Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Якість ПС

Якість характеризує його придатність до використання по призначенню. Для різних типів ПС задається номенклатура показників і встановлюються їхні базові значення, що повинні бути досягнуті при розробці окремих прикладних компонентів за їх моделями [11–13].

Модель якості Мqv – це формалізоване представлення характеристик (чи показників) якості, їхніх властивостей і способів оцінки на процесах ЖЦ (чи лінії). Згідно стандартів ISO/IEC 9126–2, ISO/IEC 9000 (1–4) і ядра знань SWEBOK модель якості отримала стандартний вигляд для усіх видів і типів програмних компонентів і ПС і має такий вид:

Мgv = {Q, A, M, W},

де Q = {q1, q2, …, qi}i = 1,…, 6 множина характеристик якості (Quality – Q);

A = {a1, a2,…,aj}j=1,…,Jмножина атрибутів (Attributes – A), кожний з яких фіксує окрему властивість qi – характеристики якості;

M = {m1, m2,…,mk}k=1,…,Kмножина метрик (Metrics – M) для кожного aj атрибута, використовуваного після виміру цього атрибута;

W = {w1, w2,…,wn}n=1,…,N­ – множина вагових коефіцієнтів (Weights – W) для нівелювання метрик цієї множини.

У стандарті ISO/IEC 9126–2 визначено шість базових характеристик якості ПЗ:

q1: функціональність (functionality),

q2: надійність (realibility),

q3: ефективність (efficiency),

q4: эргономічність (usability),

q5: супроводженість (maitainnability),

q6: переносність (portability).

Кожна з характеристик (показників) має властивості й атрибутами, що визначають різні її властивості, які необхідно знати користувачеві при бажанні використовувати відповідні КПВ чи ПС.

Модель Мяк – чотирьохрівнева. На першому рівні знаходяться характеристики (показники) якості, що відображають властивості, який повинна володіти створена ПС Показники другого рівня – це атрибути показників (коректність, безвідмовність і ін.), необхідні для розроблювальної ПС, щоб досягти задані характеристики якості першого рівня. Кожен атрибут представляється набором одиничних властивостей, що уточнюють показники якості першого рівня, тобто кожен показник визначається набором окремих атрибутів, які необхідно досягти в процесі розробки ПС на деякому процесі лінії ЖЦ і використовувати них при комплексній оцінці якості продукту за сумою усіх присутніх показників за формулами формулою для окремого компонента (com) і системи (sys) в загалі:

h N

Qcom= S qj , Qsys = S Qicom ,

J =1 i =1

де показник qj , як і інші, має такий загальний вигляд:

5

q6 = å a6j m6j w 6j.

j=1

На третьому рівні знаходяться так називані метрики. Метрика – це сукупність оцінних елементів, що дозволяють визначити ступінь досягнення групи атрибутів по кожнім показнику окремо. Іншими словами, метрика, що характеризує показник якості, може мати один або кілька оцінних елементів.

На четвертому рівні знаходяться оцінні елементи, що є елементарними характеристиками (qj) з окремих властивостей створюваного ПС. Набір оцінних елементів групується і розподіляється по відповідних процесах технології розробки ПС.

Дані формули є прикладом розрахунків якісних показників. Крім того, розроблені методи оцінки показників витрат на розробку програм, а такою вартості ПС.

 


Читайте також:

 1. Витрати на якість
 2. ВПЛИВ ПРОМИВНОЇ РІДИНИ НА ЯКІСТЬ РОЗКРИТТЯ ПРОДУКТИВНОГО ПЛАСТА
 3. Вплив різних факторів на кількість і якість молока
 4. ЕКОЛОГІЧНИЙ МОНІТОРИНГ І ЯКІСТЬ ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА
 5. Закон України «Про безпечність та якість харчових продуктів» – як основний нормативний документ
 6. Інформаційні технології у забезпеченні дотримання підприємствами туристичної індустрії комплексу вимог, що формують якість туристичних послуг
 7. Контроль якості здійснюється і на стадії підтримки досягнутого рівня якості, тобто контролюється також якість технічної експлуатації і ремонту побудованих об'єктів.
 8. Лекція 3. Класифікація й товарна якість плодів і овочів
 9. Лекція №1. Якість продукції. Загальне значення якості. Основні терміни, поняття й визначення. Значення підвищення якості. Якість як об’єкт управління
 10. Лекція №2. Економічні аспекти якості продукції. Фактори, що впливають на якість продукції. Класифікація показників якості продукції.
 11. Основні фактори, що формують якість видобутої корисної копалини
 12. Основні фактори, які визначають якість фрикційної передачі
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Опис програми домену «Обчислювальна геометрія» мовою OWL | Оцінка витрат на продукт

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:


 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.002 сек.