Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


МЕЗОМЕРНИЙ ЕФЕКТ

Мезомерний ефект, абоефект спряження – це зміщення електронів, які утворюють p-зв¢язки спряженої системи, а також неподілених електронних пар атомів електронегативних елементів (0, S, N), що містяться у ланцюгу.

Замісники виявляють позитивний мезомерний ефект (), якщо зміщують p-електронну густину від себе, і негативний мезомерний ефект (–М), якщо зміщення електронної густини відбувається у напрямку замісника.

+М-ефект характерний для електронодонорних замісників, що містять атоми з неподіленою електронною парою, яка підвищує електронну густину в спряженій системі, або з повним негативним зарядом. Замісники з позитивним мезомерним ефектом:

–NH2, –NHR, –NR2, –NHCOCH3, –OH, –OCH3, (–OR), –O,

–ОCOCH3,–C6H5, –CH=CH2, –CºCH, –F, –Cl, –Br, –I, –CH2Cl, –CH=CHNO2.

 

–М-ефект характерний для електроноакцепторних замісників, які знижують електронну густину в спряженій системі. І хоч в таких замісниках можуть міститися атоми з неподіленими електронними парами, проте просторове розташування орбіталей не дозволяє їм брати участь у спряженні. Замісник з –М-ефектом може відтягувати спільну електронну густину спряженої системи у свій бік також за рахунок атомів з більшою електронегативністю. До замісників з негативним мезомерним ефектом належать такі атомні групи:

–CN, –CH=O, –COR, –COOH, –COONH2, –COOR,

–SO3H, –NO2, –N2+,–NR3+, –CF3, –CCl3.

 

На відміну від індуктивного ефекту мезомерний ефект передається на значно більшу відстань, причому і сам замісник входить до складу спряженої системи.

Графічно зміщення електронної густини у спряженій системі позначається за допомогою вигнутих стрілок, початок яких показує, від яких р- чи π-електронів відбувається зміщення, а кінець – вказує на атом чи зв’язок, у напрямку яких вона зміщується, наприклад:

Одна і та сама група атомів може виявляти одночасно два електронних ефекти: мезомерний і індуктивний, які можуть як співпадати, так і не співпадати за напрямком свого впливу. Наприклад, аміногрупа NH2 виявляє негативний індуктивний ефект (–І), тобто зміщує електронну густину σ-зв’язку від себе, і в той же час – позитивний мезомерний (+М), завдяки якому π-електронна густина спряженої системи, навпаки, зміщується у бік аміногрупи. Найчастіше вплив мезомерного ефекту набагато перебільшує дію індуктивного.

Наявність у спряженій системі замісника з певним мезомерним ефектом змінює як реакційну здатність речовини, так і напрямок перебігу реакції порівняно з тими, що є характерними для вихідної системи, в якій замісник відсутній. Яскравими прикладами таких змін можуть бути похідні бензину, що містять електронодонорні чи електроноакцепторні замісники.

Молекула бензену – це спряжена система з рівномірним і симетричним розподіленням шестиелектронної p-електронної хмари. Однак наявність у бензеновому кільці замісника призводить до певного перерозподілу електронної густини і, як наслідок, до змінення реакційної здатності сполуки. Тобто замісник виявляє орієнтуючу (напрямлювальну) дію при введенні у кільце ще одного, нового, замісника, який внаслідок реакції електрофільного заміщення може займати мета-, орто- і пара-положення, утворюючи відповідні ізомерні продукти (рис. 9.7).

Рисунок 9.7 – Можливе розміщення другого замісника у бензеновому кільці внаслідок реакції електрофільного заміщення

 

За характером орієнтуючої дії замісники поділяються на два типи.


Читайте також:

 1. IV. Проблема антропогенних змін клімату або «парниковий ефект».
 2. Аміноглікозиди (стрептоміцину сульфат, гентаміцину сульфат). Механізм і спектр протимікробної дії, застосування, побічні ефекти.
 3. Аналіз економічної ефективності капітальних вкладень
 4. Аналіз ефективності використання каналів розподілу
 5. Аналіз ефективності використання оборотних активів
 6. Аналіз ефективності використання основних засобів.
 7. Аналіз ефективності діяльності працівників банку
 8. Аналіз ефективності інвестиційних проектів
 9. Аналіз ефективності кредитних операцій
 10. Аналіз ефективності системи антиризикованих заходів
 11. Аналіз ефективності формування та використання банківських ресурсів
 12. Аналіз забезпеченості підприємства матеріальними ресурсами й ефективності їх ви­користання.
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
СПРЯЖЕНІ СИСТЕМИ | КЛАСИФІКАЦІЯ І ХАРАКТЕРИСТИКА ОРГАНІЧНИХ РЕАКЦІЙ

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.001 сек.