Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Функції, мета і завдання БЖД

БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ

 

Донецьк 2010


ЗМІСТ

стор.

МОДУЛЬ. БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ…………………………..3

Тема 1 Основні поняття і визначення БЖД ………………………...3

1.1 Функції, мета і завдання БЖД ………………………………

1.2 Об’єкти вивчення БЖД і сталий розвиток суспільства …….

Тема 2 Система «Людина – техніка – середовище» ………….

2.1 Фізіологічні особливості людини …………………………

2.2 Психологічні особливості людини ………………………

Тема 3 Ознаки виникнення небезпеки. Джерела і типи небезпеки …..

3.1 Поняття небезпеки і небезпечних ситуацій (ризиків) …………….

3.2 Класифікація небезпек ……………………………………………..

3.3 Загальні поняття аналізу і оцінки ризиків ………………………….

3.4 Види аналізу небезпек (рівня ризиків) ……………………………

Тема 4 Негативні фактори навколишнього середовища ……………

4.1 Шкідливі фактори виробничої сфери й побуту ……………….

4.2 Хімічні й біологічні фактори небезпек …………………………

4.3 Психофізіологічні фактори небезпек ………………………..

Тема 5 Надзвичайні ситуації мирного і воєнного часу …………

5.1 Основні визначення …………………………………………

5.2 Загальна класифікація НС ……………………………………..

5.3 Структура класифікації НС в Україні ………………………..

5.4 Особливості надзвичайних ситуацій воєнного часу ………..

Тема 6 Засоби захисту людини від негативних факторів ………

6.1 Засоби індивідуального і колективного захисту від

небезпечних виробничих факторів ………………………….

6.2 Захист населення від ХНР та біологічний захист …………..

6.3 Захист населення на побутовому рівні ………………………

Контрольні питання до модулю 1 ……………………………..

стор.

 

Література ………………………………………………………..

 


МОДУЛЬ. БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ

ТЕМА 1. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ І ВИЗНАЧЕННЯ БЖД

 

Функції, мета і завдання БЖД

 

БЖД повинна виконувати складний соціально-педагогічний процес із відповідними функціями - освітньої, виховної та психологічної.

Метою освітньої функції є забезпечення знаннями про загальні закономірності виникнення і розвитку небезпек, надзвичайних ситуацій, їхніх властивостях, можливому впливу на життя та здоров'я людей і сформуванні необхідних умінь і навичок для їхнього запобігання й ліквідації, захисту людей і навколишнього середовища.

Мета виховної функції - формування у студентів нового наукового світогляду, активної соціальної позиції, творчого мислення при рішенні виробничих і побутових проблем.

Психологічна функція складається у формуванні психологічної готовності до безпечної діяльності в умовах сучасного техногенного середовища.

Головні цілі БЖДполягають:

- у формуванні в людини свідомого й відповідального відношення до питань особистої та колективної безпеки;

- навчанні людини здатності розпізнавати й оцінювати потенційні загрози;

- визначенні шляхів надійного захисту від небезпек;

- умінні надання допомоги собі та постраждалим;

- у навичках оперативної ліквідації наслідків небезпек у різноманітних сферах людської діяльності.

Науковим змістом дисципліни є - теоретичні основи БЖД людини в системах "людина - навколишнє природне середовище", "людина - техніка - середовище".

Предмет розглядає:

- загальні питання безпеки;

- взаємодію людини з навколишнім середовищем;

- основи фізіології та раціональних умов роботи;

- анатомо-фізіологічні наслідки дії на людину небезпечних і шкідливих факторів та причини їхнього формування;

- ідентифікацію небезпечних і шкідливих факторів впливу надзвичайних ситуацій;

- способи й методи підвищення безпеки технічних засобів і технологічних процесів;

- основи проектування та використання екобіозахисної техніки;

- методи дослідження стійкості функціонування об'єктів і технічних систем у НС;

- прогнозування НС;

- розробку дій для захисту населення і виробничого персоналу та ліквідації наслідків аварій, катастроф і стихійних лих;

- правові, нормативно-технічні й організаційні основи БЖД;

- контроль і керування умовами життєдіяльності.

Завдання дисципліни "Безпека життєдіяльності" полягають у навчанні:

- ідентифікації потенційних небезпек, визначенні розміру та імовірності їхнього прояву;

- визначення небезпечних, шкідливих і вражаючих факторів;

- прогнозування можливості та наслідків впливу негативних факторів на організм людини;

- використання нормативно-правової бази захисту особи й навколишнього середовища;

- розробки заходів і застосуванню засобів захисту від дії небезпечних факторів;

- запобігання НС, а у випадку їхнього виникнення прийняттю адекватних рішень і виконанню дій, спрямованих на їхню ліквідацію;

- використанню у своїй практичній діяльності суспільно-політичних, соціально-економічних, правових, технічних, природоохоронних, медико-профілактичних і освітньо-виховних заходів.

Безпека життєдіяльності - це інтегрована дисципліна гуманітарно-технічного напрямку, що вивчає загальні закономірності виникнення загроз, їхні властивості та наслідки впливу на організм людини, основи захисту здоров'я, життя людини і середовища проживання від цих ризиків, а також розробку і реалізацію відповідних засобів і заходів щодо створення і підтримки здорових і безпечних умов життя та діяльності людини.

БЖД, як наука, розглядає проблеми охорони здоров'я і безпеки людини в навколишньому середовищі, розкриває небезпечні та шкідливі фактори, розробляє методи й способи захисту людини шляхом зниження небезпечних і шкідливих факторів до припустимих значень, розробляє способи ліквідації наслідків небезпечних і надзвичайних ситуацій.

 


Читайте також:

 1. I. Постановка завдання статистичного дослідження
 2. I. ПРЕДМЕТ, МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ
 3. II. Завдання на проект.
 4. II. Перевірка домашнього завдання.
 5. II. Перевірка домашнього завдання.
 6. II. Перевірка домашнього завдання.
 7. II. Перевірка домашнього завдання.
 8. II. Перевірка домашнього завдання.
 9. II. Перевірка домашнього завдання.
 10. II. Перевірка домашнього завдання.
 11. II. Перевірка домашнього завдання.
 12. II. Перевірка домашнього завдання.
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
 | Об'єкти вивчення БЖД і сталий розвиток суспільства

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.001 сек.