Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник


Інструментарій оцінки конкурентоспроможності продукції підприємства

Етапи оцінювання конкурентоспроможності продукції

Процедура оцінювання конкурентоспроможності продукції включає в себе етапи. Їх зміст та способи виконання залежать від:

- мети оцінки;

- різновиду продукції;

- стадії життєвого циклу та інші.

На практиці загальна схема оцінювання конкурентоспроможності продукції складається з таких етапів:

1- маркетингові дослідження ринку;

2- формування вимог до продукції;

3- визначення мети оцінювання;

4- визначення параметрів продукції, що підлягають оцінюванню;

5- аналіз нормативних параметрів продукції;

6- формування групи аналогів;

7- вибір базових зразків;

8- оцінка конкурентоспроможності за окремими групами параметрів, обчислення одиничних та групових показників:

8.1 – аналіз якості продукції, її споживчих характеристик;

8.2 - аналіз затрат споживача на задоволення потреби у продукції;

8.3 - аналіз організаційно-комерційних показників;

 

9. Обчислення інтегрального показника конкурентоспроможності продукції;

10.Підготовка висновків про рівень конкурентоспроможності продукції і обґрунтування цінової політики.

 

Конкурентоспроможність має розглядатись як відносна характеристика продукції, яка відображає її відмінність від продукції конкурента.

Оцінка конкурентоспроможності товару виконується зіставленням параметрів аналізованої продукції з параметрами бази порівняння.

Від вибору бази порівняння залежить правильність результату оцінки конкурентоспроможності та прийняття правильних управлінських рішень.

Базою для порівняння можуть виступати:

- потреба покупців;

- величина необхідного корисного ефекту;

- конкуруючий товар;

- група аналогів.

 

Для оцінки конкурентоспроможності продукції використовуються методи оцінки: диференціальний; комплексний; змішаний.

 

Диференціальний метод заснований на використанні одиничних параметрів якості продукції, що аналізується, бази порівняння та їх зіставленні.

Розрахунок одиничного показника конкурентоспроможності (Под і) виконується за формулою:

,

де Под. — одиничний параметричний показник конкурентоспроможності по і-му параметру (і= 1,2,3, ...,N);

Pi. - величина і~го параметра для продукції, що аналізується;

Рio - величина і-го параметра, при якому потреба задовольняється повністю;

При оцінці нормативних параметрів одиничний показник приймає лише два значення 1 або 0. Якщо продукція, що аналізується, відповідає нормам, показник=1, якщо ні – 0.

При оцінці технічних і економічних параметрів одиничний показник може бути більшим або = 1, якщо базові значення параметрів встановлені нормативно-технічною документацією, спеціальними умовами, замовленнями, договорами.

Якщо технічні параметри не мають кількісної оцінки, то для них використовуються експертні методи оцінки в балах.

Диференціальний метод дозволяє визначити, чи досягнуто рівень конкурентоспроможності, за якими показниками він не досягається, які з параметрів відрізняються від базових. Але цей метод не враховує впливу вагомості кожного параметра на прихильність покупців при виборі продукції.

Комплексний методзастосовується у випадку, коли для характеристики якості товару використовується сукупність параметрів, що описують яку-небудь властивість.

Комплексний метод засновано на використанні комплексних (групових, інтегральних, узагальнюючих) показників.

Груповий показник поєднує одиничні показники однорідної групи параметрів (економічних, технічних) за допомогою вагомих коефіцієнтів, визначених експертним способом.

(Порівняння можна проводити у табличній формі).

Розрахунок групового показника за нормативними параметрами (Інп) здійснюється за формулою:

де ІНП — груповий показник конкурентоспроможності за нормативними параметрами;

Под - одиничний показник конкурентоспроможності за і-м нормативним параметром;

п – кількість оцінюваних технічних параметрів.

Зведений індекс за технічними параметрами (Іmn) розраховується:

де ІТПгруповий показник конкурентоспроможності за технічними параметрами;

Кваг. - вагомість і~го параметра в загальному наборі з п технічних параметрів.

Зведений індекс за споживчими параметрами (Ісп) – характеризує ступінь відповідності даної продукції існуючій потребі за всіма технічними параметрами.

Чим він вищий, тим повніше задовольняються потреби споживача.

Оцінка конкурентоспроможності продукції за економічними параметрами здійснюється на основі визначення повних витрат споживача на придбання та використання продукції.

Повні витрати споживача (В) визначаються таким чином:

Де Вод – одноразові витрати на придбання продукції;

Векспл іj - витрати на експлуатацію продукції за j-ю статтею, що відносяться до і-го року служби;

Т – строк служби;

n – кількість статей експлуатаційних витрат.

Розрахунок зведеного показника за економічними параметрами (Іеп) проводиться за формулою:

Вп-ва, Вкон-та(ет.) – повні витрати споживача на придбання та використання продукції, виробленої підприємством, конкурентом (або зразка, що максимально задовольняє потребу).

 

Інтегральний показник рівня конкурентоспроможності продукції (Кпрод.) може бути розрахований:

де К - інтегральний показник конкурентоспроможності продукції, яка вивчається по відношенню до виробу-прикладу.

Показник К відображає різницю між продукцією, яка порів­нюється в споживчому ефекті, що приходиться на одиницю ви­трат споживача на придбання і використання продукції. Якщо:

· К>1, то досліджуваний товар кращий за базу,

· К=1 - конкурентоспро­можність товарів рівна,

· К<1 - товар поступається базовому.

З урахуванням асортименту комплексний показник конкурентоспроможності продукції підприємства (КПп) можна розрахувати таким чином:

n – кількість найменувань у номенклатурі продукції, що випускається підприємством;

gk - частка k-го найменування в номенклатурі продукції, що випускається.

Для комплексної оцінки позиції продуктів підприємства відносно продуктів конкурентів для кожного продукту доцільно скласти матрицю профілю/іміджу:

Показник Оцінка показника
Міп       Max
Якість      
Надійність      
Відмінні особливості      
Гарантійний термін      
Розміри        
Відповідність міжнародним та національним стандартам      
Вартість продукції        
Експлуатаційні витрати          

Умовні позначення:

профіль підприємства

профіль конкурента

Min найменше задовільно

Max найбільше задовільно

Рис 2. Матриця профілю/іміджу (приклад)

Конкурентоспроможність продукції за системою 1111-5555. оцінюється за 4-ма факторами:

- якість товару;

- ціна товару;

- якість сервісу товару на конкретному ринку;

- експлуатаційні витрати на використання товару.

Інтегральний показник конкурентоспроможності товару можна оцінити експертним шляхом двома методами:

1- без урахування вагомості факторів;

2- з урахуванням вагомості факторів.


Читайте також:

 1. IV група- показники надійності підприємства
 2. L2.T4/1.Переміщення твердих речовин по території хімічного підприємства.
 3. PR-ІНСТРУМЕНТАРІЙ І МАНІПУЛЯТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ
 4. WEB - сайт підприємства в Інтернет
 5. Абсолютні та відності показники результатів діяльності підприємства.
 6. Автопідприємства вантажних автомобілів
 7. Адміністративно-правовий статус торговельного підприємства
 8. Активами торговельного підприємства
 9. Активи підприємства, їх кругооборот і оборот
 10. Альтернативні варіанти довгострокового фінансування діяльності підприємства
 11. Альтернативність у реалізації стратегії розвитку підприємства
 12. Амортизація основних фондів підприємства. Методи нарахування амортизації
Переглядів: 1622

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Поняття конкурентоспроможності продукції. Економічні фактори, що формують рівень конкурентоспроможності. | Без урахування вагомості факторів конкурентоспроможність продукції визначається як сума балів за кожним фактором.

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.009 сек.