Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник


ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДІВ АКТИВНОГО НАВЧАННЯ

Тематичний план курсу

МІЖДИСЦИПЛІНАРНІ ЗВ’ЯЗКИ

 

Оволодіння знаннями про минуле України ґрунтується на тісному взаємозв’язку з іншими навчальними предметами, зокрема з такими базовими, як філософія, соціологія, політологія, історія української культури, економічна теорія та ін.

Навчальний курс «Історія України» читається студентам на І курсі медичного і стоматологічного факультетів та з фаху «Фармація».

 

 

 

 

№№ теми Назва теми Кількість годин
Лекції Семін. заняття СРС
1. Вступ. Предмет і завдання курсу. Докняжий період.   -    
2. Київська Русь. Галицько-Волинська держава.
3. Литовсько-польська доба української історії. Виникнення козацтва. Запорізька Січ. -
4. Національно-визвольна війна українського народу з кін. ХУVІ-серед. ХVІІІ ст. Україна у другій половині ХVІІ-ХVІІІ ст.
5. Ідея української державності в суспільно-політичному житті України в кін. ХVІІІ-поч. ХХ ст.
6. Національно-демократична революція в Україні. Становлення української державності (1917-1921 рр.) ЗУНР.
7. Україна в умовах комуністичного тоталітаризму (кінець 20-х – 30-ті роки).
8. Україна в роки Другої світової війни (1939-1945 рр.) -
9. Україна у післявоєнний період (друга половина 40-х – перша половина 80-х рр.) -
10. Національно-державне відродження України (кінець 80-х років ХХ ст. – 2000-ні роки). -
  Всього годин

У процесі проведення семінарських занять передбачається застосування таких методів активного навчання:

- індивідуально-контрольна співбесіда.

- логічні вправи.

- тести контролю знань.

- ділові ігри.

- ситуаційні завдання.

- друковані роздаткові матеріали.

- методи кількісного характеру: кількісний аналіз історичних джерел, анкетні опитування, опрацювання статистичних даних.

- аналіз історичних явищ через поведінку індивіда і груп при виконанні ними певних політичних ролей.

Вивчення курсу історії України здійснюється, крім семінарських занять, у таких формах самостійної роботи студентів:

- самостійна робота з історичною літературою, конспектування першоджерел;

- підготовка рефератів, захист їх;

- розв’язування логічних вправ, тестів;

- складання словника;

- упорядкування інформації про зарубіжних та вітчизняних українських істориків та історіографічні школи і напрямки;

 

Дисципліна структурована на один модуль, що містить 10 змістових тем:

1. Вступ. Предмет і завдання курсу. Докняжий період.

2. Київська Русь. Галицько-Волинська держава.

3. Литовсько-польська доба української історії. Виникнення козацтва. Запорізька Січ.

4. Національно-визвольна війна українського народу з кін. ХУVІ-серед. ХVІІІ ст. Україна у другій половині ХVІІ-ХVІІІ ст.

5. Ідея української державності в суспільно-політичному житті України в кін. ХVІІІ-поч. ХХ ст.

6. Національно-демократична революція в Україні. Становлення української державності (1917-1921 рр.) ЗУНР.

7. Україна в умовах комуністичного тоталітаризму (кінець 20-х – 30-ті роки).

8. Україна в роки Другої світової війни (1939-1945 рр.)

9. Україна у післявоєнний період (друга половина 40-х – перша половина 80-х рр.)

10. Національно-державне відродження України (кінець 80-х років ХХ ст. – 2000-ні роки).

Кредитно-модульна система організації навчального процесу спонукає студентів систематично вчитися протягом навчального року.

Видами навчальних занять згідно з навчальним планом є: а) семінарські заняття, б) самостійна робота студентів.

Семінарські заняття передбачають засвоєння студентами знань, що дають змогу самостійно проаналізувати і продискувати певні історичні події, історіографічні теорії, вчення, концепції, положення, знайти ключ до їх правильного розуміння і застосування на практиці.

Кафедри суспільних наук мають право вносити зміни до навчальної програми з історії України відповідно напрямків наукових досліджень, регіональних особливостей за умов виконання повного обсягу знань з дисципліни, досягнення кінцевих цілей ОКХ та ОПП за фахом та навчальними планами. Засвоєння теми контролюється на семінарських заняттях у відповідності з конкретними цілями, засвоєння змістових модулів - на підсумкових заняттях.

Підсумковий контроль засвоєння модулів, або їх блоків здійснюється по їх завершенню. Оцінка успішності студента з дисципліни є рейтинговою і виставляється за багатобальною шкалою як середня арифметична оцінка засвоєння відповідних модулів і має визначення за системою ЕСТв за шкалою, прийнятою в Україні. Для тих студентів, які хочуть поліпшити успішність з дисципліни за шкалою ЕСТS, кінцевий контроль підготовки студентів з дисципліни здійснюється додатково по завершенню її вивчення під час заліку комісійно у відповідності з кінцевими й конкретними цілями з дисципліни.

 

Опис навчального плануз дисципліни «Історія України»

Структура навчальної дисципліни Кількість годин, з них Рік, семестр Вид контролю
всього лекції семінари срс
Кредитів 3,0 0,33 1,67 1-й рік, І-ІІ семестри Підсумковий модульний контроль
Всього год.

Примітка: 1 кредит ECTS – 30 год.

Аудиторне навантаження – 33%, СРС – 67%


Читайте також:

 1. H) інноваційний менеджмент – це сукупність організаційно-економічних методів управління всіма стадіями інноваційного процесу.
 2. V Засоби навчання
 3. А. Розрахунки з використанням дистанційного банкінгу.
 4. Адаптації та навчання
 5. Активний метод навчання
 6. Активність. Закон радіоактивного розпаду
 7. Активного опору
 8. Альтернативна вартість та її використання у проектному аналізі
 9. АЛЬТЕРНАТИВНІ ПІДХОДИ ДО ВИДІЛЕННЯ МЕТОДІВ УПРАВЛІННЯ
 10. Аналіз використання капіталу.
 11. Аналіз використання матеріальних ресурсів
 12. Аналіз використання матеріальних ресурсів.
Переглядів: 465

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Мета і завдання курсу | Тематичний план самостійної роботи

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.013 сек.