Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Редукція голосних

Ненаголошеність безпосередньо пов'язана з редук­цією звуків. Редукція (від лат. скоро­чую) — видозміна звуків, що є наслідком меншої напру­женості й тривалості артикуляції.

Є два типи редукції звуків: кількісна і якісна.

Під кількісною редукцією розуміють зменшен­ня тривалості голосних при збереженні характерного тембру.

Наслідки експериментального дослідження тривалос­ті голосних переконливо доводять, що в усіх позиціях (крім позиції абсолютного кінця слова) ненаголошені голосні в 2—3 рази коротші за наголошені, що є яскра­вим свідченням наявності в українській мові кількіс­ної редукції голосних.

Якісна редукція виявляється в тому, що нена­голошені голосні втрачають напруженість і утворюються при нейтральному або більш чи менш близькому до ней­трального положення мовних органів, що змінює якісні характеристики голосних.

Звичайно кількісна і якісна редукція виявляються одночасно. Більше того, вважають, що якісна редукція є безпосереднім наслідком кількісної редукції.

Асиміляція голосних (гармонійна асиміляція)

Випадків суміжної асиміляції голосних в українсь­кій літературній мові звичайно не буває, оскільки все­редині морфем немає їх збігу. Зате характерна особли­вість українського ненаголошеного вокалізму — гар­монійна асиміляція (інакше — дистантна асиміляція, або вокальна асиміляція, або гармонія голосних). Це особливий вид регресивної асиміляції голосних у су­міжних складах, який полягає в тому, що попередній голосний більше або менше уподібнюється до наступного голосного. В результаті вокальної гармонії відбувається чергування алофонів тієї самої фонеми. Зміни відбува­ються в артикуляційному аспекті за ознаками підняття, ряду й лабіалізації.

Гармонійної асиміляції зазнають передусім ненаголошені голосні в позиції перед наступним наголоше­ним. В інших ненаголошених позиціях вона вияв­ляється менш послідовно або не на всьому відрізку го­лосного, а тільки в кінцевому сегменті перед приго­лосним.

 

Повнота вияву гармонійної асиміляції залежить від багатьох факторів: передусім від стилю мовлення, а та­кож місця ненаголошеного голосного у фонетичній струк­турі слова, впливу діалектного субстрату.

Гармонійна асиміляція займає особливе положення в ряду інших типів змін голосних. З одного боку, вона зближується з комбінаторними змінами, зберігаючи свою своєрідність, яка полягає в такому: комбінаторні зміни відбуваються внаслідок взаємодії суміжних зву­ків, а гармонійна асиміляція є результатом взаємодії голосних, розділених приголосними. З другого боку, як правило, гармонійна асиміляція якнайтісніше поєд­нана з ненаголошеним вокалізмом, тобто з позиційними амінами.


Читайте також:

 1. Артикуляція голосних.
 2. Асиміляції приголосних в українській мові
 3. Асиміляція приголосних у потоці мовлення
 4. Вимова голосних звуків
 5. Вимова голосних звуків в українській мові
 6. Вимова приголосних
 7. Вимова приголосних звуків
 8. Вправи для відробітку голосних і приголосних звуків
 9. Закономірності сполучуваності звукових одиниць в українській літературній мові. Позиційні зміни приголосних і голосних звуків
 10. Зміни приголосних при збігу їх
 11. КЛАСИФІКАЦІЯ ПРИГОЛОСНИХ ЗВУКІВ
 12. Ознайомлення з особливостями голосних і приголосних звуків
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Позиційні модифікації голосних | 

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.001 сек.