Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Тема 6. Хімічна кінетика

 

Розділ хімії, що вивчає швидкість перебігу різних хімічних реакцій, називається хімічною кінетикою. Одним з основних понять хімічної кінетики – є швидкість хімічної реакції.

Швидкість гомогенної реакції визначається зміною кількості будь-якої з вихідних речовин або кінцевих продуктів реакції за одиницю часу, віднесену до одиниці об'єму

v = (1/V) dn/dt

де V – об'єм, n – кількість речовини, t – час.

Враховуючи, що n/V = c, для гомогенних реакцій можна записати так:

v = dс/dt

Швидкість гомогенної реакції визначається зміною концентрації будь-якої з вихідних речовин або кінцевих продуктів реакції за одиницю часу

Швидкість хімічної реакції залежить від природи реагуючих речовин, їх концентрації, температури, а також від наявності каталізатора тощо.

 

Закон дії мас:

Швидкість хімічної реакції за сталої температури прямо пропорційна добутку концентрацій реагуючих речовин у ступенях, що дорівнюють їхнім стехіометричним коефіцієнтам.

Для реакції:

аА + вВ = продукти,

(де а і в стехіометричні коефіцієнти),

швидкість реакції описується кінетичним рівнянням:

v = k caA cbB ,

де, k—коефіцієнт пропорційності, що називається константою швидкості реакції. Константа швидкості реакції не залежить від концентрацій реагуючих речовин, але залежить від природи речовин, наявності каталізатора і температури. Константа швидкості відповідає швидкості реакції при концентрацій реагуючих речовин, що дорівнюють 1 моль/л. (Якщо С=1, то v = k)

Закон дії мас справедливий для простіших реакцій. Для складних (багатостадійних) реакцій покажчики ступеня не дорівнюють стехіометричним коефіцієнтам, їх треба визначати експериментально. В такому випадку визначені покажчики ступеня називають порядком реакції.

 

Приклад 13.

Як зміниться швидкість реакції 2H2 + O2 = 2H2O, якщо тиск в системі збільшити у два рази?

Розв'язання.

Для газів концентрація речовин прямо пропорційна до тиску. Згідно з законом діючих мас V = k ´ С(H2) 2 ´ С(O2).

Позначимо початкові концентрації водню - a; кисню - b.

V1 = k ´ а2 ´ b.

Після збільшення тиску в два рази концентрація водню буде - ; кисню - 2b.

V2 = k ´ (2а)2 ´ (2b) = 8kа2b. V2/V1 = 8kа2b/kа2b = 8,

тобто швидкість зросте у 8 разів.

ПравилоВант-Гоффа:


Читайте також:

 1. Безпека при заготівлі та приготуванні кормів (подрібнення, теплова, хімічна обробка).
 2. Біохімічна гіпотеза виникнення життя.
 3. Біохімічна ОБГРУНТУВАННЯ МЕТОДИКИ занять фізичною культурою і спортом з особами різного віку та статі
 4. Біохімічна характеристика тренованого організму
 5. ЕЛЕКТРОХІМІЧНА І ЕЛЕКТРИЧНА КОРОЗІЯ ЗАЛІЗОБЕТОНУ
 6. ЕЛЕКТРОХІМІЧНА І ЕЛЕКТРИЧНА КОРОЗІЯ МЕТАЛІВ
 7. Електрохімічна корозія
 8. Електрохімічна корозія
 9. Електрохімічна корозія – це руйнування металу, що знаходиться в контакті з іншими металами та електролітом або водою з виникненням у системі електричного струму.
 10. ЕНЕРГЕТИКА І КІНЕТИКА РЕАКЦІЙ.
 11. Кінетика гетерогенних реакцій за стаціонарною лінійною дифузією
 12. Кінетика екстракції
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Неможливий самочинний перехід тепла від більш холодного тіла до більш теплого | При підвищенні температури системи на кожні 10 градусів швидкість більшості реакцій зростає в 2—4 рази.

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.001 сек.