Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Практичні завдання

Н.1. На основі даних, наведених у таблиці, виконайте наступні завдання:

а) побудуйте графіки кривих попиту споживачів X, Y, Z;

б) заповніть останню колонку таблиці;

в) побудуйте графік кривої ринкового попиту;

г) припустімо, що попит на цей товар з боку споживачів X і Y подвоївся, а з боку споживача Z не змінився. Як це вплине на криві попиту споживачів X і Y, а також на криву ринкового попиту?

Ціна, грош. од. Обсяг попиту за місяць, шт.
Споживач Х Споживач Y Споживач Z Ринковий попит
 
 
 
 
 
 
 

Н.2. На основі графіка кривої ринкового попиту, побудованої згідно із завданням Н.1 (в), визначте, у якому напряму зміститься крива попиту в таких випадках:

а) зменшився грошовий дохід покупців;

б) змінилися вподобання покупців під впливом моди: товар «вийшов з моди»;

в) очікується нове підвищення цін;

г) збільшилася ціна на товар-замінник;

д) збільшилася ціна взаємодоповнюючого товару.

Н.3. Припустімо, що для товару А взаємозамінним є товар Б, а доповнюючим — товар В. Покажіть, як зменшення ціни товару А вплине на попит:

а) на товар Б;

б) на товар В?

Н.4. На підставі рішення завдання Н.1 (б) обчисліть коефіцієнт цінової еластичності попиту в усіх цінових діапазонах. Проаналізуйте одержані результати. Визначте ділянки еластичного та нееластичного попиту на лінії ринкового попиту.

Н.5. Припустімо, що цінова еластичність попиту населення на певний товар дорівнює 0,2, а еластичність попиту за доходом — 0,7. Як зміниться обсяг попиту на цей товар, якщо його ціна зменшиться на 10%, а доходи населення збільшаться на 5%? Загальний рівень цін при цьому залишиться без змін.

Н.6. Як зміниться сукупний виторг (збільшиться, зменшиться, залишиться без змін) за таких ситуацій:

а) ціна падає, попит є нееластичним;

б) ціна підвищується, попит є еластичним;

в) ціна падає, попит є еластичним;

г) ціна підвищується, попит є нееластичним;

д) ціна падає, попит характеризується одиничною еластичністю.

Н.7. «Пепсі-кола» і «Кока-кола» — товари взаємозамінні з високим коефіцієнтом перехресної еластичності, що дорівнює 12,0. Припустімо, що ціна «Пепсі-коли» збільшується на 2%, а ціна «Кока-коли» не змінюється. Як це вплине на споживання «Кока-коли»?

Н.9. Природний газ та електроенергія вважаються взаємозамінними товарами для опалення та приготування їжі. Очікується різке підвищення цін на природний газ. Якщо коефіцієнт перехресної еластичності попиту на електроенергію відносно ціни природного газу відомий і дорівнює 0,8, як вплине 20%-не збільшення ціни природного газу на обсяг попиту на електроенергію?

Рис. 5.4. Лінії попиту на товар

Н.10. На рис. 5.4 представлено лінії попиту. Поясніть, чим викликано рух від однієї до іншої точки, чому саме і що могло бути причиною такого зміщення:

а) від точки a (лінія Dо) до точки b (лінія D1);

б) від точки а до точки с (лінія D2);

в) від точки а до точки d (лінія D0);

г) від точки а до точки f (лінія D0).

Н.11. У таблиці наведено структуру витрат сім’ї за два роки (ціни на товари А, Б, В, Г — постійні). Закінчіть заповнення таблиці та проаналізуйте результати.

Товари Витрати на купівлю, грош. од. Частка у бюджеті сім’ї, % Еластичність попиту за доходом Категорія товару
1-й рік 2-й рік 1-й рік 2-й рік
А        
Б        
В        
Г        
Разом    

Н.12. Концертна зала має 3000 місць. Рівняння лінії попиту: QD = = 4000 – 40P. Побудуйте лінію попиту та визначте, яку ціну за білет слід призначити організаторам концерту, щоб був аншлаг?


Читайте також:

 1. I. Постановка завдання статистичного дослідження
 2. I. ПРЕДМЕТ, МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ
 3. II. Завдання на проект.
 4. II. Перевірка домашнього завдання.
 5. II. Перевірка домашнього завдання.
 6. II. Перевірка домашнього завдання.
 7. II. Перевірка домашнього завдання.
 8. II. Перевірка домашнього завдання.
 9. II. Перевірка домашнього завдання.
 10. II. Перевірка домашнього завдання.
 11. II. Перевірка домашнього завдання.
 12. II. Перевірка домашнього завдання.
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
У результаті вивчення теми студент повинен | ПОГЛИБЛЕНИЙ РІВЕНЬ

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.002 сек.