Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Практичні завдання

Н.1. Яким є вихідне припущення кардиналістської концепції споживчого попиту?

Н.2. Від яких чинників залежить ступінь раціональності споживання індивіда? Чому раціональна поведінка не завжди притаманна реальним споживачам?

Н.3. Поясність досягнення оптимального вибору споживача на підставі законів Госсена.

Н.4. Як виявляються чинники, що визначають обсяг попиту на окреме благо? Яким є характер залежності обсягу попиту на благо від цих чинників?

Н.5. Для покупця споживання бухінця хліба ціною 0,7 грош. од. приносить задоволення у розмірі 10 ютилей. Яку корисність в ютилях принесе йому споживання 1 л молока по ціні 0,5 грош. од., якщо він знаходиться у стані рівноваги?

Н.6. Сім’я щодня купує хліб і молоко по ціні відповідно 0,6 та 1 грош. од. На даний час сім’я купує таку кількість цих продуктів, що гранична корисність їх останніх одиниць становить 40 і 50 ютилей. Чи можна сказати, що вона купує найкращий, тобто максимізуючий корисність, набір хліба й молока? Якщо ні, то яким чином їй потрібно перерозподілити витрати між цими двома товарами?

Н.7. Сукупна корисність різної кількості огірків і помідорів для споживача дорівнює:

Кількість товару, кг Повна корисність від споживання, ютилей
огірків помідорів

Ціна 1 кг огірків — 2 грош. од., 1 кг помідорів — 4 грош. од. Бюджет споживача — 16 грош. од. Яку кількість огірків і помідорів купить раціональний споживач?

Н.8. Споживач здійснює вибір між купівлею цукерок і печива. В таблиці наведено корисність, яку він отримує від споживання різної кількості цукерок і печива. Ціна цукерок — 3 грош. од., печива — 2 грош. од за 1 кг.

Припустімо, що споживач зазвичай купує 4 кг цукерок і 2 кг печива на місяць і витрачає весь бюджет, виділений для цих цілей.

Кількість товару, кг Сукупна корисність цукерок, ютилей Сукупна корисність печива, ютилей

 

Поясніть:

а) яку корисність він отримує від споживання такого набору товарів;

б) чи максимізує він корисність? Якщо ні, то в якій комбінації йому варто купувати цукерки та печиво для максимізації корисності?

в) яку корисність він одержить, якщо весь свій бюджет витрачатиме на купівлю печива?

г) визначте реальний дохід споживача, виражений у кількості придбаних цукерок і у кількості придбаного печива.

Н.9. Нехай споживач купує три види товарів: Х, Y, Z. Сукупну корисність U (в ютилях), яку отримує споживач від послідовного споживання цих товарів, наведено в таблиці:


 

Одиниця товару

Товар X Товар Y Товар Z
UX MUX UY MUY UZ MUZ
           
           
           
           
           
           
           
           

а) обчисліть граничні корисності, внесіть значення у таблицю;

б) нехай PX = 2 грош. од., PY = 1 грош. од., PZ = 4 грош. од. Обчисліть значення зваженої граничної корисності, внесіть результати в таблицю.

в) якщо щоденний бюджет споживача становить 17 грош. од., то який набір товарів X, Y, Z забезпечить йому максимальну корисність?

г) бюджет зріс до 38 грош. од. Який набір у такому разі буде максимізувати корисність? Чому дорівнює сукупна корисність ТU, яку отримує споживач?

д) в якому з наведених нижче поєднань товарів споживач також максимізує сукупну корисність:

5X, 4Y, 6Z; 3X, 2Y, 1Z; 8X, 5Y, 8Z; 5X, 3Y, 3Z?

Н.10. Функція корисності споживача описується формулою U = XY / 2, де X — обсяг споживання бананів, Y — обсяг споживання «пепсі-коли». Ціна 1 кг бананів 3 грош. од., 1 л «пепсі» — 2 грош. од. Влітку споживач на ці товари витрачав 20 грош. од. на тиждень. Взимку ціна бананів підвищилася до 5 грош. од., а ціна «пепсі» не змінилася. Визначте:

а) обсяг оптимального споживання бананів і «пепсі-коли» влітку;

Рис. 2.2. Корисність блага

б) величину витрат, необхідних взимку для досягнення того ж рівня корисності, що й влітку.

Н.11. На рис. 2.2 наведено фрагменти графіків функцій граничної та сукупної корисності блага Х для деякого споживача. Відновіть повний вигляд зображень і дайте відповіді на запитання:

а) чому дорівнює сукупна корисність, якщо споживач придбав 2 одиниці Х?

б) якою буде гранична корисність другої одиниці Х?

в) купивши яку кількість Х, споживач максимізує своє задоволення?

г) чи купить споживач п’яту одиницю Х? Якщо так, то за якої умови?

Тема 3

ОРДИНАЛІСТСЬКА ТЕОРІЯ
ПОВЕДІНКИ СПОЖИВАЧА


Читайте також:

 1. I. Постановка завдання статистичного дослідження
 2. I. ПРЕДМЕТ, МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ
 3. II. Завдання на проект.
 4. II. Перевірка домашнього завдання.
 5. II. Перевірка домашнього завдання.
 6. II. Перевірка домашнього завдання.
 7. II. Перевірка домашнього завдання.
 8. II. Перевірка домашнього завдання.
 9. II. Перевірка домашнього завдання.
 10. II. Перевірка домашнього завдання.
 11. II. Перевірка домашнього завдання.
 12. II. Перевірка домашнього завдання.
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
У результаті вивчення теми студент повинен | 

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.001 сек.