Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядів



Контакти
 


Тлумачний словник
Авто
Автоматизація
Архітектура
Астрономія
Аудит
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Винахідництво
Виробництво
Військова справа
Генетика
Географія
Геологія
Господарство
Держава
Дім
Екологія
Економетрика
Економіка
Електроніка
Журналістика та ЗМІ
Зв'язок
Іноземні мови
Інформатика
Історія
Комп'ютери
Креслення
Кулінарія
Культура
Лексикологія
Література
Логіка
Маркетинг
Математика
Машинобудування
Медицина
Менеджмент
Метали і Зварювання
Механіка
Мистецтво
Музика
Населення
Освіта
Охорона безпеки життя
Охорона Праці
Педагогіка
Політика
Право
Програмування
Промисловість
Психологія
Радіо
Регилия
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Технології
Торгівля
Туризм
Фізика
Фізіологія
Філософія
Фінанси
Хімія
Юриспунденкция






Бюджетне регулювання, його сутність та методи здійснення

Збалансування бюджетів одного рівня, яке неможливо здійснити лише шляхом розмежування їхніх доходів і видатків, дося¬гається за допомогою бюджетного регулювання, тобто перерозподільчих процесів у межах бюджетної системи, шляхом надання коштів "бідним" у фінансовому відношенні територіям або вилу¬чення коштів у відносно "багатих" територій.

Бюджетне регулювання — це надання коштів з державного місцевим бюджетам з метою збалансування доходів і видатків усіх бюджетів.

Бюджетне регулювання є системою фінансового забезпечення відповідності між повноваженнями на здійснення видатків, закрі¬плених законодавчими актами України за бюджетами та бюджет¬ними ресурсами, які мають забезпечувати виконання цих повно¬важень. За суттю бюджетне регулювання відображає економічні відносини, пов'язані з територіальним розподілом і перерозподі¬лом бюджетних ресурсів для забезпечення необхідними коштами потреб соціально-економічного розвитку відповідних адміністра¬тивно-територіальних одиниць.

Регулювання міжбюджетних відносин полягає в тому, щоб зна¬йти ефективне поєднання відповідальності за рішення щодо кількості та різноманітності забезпечуваних рівнями виконавчої влади товарів і послуг, що надаються для громадян визначених територій. Такі рі¬шення потрібно закріплювати відповідними бюджетними ресурсами.

Бюджетне регулювання передбачає вирішення таких завдань: досягнення відповідності між видатками і доходами місцевих бюджетів різних видів, тобто їх збалансування; забезпечення рівномірності у надходженні доходів для запо¬бігання перебоїв у фінансуванні видатків; створення зацікавленості органів місцевого самоврядування у повній мобілізації доходів на своїй території; забезпечення самостійності у використанні додатково одер¬жаних коштів у процесі виконання місцевих бюджетів; перерозподіл бюджетних ресурсів між "багатими" і "бідни¬ми" у фінансовому відношенні територіями; ув'язка обсягів одержаної фінансової допомоги з конкретни¬ми зусиллями для мобілізації податків і зборів, залучення до¬даткових дохідних джерел; здійснення фінансового вирівнювання.

Бюджетне регулювання проводиться за двома основними на¬прямками.

1. Вертикальне бюджетне регулювання досягається шляхом розподілу видатків між бюджетами і надання їм доходів, достатніх для фінансування визначених видатків з метою забезпечення необ¬хідними дохідними джерелами бюджетів різних рівнів відповідно до діючого порядку розмежування повноважень між органами дер¬жавної влади та місцевого самоврядування.

2. Горизонтальне бюджетне регулювання здійснюється за допомогою вирівнювання доходів і видатків однотипних видів міс¬цевих бюджетів з метою ліквідації відмінностей у рівнях бюджет¬ної забезпеченості відповідно до бюджетів місцевого самовряду¬вання (міських за категоріями міст, селищних і сільських), тобто фінансове вирівнювання.

Фінансове вирівнювання - це приведення у відповідність витрат бюджетів (за економічною та функціональною класифікацією) до га¬рантованого державою мінімального рівня соціальних послуг на душу населення, ліквідація значних диспропорцій у здійсненні видатків щодо окремих територій. В умовах відсутності розроблених і законодавчо ви¬значених державних соціальних гарантій метою фінансового вирівню¬вання є наближення видатків місцевих бюджетів у розрахунку надушу населення до середнього рівня, який сформувався в країні.

Традиційно в бюджетній прак¬тиці України використовуються два методи бюджетного регулювання:

Метод процентних відрахувань від загальнодержавних по¬датків і доходів, який полягає в тому, що частина коштів вищого бюджету передається нижчим для збалансування у вигляді частки доходів на кожне регулююче джерело, при цьому сума і процент відрахувань установлюються від регулюючих доходів, що надхо¬дять на території місцевого бюджету;

Надання фінансової допомоги бюджетам у певній визначе¬ній сумі (бюджетні трансферти), що є безоплатним і безповорот¬ним переданням коштів від одного бюджету до іншого.

Ефективність методу процентних відрахувань можна пояснити тим, що як регулюючі доходи традиційно використовуються такі, які характеризуються: рівномірністю надходження в часі; рівномірністю надходження по території держави; достатньо великими розміра¬ми надходжень; захищеністю від дії економічних та інших чинників, які могли б зумовити коливання в обсягах надходжень.

 

 



Читайте також:

 1. А/. Форми здійснення народовладдя та види виборчих систем.
 2. Автоматизація водорозподілу на відкритих зрошувальних системах. Методи керування водорозподілом. Вимірювання рівня води. Вимірювання витрати.
 3. Агрегативна стійкість, коагуляція суспензій. Методи отримання.
 4. Адаптовані й специфічні методи дослідження у журналістикознавстві
 5. Адміністративні (прямі) методи регулювання.
 6. Адміністративні методи - це сукупність прийомів, впливів, заснованих на використанні об'єктивних організаційних відносин між людьми та загальноорганізаційних принципів управління.
 7. Адміністративні методи управління
 8. Адміністративні, економічні й інституційні методи.
 9. Адміністративно-правові (організаційно-адміністративні) методи мотивації
 10. Адміністративно-правові методи забезпечення економічного механізму управління охороною довкілля
 11. Аерометоди
 12. Активні групові методи




Переглядів: 4669

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Характер і форми взаємовідносин між бюджетами різних рівнів | Система міжбюджетних трансфертів

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.005 сек.