Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Проблема вибору

Економічний вибір – вибір найкращого серед альтернативних варіантів, який дозволяє досягти максимального задоволення потреб за мінімуму витрат.

Економічний вибір передбачає наявність повної зайнятості ресурсів та повного обсягу виробництва.

Повна зайнятість ресурсів – використання всіх придатних для виробництва ресурсів.

Повний обсяг виробництва – максимально можливий обсяг виробництва при даній технології та при повній зайнятості ресурсів, які використовуються виключно на виробничі цілі.

Проблему економічного вибору відображає крива виробничих можливостей.

Крива виробничих можливостей – це сукупність всіх комбінацій двох товарів, що відповідає максимальній їх кількості при ефективному використанні фіксованої кількості ресурсів та при певній незмінній технології.

Умови її побудови:

§ наявні фактори виробництва постійні як кількісно, так і якісно;

§ технологія виробництва не змінюється.

Крива виробничих можливостей наведена на рис.1.3.

 

Товар Х

А

● В

 

 

● С ● D

 

Товар У

Рис. 1.3. Крива виробничих можливостей

 

На рисунку 1.3 показана крива, що зображує всі можливі комбінації двох товарів Х та У, які можна виробити при ефективному виробництві та наявності певної кількості ресурсів і даної технології. Точки А і D показують комбінації товарів Х та У при ефективному виробництві, точка С показує неефективне виробництво, а точка В не може бути досягнутою при даній обмеженій кількості ресурсів та за даної технології.

Збільшення виробництва товару Х неодмінно вимагає зменшення виробництва товару У, тобто мають місце альтернативні витрати.

Альтернативні витрати – витрати на виробництво товару, оцінені з точки зору втраченої можливості використання тих самих ресурсів з інщою метою. Слід виробляти товар, альтернативні витрати якого мінімальні.

Риси кривої виробничих можливостей:

- вигнута форма (означає, що кожна додаткова кількість товару Х потребує все більшого скорочення виробництва товару У);

- точка, що знаходиться нижче кривої виробничих можливостей, являє собою неефективне використання ресурсів;

- точка поза межами кривої виробничих можливостей недосяжна, ілюструє обмеженість ресурсів.

Крива виробничих можливостей ілюструє такі фундаментальні положення:

- рідкісність ресурсів означає, що всі комбінації випуску товарів, розміщених поза кривою виробничих можливостей, нездійсненні;

- необхідність вибору з-поміж досяжних комбінацій товарів;

- існування витрат втрачених можливостей – на це вказує спадний характер кривої виробничих можливостей;

- опуклість кривої виробничих можливостей свідчить про існування проблеми зростання альтернативних витрат.

Закон зростання альтернативних витрат – при заміні виробництва одного блага виробництвом іншого блага в умовах повної зайнятості ресурсів альтернативні витрати виробництво другого блага зростають.

Економічна ефективність – це така ситуація, в якій при заданих ресурсах і технології неможливо виробити більшу кількість одного товару, при цьому не приносячи у пожертву можливість виробити деяку кількість інших товарів.

З поняттям економічної ефективності щільно пов’язане поняття порівняльної переваги.

Порівняльна перевага – спроможність виробляти товари з відносно меншими альтернативними витратами.

Підприємець повинен знайти той вид діяльності, в якому він має порівняльну перевагу.

Розрізняють перевагу абсолютну та відносну.

Абсолютна перевага – можливість одного суб’єкта економічної діяльності виробляти даний товар з меншими витратами, ніж у іншого економічного суб’єкта, з яким він вступає в торговельні відносини.

Відносна перевага – можливість одного суб’єкта економічної діяльності виробляти даний товар з відносно меншими витратами, ніж у іншого економічного суб’єкта, що обумовлюється різницею в продуктивності праці.

 

 


Читайте також:

 1. E) теорія раціонального вибору.
 2. IV. Проблема антропогенних змін клімату або «парниковий ефект».
 3. Актуальність і завдання курсу безпека життєдіяльності. 1.1. Проблема безпеки людини в сучасних умовах.
 4. Альтернативність ресурсів і проблема економічного вибору
 5. Аспекти вибору системи складування
 6. Близькосхідна проблема на рубежі 60-70-х років.
 7. Варіанти вибору ділової їжі (буфет або a la carte).
 8. Варіанти вибору ринкових сегментів
 9. Вибір місця розташування підприємства як проблема прийняття рішень.
 10. Види механізмів вибору
 11. Види та критерії вибору заходів медичного характеру
 12. Виживання людини і людства–нагальна проблема сучасності
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Обмеженість ресурсів та безмежність потреб | Матриця ринкових форм

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.002 сек.