесу.
 3. I Метод Шеннона-Фано
 4. I. Метод рiвних вiдрiзкiв.
 5. VI. Система навчаючих завдань для перевірки кінцевого рівня завдань.
 6. VI. Система навчаючих завдань для перевірки кінцевого рівня завдань.
 7. VII. Нахождение общего решения методом характеристик
 8. А. науковий факт, b. гіпотеза, с. метод
 9. Автоматизація водорозподілу на відкритих зрошувальних системах. Методи керування водорозподілом. Вимірювання рівня води. Вимірювання витрати.
 10. Агрегативна стійкість, коагуляція суспензій. Методи отримання.
 11. АгротехнІЧНИЙ метод
 12. Адаптовані й специфічні методи дослідження у журналістикознавстві
Переглядів: 4166

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Статистичне вивчення товарного ринку | Аналіз факторів впливу на обсяги виробництва суспільного продукту.

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.01 сек.