Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Признаки вибору прес-форм для пресування деталей із пластмас.

Таблиця ІХ. 1

Ознака форми Назва і коротка характеристика форми Характеристика деталей
Наявність зв’язку з обладнанням Знімальні форми, знімаються для видалення деталі і завантаження мат. Деталі різної конфігурації з пониженими вимогами до точності
Стаціонарні форми, закріплені на обладнанні, автоматизовані (частково) Деталі різної конфігурації з підвищеними вимогами до точності
Метод виготовлення Форми для прямого пресування – прес-форми Деталі площинні монолітні без арматури, рівностінні; точність - невисока
Форми для прес-литва – прес-форми Деталі складної конфігурації, сильно армовані, різностінні; точність – підвищена.
Конструктивні ознаки Відкритого типу прес-форми прямого пресування без завантажувальної камери Деталі невеликої товщини, малих розмірів, простої конфігурації невисокої точності.
Напівзакритого типу прес-форми прямого пресування з завантажувальною камерою і опорним буртом Деталі із порошкоподібних і волокнистих матеріалів різної конфігурації підвищеної точності
Напівзакритого зворотного типу прес-форми прямого пресування, вироби у перевернутому стані Порожнисті деталі з невеликою конусністю внутрішніх поверхонь або арматурою, підвищена точність.
Закритого типу прес-форми прямого пресування з завантажувальною камерою . Деталі із любих прес-матеріалів (і волокнистих також) малої текучості, висока точність.
Закритого типу прес-форми прямого пресування із зустрічним пуансоном Деталі складної конфігурації із пошарових і волокнистих матеріалів малої текучості, висока точність.
Прес-форми для прямого пресування і прес-литва на кутових гідропресах Деталі із підточками по зовнішній поверхні
Прес форми для прес-литва з завантажувальною камерою, що розміщується в нижній частині прес-форми Деталі із двохсторонньою арматурою різностінні і ін.
Число формуючих гнізд Одно гніздові Деталі великих розмірів з дуже складною конфігурацією
Багато гніздові (два і більше) Деталі, що виготовляються в масовому і крупно серійному виробництвах
Характер роз’єму З однією горизонтальною площиною, що паралельна до напрямку зусилля замикання прес-форми     Різноманітні деталі із пластмас; точність виготовлення розмірів, що пересікають площину роз’єму розмірів, невисока.
Теж саме з двома горизонтальними площинами роз’єму.
З однією, двома або декількома вертикальними площинами, перпендикулярними до напрямку зусилля замикання
З комбінованими (горизонтальним і вертикальним) роз’ємом.

 

2) для більшості прес-форм матриця поєднується із завантажувальною камерою. Конструктивно вони можуть бути виконані за одно ціле або складеними;

3) чим менше складових частин має матриця, тим вона надійніша при експлуатації, проте виготовлення цільної матриці не завжди технологічно є оправданим і для полегшення обробки інколи матрицю виготовляють складеною.

Формуючі гнізда форм для прес-литва і відкритих прес-форм повинні точно відповідати конфігураціям виробів. Всі інші конструктивні варіанти прес-форм мають свої особливості які показані на рис. ІХ.5.

Характер розміщення облою на поверхні виробу визначається типом формуючого гнізда. Перевагу віддають вертикальному напрямку розміщення облою – легко обробляється. Для видалення газів із формуючого гнізда передбачають спеціальні канали, які створюються на бокових поверхнях пуансонів зніманням лисок.

Пуансони використовують для передачі тиску на прес-масу. При прямому пресуванні вони формують зовнішні або внутрішні поверхні деталей.

Конструктивні різновидності пуансонів, як і матриць, різноманітні, вони можуть виконуватись складеними. Пуансони фіксуються шпонками, штифтами, гвинтами.

Правильне спряження пуансона з завантажувальною камерою або матрицею досягається при відповідному зазорі між ними і дотриманні певних умов. Головні із них:

1) величина зазору залежить від діаметра або січення пуансона, мінімальне значення його рівне 0.02 – 0.03мм на сторону; відповідно до ходової посадки 2 і 3-го класу точності;

2) для зменшення площі тертя верхня частина завантажувальної камери виконується з конусністю 15 – 20о на сторону; висота конуса - рівна половині висоти завантажувальної камери;

3) оскільки із збільшенням проекції завантажувальних камер в значній мірі збільшується зусилля пресування, розміри камер у прес-формах напівзакритого типу не повинні перевищувати більше ніж на 10 – 12мм розміри формуючої порожнини, а корисна площа пресування не повинна бути меншою 60 – 65% від площі завантажувальної камери.

Формуючими знаками називають деталі, що утворюють в деталях отвори і симетричні “вікна”- квадратні, шестигранні і ін...

Вставками (вкладками) є всі деталі, що утворюють різноманітні заглиблення і отвори асиметричної конфігурації.

Як формуючі знаки, так і вставки можуть бути встановлені і у матриці і у пуансоні нерухомо так і рухомо.

Нерухомі з’єднання використовуються для знаків і вставок, які не приймають участі у виштовхуванні деталей із прес-форми. При цьому вказані деталі виготовляються з потовщеним хвостовиком або буртом. Таке з’єднання характерно для конструкцій пуансонів і матриць, що не мають опорних плит. А також для формуючих знаків однакового січення з площинним торцем і вставок складної конфігурації.

Рухомі з’єднання використовуються для знаків і вставок, що приймають участь у виштовхуванні виробів із матриць (у стаціонарних прес-формах і знімальних прес-формах з однією горизонтальною площиною роз’єму), а також для знаків знімальних прес-форм з двома горизонтальними площинами роз’єму.

В рухомих формуючих знаках діаметр потовщеної частини, що вставляється у тримач, повинен бути на 0.5 – 1мм більшим ,ніж діаметр робочої частини. Посадка у спряженні знак-тримач у стаціонарних прес-формах, що мають постійний зв’язок матриці з формуючими знаками, виконується рухомою, що дає можливість компенсувати можливі неточності розміщення отворів у матриці і тримачі.

Кріплення у тримачах знімальних прес-форм, що мають роз’єми по двох горизонтальних площинах, внаслідок чого знаки кожний раз повністю виходять із матриці, здійснюється на тугій посадці.

Рекомендовані розміри, спряження і способи фіксації гладких і рухомих знаків показані на рис. ІХ.6, а – г. Рухомі знаки часто використовуються для виштовхування.

Різьбові знаки бувають двох видів: безпосередньо формуючих різьбу (внутрішню або зовнішню) у деталях і що втримують металеву різьбову арматуру. Різьбові знаки часто виконуються знімальними, з буртом для запобігання підтікання прес-матеріалу отвори під знаки, з конструктивно виконаним заходом і виходом різьби. Кільця, як правило, установлюється у нижній частині прес-форми. Знаки можуть бути і верхніми і нижніми.

Різьбові знаки з цанговим кріпленням, ефективні при експлуатації, можуть бути безпосередньо використані для формування різьби або для запресування різьбової арматури діаметром різьби від 1.7 до 36мм.

Видалення формуючих знаків здійснюється за допомогою клинових, шарнірних, важільних, шестеренних і гідравлічних механізмів. Вибір типу механізму диктується простотою і надійністю їх роботи. Будова механізму подачі арматури залежить від конфігурації, розмірів і місця розміщення арматури у формі.

Видалення виробів із форми виконується за допомогою виштовхуючої системи. Вибір виштовхуючої системи залежить від конфігурації і габаритів деталі. Відомі наступні конструктивні варіанти виштовхуючих систем: стержневі (найбільш поширені), клинові, комбіновані. Інколи для видалення виробу використовується пуансон.

У знімальних прес-формах функції виштовхувачів можуть виконувати формуючі знаки або спеціальні виштовхувачі. У більшості випадків вони не мають постійного зв’язку з прес-формою і після кожного видалення деталі встановлюються на місце вручну.

У прес-формах стаціонарного типу виштовхувачі закріплюються в спеціальних плитах, які через хвостовик приводяться в рух від виштовхувачів система преса.

Типові конструкції виштовхувачів для стаціонарних прес-форм приведені на рис. ІХ.6 (де виштовхувач виконаний суцільним із знаком) і на рис. ІХ.10.

Загальні вимоги до виштовхувачів можуть бути сформульовані наступним чином.

При розміщення виштовхувачів необхідно передбачити наступне: деталь повинна виходити із порожнини матриці без перекосів; Виштовхуюче зусилля не повинно деформувати виріб, тому виштовхувачі потрібно встановлювати під арматуру або під потовщені місця.

Відбитки від штовхачів не повинні псувати зовнішній вигляд виробу. Рекомендується торці виштовхувачів виконувати на 0.15 – 0.2мм вище від дна матриці, що створить на дні виробу невеликі заглиблення (їх необхідно вказати на кресленні).

Висота виштовхувачів ( зокрема, у знімальних прес-формах без нижніх плит) повинна бути строго однакова, в іншому випадку можливі перекоси виробу при виході.

Величина ходу виштовхувачів повинна забезпечити повне видалення відпресованої деталі із прес-форми. Для стаціонарних прес-форм хід виштовхувачів визначається віддалю від дна формуючої порожнини до верхньої площини завантажувальної камери плюс зазор 5 – 6 мм для введення під видалені вироби знімаючої вилки.

Кріплення виштовхувачів у стаціонарних прес-формах рекомендується виконувати вільними – плаваючими. Таке кріплення забезпечує компенсацію деякої неточності співпадання отворів у матриці і плитах.

Важливо при проектуванні використовувати уніфіковані деталі і вузли блоки. Характерною особливістю універсальних блоків є можливість швидкої заміни безпосередньо на пресі змінних пакетів одних матриць і пуансонів іншими, що позволяє здійснювати пресування різних деталей. При цьому плити прес-форми з нагрівними елементами стаціонарно закріплюються на пресі. Необхідною умовою є також строге витримування висоти окремих деталей прес-форми (матриць, основ, виштовхувачів) у відповідності конструктивними розмірами самого блока. Використання універсальних блоків для переробки пластмас методами прямого пресування, прес-литва і литва під тиском забезпечує : зниження трудоємності проектування оснащення в середньому на 25 – 35%; зниження трудоємності виготовлення оснащення приблизно на 40%; скорочення часу на переналагодження і розігрів оснащення на 10%; скорочення виробничих площ, для зберігання оснащення у три – чотири рази; зниження металоємкості конструкцій у 1.5 –2 рази; покращення умов праці

Особливу увагу при конструюванні слід приділяти вибору матеріалів для виготовлення деталей різного призначення (табл. ІХ.2). Виходячи із експлуатаційних вимог матеріали матриць і пуансонів прес-форм повинні мати достатню в’язкість, стійкість проти корозії, зношування, а також відповідну теплостійкість. Одночасно з цими вимогами матеріали повинні добре оброблятись методами різання і не деформуватись в процесі термічної обробки.

Поряд зі сталлю (вуглецевою і легованою), використовують сплави на основі міді, цинку і алюмінію – для виготовлення формуючих деталей – форм, в яких відливаються термопласти типу капрону і полістиролу, а також епоксидні смоли. Прогресивним є використання не металічних матеріалів для виготовлення формуючого інструмента, що особливо ефективно у дрібносерійному виробництві і при випуску крупно габаритних виробів.

 

Назва деталей Марка сталі Твердість HRC
основні замінники
Матриці і пуансони Простого профілю Складного профілю з тонкими пазами і виступами Складного профілю без виступів і пазів Складного профілю з тонкими виступами і пазами, Що піддаються високим тискам/ Виготовляються холодним витисканням Гладкі і різьбові стержні Завантажувальні камери: Відкриті Поміщені в обойму Поршні до завантажувальних камер Розсікачі і ливникові втулки Ливникові плити Ливникові плити при відсутності формуючої порожнини Плити знімання стаціонарних прес-форм Обойми стаціонарних прес-форм Обойми матриць з вертикальною площиною роз’єму Напрямні втулки і колонки Верхні і напрямні плити   4Х13,У8А ХВГ     4Х13, 20Х, 12ХН3А 38ХВФЮА, 12ХН3А   Армко, 10     У8А, У10А       У8А У8А     У8А   ХВГ, У10А У8А         У8А     У8А     3Х13, У8,У10 9ХВГ, Х12М, 4Х8В2, 5ХНМ, 5ХНВ   3Х13, 18Х2114, 15Х 35ХЮА         У9, У10, ХВГ       У8, У7 У8     У8   9ХВГ У8             У8, У10     50 – 52 50 – 55     48 – 50 50 – 58 40 – 50 (HV900 – 1000)   50 – 58     50 – 55   50 – 58     55 – 58 55 – 58     50 – 55   50 – 55 50 –55   32 – 36       52 – 56     50 – 55   40 - 45
Примітка. Сталі 10, 15, 20, 15Х, 20Х, 12ХН3А, 18Х2, Н4ВА підлягають цементації і гартуванню.

 


Читайте також:

 1. E) теорія раціонального вибору.
 2. Альтернативність ресурсів і проблема економічного вибору
 3. Аналіз службового призначення деталей та конструктивних елементів обладнання харчових виробництві, визначення технічних вимог і норм точності при їх виготовленні
 4. Аспекти вибору системи складування
 5. Балансування деталей
 6. Варіанти вибору ділової їжі (буфет або a la carte).
 7. Варіанти вибору ринкових сегментів
 8. Виготовлення деталей із склопластика
 9. Види зношування деталей
 10. Види механізмів вибору
 11. Види способів відновлення деталей
 12. Види та критерії вибору заходів медичного характеру
Переглядів: 368

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Вентиляційні канали. | Лекція №13. Пневмовакуумне формування. Сутність методу формування.

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.002 сек.