Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Практичні завдання

Н.1. Поясніть феномен «затухання» виробничої функції та сформулюйте правило спадної продуктивності (віддачі) змінного фактора виробництва.

Н.2. Еластичність виробництва: поняття, методика обчислення показників, діапазон змін.

Н.3. Варіації факторів виробництва: частинна та ізоквантна.

Н.4. Можливі конфігурації ізоквант.

Н.5. Еластичність взаємозаміщення факторів виробництва.

Н.6. Поняття «зміна масштабу виробництва». Постійна, спадна та зростаюча віддача від масштабу.

Н.7. Еластичність масштабу: поняття, методика обчислення, діапазон змін.

Н.8. Ізокоста: поняття, графічна побудова, зміна положення під впливом зміни цін виробничих факторів.

Н.9. Обгрунтування рівноваги виробника на основі спільного аналізу виробничої функції та витрат.

Н.10. Правило вибору комбінації виробничих факторів за критеріями мінімізації витрат або максимізації випуску.

Н.11. На предметно-замкненій ділянці механічного цеху машинобудівного заводу виготовляються шестерні. Співвідношення витрат праці та щоденного випуску шестерень наведено в таблиці:

Витрати праці Сукупний продукт Середній продукт Граничний продукт Витрати праці Сукупний продукт Середній продукт Граничний продукт
       
       
       
       
       
           

а) Обчисліть середній та граничний продукт (заповніть таблицю) і побудуйте графіки виробничої функції, середнього та граничного продукту.

б) Прокоментуйте вигляд графіків, позначте критичні точки і виділіть характерну зону, в якій немає сенсу вводити додаткових робітників. Чому?

в) Як зміняться графіки, якщо вдасться підвищити продуктивність праці працівників на 20%, наприклад, за рахунок введення раціональніших режимів різання, оснастки, ущільнення робочого дня?

г) На прикладі результатів розв’язання даної задачі охарактеризуйте правило спадної віддачі змінного фактора (настання межі для використання даної технології).

Н.12. Для виробництва 48 од. продукту підприємство використовує 12 од. праці і 8 од. капіталу. Яка гранична продуктивність капіталу, якщо гранична продуктивність праці дорівнює 2 (ефект масштабу при цьому має сталий характер).

Рис. 7.9. Крива середнього продукту праці

Н.13. За допомогою графічного зображення кривої середнього продукту праці (рис. 7.9), дайте відповіді на запитання:

а) чи збігатимуться при L = 20 максимум середнього та максимум сукупного продукту?

б) якщо AP = 65 при L = 15, а граничний продукт 16-ї одиниці праці дорівнює 10, то яка величина сукупного продукту при L = 16;

в) яким буде значення TP, якщо AP = 40?

г) якщо граничний продукт 30-ї одиниці праці має від’ємне значення, то чи означає це, що середній продукт праці в цій точці теж має від’ємне значення?

д) для якого рівня L середній та граничний продукти праці набувають однакових значень?

Н.14. Розгляньте наведені у таблиці два варіанти виробничих функцій. Яким є ефект від масштабу виробництва в кожному з них? Чи є випадковим уповільнення темпів використання ресурсів у виробництві? Доведіть це за допомогою обчислень.

І варіант ІІ варіант
Витрати капіталу, од. Витрати праці, од. Витрати капіталу, од. Витрати праці, од.

 

Рис. 7.10. Ізокванти

Н.15. На рис. 7.10. зображено дві ізокванти, що відповідають обсягу виробництва 40 од. Вкажіть, яка з них характеризує ефективніші технологічні процеси? Поясніть, чому.

Н.16. На основі даних таблиці про співвідношення ресурсів за різних технологій виробництва штучного каучуку вкажіть, яку з технологій вибере підприємство. Припустімо, що створено нову технологію, яка передбачає використання 3 од. праці, 2 од. землі, 7 од. капіталу та 1 од. підприємливості. Якій технології віддасть тепер перевагу виробник?

Ресурс Ціна одиниці ресурсу, грош. од. Технологія виробництва (од. ресурсів)
I II III
Праця
Земля
Капітал
Підприємливість

На ринку праці збільшення пропозиції робочої сили викликало зниження її ціни до 1 грош. од. Як ця ситуація вплине на вибір підприємства?

Н.17. На рис. 7.11 зображено різні варіанти економічного вибору фірми. Зробіть необхідні позначення і поясніть кожен з варіантів.

Рис. 7.11. Варіанти економічного вибору фірми

Н.18. Зобразіть варіанти ліній розвитку для випадків:

а) кожен фактор збільшується однаковою мірою, тобто

б) праця збільшується більшою мірою, ніж капітал, тобто

в) збільшення капіталу перевищує збільшення праці, тобто

г) коли капітал є фактором «низької якості»;

д) коли праця є фактором «низької якості».

Н.19. За допомогою діаграми ізокост—ізоквант (рис. 7.12) дайте відповідь на такі запитання:

а) Яка гранична норма технічного взаємозаміщення в точці А?

б) Якщо в точці В РК = 6 грош. од. і РL = 4 грош. од. і підприємство, що знаходиться у цьому становищі, використовує 50 од. капіталу та 30 од. праці, чому дорівнює величина середніх витрат виробництва 100 од. продукції?

в) Чи відображає точка С комбінацію факторів виробництва, яка використовується для визначення довгострокових середніх витрат при встановленні ціни на 80 од. продукції? Чому «так» чи чому «ні»?

г) Поясніть, як мали б змінюватися ціни на ресурси, щоб точка С відповідала такій комбінації цих ресурсів, за якої витрати у довгостроковій перспективі були б мінімальними?

Рис. 7.12. Ізокости та ізокванти підприємства Рис. 7.13. Ізокванти підприємства

Н.20. На рис. 7.13. зображено карту ізоквант гіпотетичного підприємства. За даними рисунку дайте відповіді на запитання:

1. Яка величина коефіцієнта еластичності виробництва за працею при зміні обсягу виробництва від 25 до 50 од.?

2. Яка величина коефіцієнта еластичності масштабу?

3. Який характер віддачі зміни масштабу виробництва?

4. Яка величина граничної норми технологічної заміни працею капіталу для обсягу виробництва Q = 50 при збільшенні використання праці з 15 до 20 од.?


Тема 8


Читайте також:

 1. I. Постановка завдання статистичного дослідження
 2. I. ПРЕДМЕТ, МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ
 3. II. Завдання на проект.
 4. II. Перевірка домашнього завдання.
 5. II. Перевірка домашнього завдання.
 6. II. Перевірка домашнього завдання.
 7. II. Перевірка домашнього завдання.
 8. II. Перевірка домашнього завдання.
 9. II. Перевірка домашнього завдання.
 10. II. Перевірка домашнього завдання.
 11. II. Перевірка домашнього завдання.
 12. II. Перевірка домашнього завдання.
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
У результаті вивчення теми студент повинен | Витрати виробництва

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.002 сек.