Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Соціально-економічні карти

1.На картах населення подається узагальнена характеристика населення, кількість його, віковий, статевий та національний склад, природний та механічний рух (способи крапковий, картограма, псевдокартограма, картодіаграма, знаки руху, значки, ізоліній).

2. Карти господарства (економічні, загальноекономічні) характеризують стан та особливості господарського комплексу. На загальноекономічних картах показуються промисловість, транспорт і сільське господарство (спосіб значків, в тому числі й структурних, лінійних знаків, знаків руху, якісного фону) із передачею кількісних та якісних характеристик об’єктів господарства (валова продукція, її структура). Шкала кольорів для показу галузей промисловості є стандартною. Буквеними чи геометричними значками показуються родовища корисних копалин, символічними значками – електростанції, ареалами – поширення сільськогосподарських культур, якісним фоном – сільськогосподарське районування.

На галузевих картах промисловості використовуються способи значків, лінійних знаків, знаків руху. На галузевих картах сільського господарства показуються розміщення та розміри площ посівів певних сільськогосподарських культур (видів тварин). Застосовують способи ареалів, крапковий, картограму, картодіаграму.

3. Карти соціальної інфраструктури об’єднують карти освіти, культури, науки, рекреації, фізичної культури і спорту, громадського харчування, побутового обслуговування, соціального забезпечення тощо. Залежно від виду карти застосовують способи значків, картограму, картодіаграму, крапковий, якісного фону тощо.

4.Карти політичні та політико-адміністративні показують державну приналежність і політико-адміністративний устрій певної території (способи лінійних знаків, якісного фону, значків).

5.Карти історичні передають історичні події та явища (способи значків, лінійні знаки, знаки руху).

Література основна:

1. Божок А.П., Осауленко Л.Є., Пастух В.В. Картографія. Підручник. – К.: Фітосоціоцентр, 1999. – Стор. 59-85, 91-92.

3. Картография с основами топографии Учебник для студентов естеств.-геогр. фак. пед. ин-тов. Под ред А.В. Гедымина. Ч. 2. Мелкомасштабная географическая карта. Школьные географические произведения. – М.: Просвещение, 1973. – Стор. 120-146.

4. Картография с основами топографии: Учеб. пособие для студентов пед. ин-тов по спец. ”География“ / Г.Ю. Грюнберг, Н.А. Лапкина, Н.В. Малахов, Е.С. Фельдман; Под ред. Г.Ю. Грюнберга. – М.: Просвещение, 1991. – Стор. 215-245.

5. Салищев К.А. Картоведение. 2-е изд. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1982. – Стор. 51-99.

6. Салищев К.А. Картография: Учебник для географических специальностей ун-тов. 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Высшая школа, 1982. – Стор. 45-90.

7. Справочник по картографии / А.М. Берлянт, А.В. Гедымин, Ю.Г. Кельнер и др. – М.: Недра, 1988. – Стор. 14-23.

Література додаткова: Востокова А.В. Оформление карт. – М.: Изд-во МГУ, 1985. – 200 с.; Жупанський Я.І., Сухий П.О. Соціально-економічна картографія. – Тернопіль, 1997. – 274 с.; Лютый А.А. Язык карты. – М.: Знание, 1981. – 48 с.; Лютый А.А. Язык карты: сущность, система, функции. – М.: ИГ АН СССР, 1988. – 292 с.; Лютый А.А. Казанцев Н.Н., Платэ А.Н., Суворов А.К. Проектирование систем знаков тематических карт. – М.: ИГ АН СССР, 1987. – 1987. – 239 с.; Салищев К.А. Пректирование и совставление карт. – М.: Изд-в МГУ, 1987. – 240 с.


Читайте також:

 1. III.2. НАТУРФИЛОСОФСКИЕ КАРТИНЫ
 2. III.5 ДИАЛЕКТИКО-МАТЕРИАЛИСТИЧЕСКАЯ КАРТИНА МИРА ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX века
 3. V. Физическая картина мира
 4. Безробіття: суть, причини, форми та соціально-економічні наслідки
 5. БУТТЯ У СУЧАСНІЙ НАУКОВІЙ КАРТИНІ СВІТУ
 6. Види географічних карт. Інші картографічні карти
 7. Виділяють класичну наукову картину світу, і некласичну (сучасну) наукову картину світу.
 8. Визначення локалізації генів у хромосомах. Генетичні карти.
 9. Визначте соціально-економічні та політичні фактори утворення Київської Русі.
 10. Використання карти великого масштабу проекції Гаусса-Крюгера
 11. Віртуальні карти.
 12. Вставка картинки з колекції
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Зображення елементів політико-адміністративного поділу | Географічні атласи та їх типологія

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.002 сек.