Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядів



Контакти
 


Тлумачний словник






Завдання

Для студентів денної форми навчання всіх спеціальностей

КАРТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА

з дисципліни: І С Т О Р І Я У К Р А Ї Н И

кількість годин СРС згідно з навчальним планом – 60 годин

Види самостійної роботи Трудо- містк. ( годин) Планові терміни виконання Форми контролю Макс. Кільк. Балів
Денна форма навчання
І. О б о в ’я з к о в і
За систематичність і активність роботи на семінарських заняттях
1.1 Опрацювання теоретичних основ прослуханого лекційного матеріалу (конспект лекцій, підручник, посібник, додаткова література ).   10 До кожної наступної лекції та семінару ( за розкладом занять) - опитування - бесіда - дискусія - тестування - рейтингова КР  
1.2. Підготовка до семінарських занять: - обов’язкове конспектування історичної літератури та першоджерел; - пошук відповідей на тести; - опрацювання історичної карти; - складання хронологічної таблиці; - термінологічного словничка; - списку видатних історичних осіб; - відвідування музеїв. 30 До кожного семінару ( за розкладом занять) - Перевірка законспектованої історичної літератури та першоджерел - Оцінювання: а)усних відповідей; б) знання тестів; в) історичної карти; г)аналітичного мислення під час дискусій. 20
За виконання модульних (контрольних) завданнь
1.3. Підготовка до рейтингових КР: - перша КР (Теми 1-6) - друга КР(Теми 7-12). 10 За графіком контрольних заходів Перевірка правильності виконання завдань рейтингових КР 25 25
Всього   50
За виконання завдань для самостійного опрацювання
1.4.Виконання індивідуального завдання з теми ”Історія України в іменах”, що передбачає аналіз діяльності визначних постатей української історії, політики, держави, економіки та культури (перелік тем додається). 5 Терміном вико- нання ІЗ є дата семінару чи ІКР, тема якого спів- відноситься з темою обраного завдання. Захист під час аудиторних занять чи ІКР.    
Всього  
Разом балів за обов’язкові види СРС
ІІ. В и б і р к о в і
За виконання завдань для самостійного опрацювання
2.1.Аналітичний розгляд наукової публікації з однієї з тем навчального курсу.   Діє вимога зазначена в пункті - 1.4. Захист аналітичного огляду під час аудиторних занять чи ІКР.  
2.2. Написання реферату з найважливіших тем курсу, з актуальних питань історико-економічної спрямованості.     - // -   - // -  
2.3. Підготовка доповідей, повідомлень на наукові студентські конференції, “круглі столи”, дискусійні клуби, що мають історико-економічний характер. 5 Відповідно до робочої програми. Виступи на наукових, студентських конференціях, “круглих столах”, тощо.  
Всього
Всього балів за СРС у семестрі

 

 

Завдання для самостійної роботи студента (СРС)

Приступаючи до самостійного опрацювання курсу, окремих його тем, слід пам’ятати, що самостійна робота студента є ключовою формою підготовки до практичних занять. Пізнавальна діяльність студента університету ґрунтується на чотирьох послідовних етапах – фіксація навчального матеріалу, його подальше осмислення, засвоєння та вміння використовувати на практиці (освоєння). Від рівня виконання даних функцій залежить успішність не лише поточного характеру, а й підсумкового (іспит). Нижче запропоновані питання та завдання мають посприяти вашій самостійній роботі над змістом курсу, зорієнтувати у виборі оптимальних шляхів та напрямків вашої інтелектуальної праці.

 

1. Охарактеризуйте державницьку діяльність князів Київської Русі за напрямками: економіка, політика, кордони, військо, право, релігія, освіта, власність, міжнародні відносини.

2. Складіть історичний портрет одного з князів Київської Русі.

3. Внутрішні та зовнішньоекономічні зв’язки Київської Русі.

4. Назвіть теорії походження українського козацтва.

5. Складіть хронологію ключових подій Визвольної війни.

6. Зробіть порівняльну характеристику дипломатичних угод, укладених

у ході Визвольної війни.

7. Охарактеризуйте основні етапи ліквідації української автономної державності у XVIII столітті.

8. Складіть порівняльну характеристику статусу українських земель у складі Російської та Австро-Угорської імперій.

9. Перерахуйте форми і охарактеризуйте зміст українського національного руху ХІХ століття.

10. Складіть соціально-політичний портрет одного з членів Центральної Ради: М. Грушевського, В. Винниченка, С. Єфремова.

11. Дайте характеристику економічного змісту універсалів Центральної Ради та конституції УНР.

12. У чому полягає історичне значення та уроки української національно-демократичної революції 1917-1920 рр.?

13. Розкрийте зміст поняття “договірна федерація” у контексті політичних подій 20-х років ХХ століття.

14. Визначте сутність понять “тоталітарний режим”, “директивне планування”, “індустріалізація”, “колективізація”.

15. Складіть хронологічну таблицю основних подій у ході Другої світової війни.

16. Назвіть причини кризових та застійних явищ у політичній та соціально-економічній сферах УРСР.

17. Дайте характеристику міжнародних економічних зв’язків суверенної України (1991-2010 рр.).

18. Охарактеризуйте основні напрямки економічної політики української держави у новітні часи.


Читайте також:

 1. V. Завдання.
 2. VІ. Підсумки уроку і повідомлення домашнього завдання.
 3. Адаптація персоналу: цілі та завдання. Введення у посаду
 4. Адвокатура в Україні: основні завдання і функції
 5. АКТУАЛЬНI ПРОБЛЕМИ І ЗАВДАННЯ КУРСУ РОЗМIЩЕННЯ ПРОДУКТИВНИХ СИЛ УКРАЇНИ
 6. Актуальність і завдання курсу безпека життєдіяльності. 1.1. Проблема безпеки людини в сучасних умовах.
 7. Аналіз руху грошових коштів у контексті нової фінансової звітності Важливим завданням аналізу фінансового стану підприємства є оцінка руху грошових коштів підприємства.
 8. Аудит, його мета та завдання
 9. Багатокритеріальні завдання оптимального керування
 10. Багатокритерійні завдання і можливі шляхи їхнього рішення.
 11. Безпека життєдіяльності людини – найважливіше завдання людської цивілізації
 12. Бухгалтерська звітність, її значення, завдання і вимоги




Переглядів: 432

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Друга контрольна робота | Тема 10

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.016 сек.