Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Поняття державної атестації та її основний зміст

Державна атестація студента здійснюється державною екзаменаційною комісією після завершення навчання на певному освітньому (кваліфікаційному) рівні або його етапі з метою встановлення фактичної відповідності рівня освітньої (кваліфікаційної) підготовки вимогам освітньої (кваліфікаційної) характеристики.

Присвоєння кваліфікації магістра здійснює державна екзаменаційна комісія.

Державна комісія перевіряє науково-теоретичну та практичну підготовку випускників, вирішує питання про присвоєння їм відповідного освітнього рівня (кваліфікації), видання державного документа про освіту (кваліфікацію), опрацьовує пропозиції щодо поліпшення якості освітньо-професійної
підготовки спеціалістів у вищому навчальному закладі.
У державних комісіях студенти, які закінчують вищий навчальний
заклад, захищають кваліфікаційні (дипломні) роботи.

До захисту магістерських робіт допускаються студенти, які виконали всі вимоги навчального плану. Списки студентів, допущених до захисту магістерських робіт, подаються в державну комісію деканом факультету.
Державній комісії перед початком захисту магістерських робіт деканом факультету подаються такі документи:

- зведена відомість про виконання студентами навчального плану і про
отримані ними оцінки з теоретичних дисциплін, курсових проектів і робіт,
практик;

- відгук керівника про магістерську роботу;

- рецензія на магістерську (роботу) спеціаліста відповідної кваліфікації.
Склад рецензентів затверджується деканом факультету за поданням завідувача відповідної кафедри . Державній комісії можуть бути подані також інші матеріали, що характеризують наукову і практичну цінність виконаної роботи - друковані статті за темою роботи, документи, які вказують на практичне застосування роботи, макети, зразки матеріалів, виробів тощо.
Захист дипломних робіт проводиться на відкритому засіданні державної комісії за участю не менше половини її складу при обов’язковій присутності голови комісії.

7.2 Підготовка студентів до захисту.

До захисту студент готує стислу доповідь, в якій слід коротко викласти основні результати дослідження. Регламент доповіді - 10-15 хвилин. На підкріплення доповіді розробляють наочні матеріали (4-6 сторінок з найважливішими рисунками та таблицями, які оформлюються у вигляді плакатів або друкуються на принтері для кожного члена комісії; зауваженням, додаються слайди, фотографії, макети, рекламні проспекти тощо). Для студентів спеціальності «Документознавство та інформаційна діяльність» обов’язковою є презентація з використанням мультимедійних технологій (Див. Додаток Д)

Відгук наукового керівника магістерської роботи пишеться у довільній формі з урахуванням:

- актуальності теми,

- наукового і практичного значення роботи,

- ступеня самостійності у виконанні магістерської роботи,

- новизни та оригінальності використання літератури,

- логічності,

- аргументованості змісту,

- відповідності професійній спрямованості випускника.

Спеціаліст-практик відповідної кваліфікації надає рецензію на магістерську роботу, в якій висвітлює в основному ті ж питання, звертає увагу на оформлення та окремі недоліки роботи.

Перед захистом доцільно ретельно прочитати зовнішню рецензію, особливу увагу звернути на висловлені рецензентом зауваження і підготувати аргументовані відповіді.

 


Читайте також:

 1. B. Тип, структура, зміст уроку і методика його проведення.
 2. II. Поняття соціального процесу.
 3. ISO 15504. Процес атестації
 4. IV. Зміст навчання
 5. IV. Зміст навчання
 6. IV. Зміст навчання
 7. IV. Зміст навчання
 8. IV. Зміст навчання
 9. IV. Зміст навчання
 10. IV. Зміст навчання
 11. IV. Зміст навчання
 12. IV. Зміст навчання
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Додатки | Процедура захисту

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.001 сек.