Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник


Варіант 6

Тести

Розкрити зміст категорій і понять

Варіант 5

Тести

Розкрити зміст категорій і понять

Емпіричні дослідження; економічні концепції; економічні явища; економічні закони; методи дослідження; функції предмету; економічна роздробленість; функціональний капітал; “романтичний рух”; кредитне господарство; “виховний протекціонізм”.

1. Перехід від ручного, ремісничо-мануфактурного до великого машинного фабрично-заводського виробництва – це:

а) науково-технічний прогрес;

б) науково-технічна революція;

в) промисловий переворот;

г) індустріалізація.

2. Ф. Бастіа вважав предметом політичної економії:

а) закони виробництва і розподілу багатства;

б) суспільні формації і економічні закони, що регулюють виробництво і процеси обміну благами у суспільстві;

в) сукупність приватних інтересів та їх узгодження у суспільстві;

г) способи виробництва.

3. Хто є автором “закону спадної родючості ґрунту”?

а) Т. Мальтус;

б) Р. Мак-Куллох;

в) В. Сеніор;

г) Дж. Мілль.

4. Що за Ж.-Б. Сеєм є джерелом усіх цін?

а) праця;

б) витрати виробництва;

в) корисність товарів;

г) вартість товарів.

5. Внесок Г.Ч. Кері в економічну теорію визначається:

а) теорією послуг і економічної гармонії;

б) теорією трьох факторів виробництва;

в) теорією протекціонізму;

г) теорією збалансованого розвитку національної економіки;

д) теорією економічного зростання.

6. Зародження капіталістичних відносин у ХІХ ст. в Україні супроводжувалось:

а) зростанням промисловості і торгівлі;

б) впровадженням машинного виробництва у сільське господарство;

в) розвитком фінансової і банківської системи;

г) зростанням суспільного поділу праці.

7. В яких умовах відбувався розвиток політичної економії в Україні у пореформений (1861 р.) період?

а) коли феодальна формація поступалася місцем капіталістичному ладу;

б) при деяких положеннях класичної школи політекономії;

в) при домінуванні теорії К. Маркса та інших шкіл політекономії;

г) бурхливого розвитку продуктивних сил.

8. Аргументація легальних марксистів ґрунтувалась на:

а) вивченні сучасної економічної дійсності;

б) реальних процесах капіталістичного розвитку;

в) критиці доктрини народництва;

г) революційних процесах, що мали місце у Західній Європі.

9. Від якої економічної теорії відмовились ліберальні народники, що групувалися навколо журналу “Основа”?

а) орієнтації на радикальне усунення залишків кріпосництва;

б) селянської соціалістичної революції;

в) дрібнобуржуазних реформістів;

г) селянського землеволодіння.

10. Визначіть, що офіційно пропонували лідери легального марксизму у ХХ ст.?

а) ідеї буржуазного лібералізму;

б) елементи економічного учення марксизму;

в) політичну та ідеологічну позиції марксизму;

г) ревізіонізм.

Література: [1, с. 54-72, 113-121]; [2, с. 15-24, 86-105, 116-119, 207-209, 232-235]; [3, с. 23-29, 149-211, 546-559]; [4]; [5, с. 14-18, 39-56, 68-89]; [6, с. 4-49]; [7, с. 9-12, 19-117, 463-596]; [8, с. 16-37, 213-219, 276-311, 332-388]; [9, с. 7-27, 75-110, 138-159, 359-384]; [10, с. 5-10, 86-96, 120-128, 340-342]; [11, с. 275-287]; [12, с. 4-10, 75-81, 147-162, 171-178]; [13, с. 19-43, 251-323, 407-483, 606-633]; [14, с. 3-10, 89-152, 216-237, 293-337, 498-529]; [15, с. 5-9, 774-86, 99-110, 114-115, 259-292]; [16, с. 3-10, 73-87, 138-145, 235-241]; [17, с. 15-19, 61-86, 108-120, 151-191, 236-245]; [18, с. 5-6, 35-47]; [19, с. 9-14, 164-236]; [20, с. 9-22, 104-137, 184-202, 389-394]; [21, с. 3-20, 107-221]; [22, с. 5-6, 151-206]; [23, с. 9-12, 119-148]; [24, с. 8-16, 99-120, 139-154]; [25, с. 7-12, 76-96, 112-133, 143-149].

Теоретичні питання

1. Промислові революції в країнах Західної Європи: їхня сутність і значення у формуванні матеріально-технічної бази ринкової економіки.

2. Історичні умови виникнення утопічного соціалізму у Західній Європі (XVI – XVIIІ ст.) та його загальна характеристика.

3. Господарський розвиток України в період боротьби за державну незалежність (1917 – 1921 р.)

4. Внесок українських економістів у розвиток економічної теорії в період радянської доби.

Натуральне господарство; цехове виробництво; товарне виробництво; позичковий процент; гроші та їх функції; ринкова ціна; меркантилізм; імперіалізм; монополістичний капіталізм; неокласицизм; маржиналізм; гранична корисність; гранична продуктивність; закони Госсена.

1.Кому з науковців належить вислів: «…політична економія є неможливою, коли мінова вартість не піддається виміру?»

а) С. Сісмонді;

б) К. Робертусу;

в) П. Прудону;

г) Ф. Лассалю.

2. Представники економічного романтизму висували реформаторські концепції, у відповідності з якими звичайною оголошувалась:

а) економіка вільної конкуренції;

б) економіка дрібних власників;

в) соціалістична економіка;

г) трудова теорія вартості.

3. Хто з науковців є винахідником «залізного» закону заробітної плати?

а) С. Сісмонді;

б) Ф. Лассаль;

в) К. Робертус;

г) Т. Кампанелла.

4. Відомий економіст С. Сісмонді джерелом суспільного багатства вважав:

а) землю;

б) капітал;

в) працю;

г) конкуренцію.

5. П. Прудон у своїх працях наголошував на тому, що на розвиток суспільної економіки негативно впливає:

а) приватна власність;

б) економічна свобода суб’єктів;

в) конкуренція;

г) держава.

6. Вкажіть історичний період, в який у Сполучених Штатах відбулась «велика депресія»:

а) 1941-1945;

б) 1974-1975;

в) 1929-1933;

г) 1789-1791.

7. Який з малюнків відображає кейнсіанську криву попиту на інвестиції?

8. Загальна формула макроекономічного рівняння в економіці з урахуванням зовнішньоекономічного сектора, згідно теорії
Дж. Кейнса, має вигляд:

а) C+IN=ЧНП

б) I+G+X=S+T+M

в) ВНП=С+I+G+XN

г) X-M=XN

9. Теоретичні підходи Дж. Кейнса до економічного аналізу з врахуванням психології людей знайшли своє відображення у використанні:

а) схильності людини до споживання та зберігання;

б) методу «робінзонади»;

в) підходу до позицій «раціональної людини»;

г) врахування економічних інтересів різних верств суспільства.

10. У 1936 р. вийшла головна книга Дж. М. Кейнса, в якій були викладені загальні базові принципи наукової «кейнсіанської революції». Вона мала назву:

а) «Загальна теорія зайнятості, відсотка і грошей»;

б) «Теорія економічної динаміки»;

в) «Загальна теорія споживання та інвестицій»;

г) «Теорія мультиплікатора та економічна рівновага».

Література: [1, с. 9-30, 63-66, 85-112, 131-140, 172-184]; [2, с. 25-57, 116-123, 139-144, 239-255, 261-272, 293-306, 407-414]; [3, с. 270-543, 584-622]; [4]; [5, с. 18-55, 68-77, 152-162]; [6, с. 49-133, 354-443]; [7, с. 19-171, 194-207, 596-690]; [8, с. 38-140, 276-280, 313-337, 393-473, 543-564, 572-595]; [9, с. 28-41, 95-109, 175-298, 384-566]; [10, с. 11-47, 97-106, 129-158, 176-222, 352-381]; [11, с. 13-58, 234-257]; [12, с. 11-48, 81-84, 105-106, 113-146, 225-254, 308-326]; [13,с. 47-167, 308-358, 487-600, 708-726, 823-934]; [14, с. 14-54, 140-174, 238-266, 338-370, 530-556]; [15,с. 10-46, 99-120, 140-172, 203-226, 298-305]; [16, с. 25-87, 117-172, 207-322]; [17, с. 19-42, 79-93, 121-138, 180-195, 246-254]; [18, с. 7-14, 51-60, 78-129, 183-200]; [19, с. 15-223, 278-317, 375-396]; [20, с. 22-49, 131-160, 203-279, 395-398]; [21, с. 21-106, 168-308]; [22, с. 7-129, 207-291]; [23, с. 13-57, 149-206, 262-286]; [24, с. 18-56, 119-120, 156-228, 247-290, 421-456]; [25, с. 13-29, 112-142, 150-189, 213-224].


Читайте також:

 1. II варіант
 2. Алгоритм планування податкових платежів. Вибір оптимального варіанту оподаткування та сплати податків.
 3. АЛОМОРФИ І ВАРІАНТИ МОРФЕМ
 4. Альтернативні варіанти геополітичної орієнтації України
 5. Альтернативні варіанти довгострокового фінансування діяльності підприємства
 6. Варіант
 7. Варіант 1
 8. Варіант 1
 9. ВАРІАНТ 1
 10. Варіант 1
 11. Варіант 1
 12. Варіант 1
Переглядів: 574

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Варіант 4 | Варіант 7

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.005 сек.