Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Шкала оцінювання: національна та ECTS

Сума балів за всі види навчальної діяльності ОцінкаECTS Оцінка за національною шкалою
для заліку
90 – 100 А зараховано
83-89 В
75-82 С
68-74 D
60-67 Е
35-59 FX не зараховано з можливістю повторного складання
0-34 F не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

 

 


ІІ. СТРУКТУРА МОДУЛІВ

Назви змістових модулів і тем Кількість годин
Денна форма Заочна форма
Усьо-го у тому числі Усьо-го у тому числі
л лаб. с.р. інд   л п лаб інд с.р.
1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13
Модуль 1
Змістовий модуль 1. Політична географія
1. Вступ. Політична географія як науковий напрямок.                
2. Держава як основний об’єкт політичної географії.            
3. Зміни на політичній карті світу.            
4. Політичні та економічні системи країн.            
5. Соціально-економічна диференціація країн світу.            
6. Міжнародні організації та їх політико-географічне значення.              
Змістовий модуль 2. Геополітика. Цивілізаційна диференціація світу.
7. Геополітика як складова частина політичної географії.            
8. Просторово-географічна систематика цивілізацій.              
Разом                    
Модуль 2
                         
Усього годин          

 

ІІІ. ПАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ, ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ.

МОДУЛЬ 1.Політична географія

Практичне заняття №1

Тема: Політична карта світу.

Мета: охарактеризувати головні об’єкти сучасної політичної карти світу та їх географічний розподіл.

Обладнання: контурні карти, атласи

Питання для обговорення:

1. Головні об’єкти сучасної політичної карти світу: держава, країна, несуверенні політико-територіальні утворення.

2. Склад території держави.

3. Різноманітність офіційного статусу залежних країн. Політичний статус Західної Сахари, Косово, Гренландії, Антарктиди, Придністровської молдавської республіки, Південної Осетії.

Завдання 1. Використовуючи карти атласу ЗАТ «Інститут передових технологій» («Державний лад» і «Політична напруженість») та матеріали додатків А і Б, заповніть таблицю «Політико-територіальна організація регіонів світу»:

Регіони Європа Азія Америка Африка Австралія і Океанія
Кількість суверенних держав          
Кількість залежних країн і територій          
Приклади залежних країн і територій          
Самопроголошені держави (кількість)          
Приклади самопроголошених держав          

Завдання 2.Позначте на контурній карті: а) держави-метрополії (в дужках цифрою вкажіть кількість залежних територій за додатком А); б) території Антарктики.

Завдання для самостійної роботи: Законспектуйте питання «Особливий політичний статус Антарктиди».

Література:

а) основна: 1, 9, 10, 14;

б) додаткова: Проблемні політико-географічні утворення // Краєзнавство. Географія. Туризм. – № 31 (612). – 2009. – С. 17-23.

Практичне заняття №2


Читайте також:

 1. Взаємодія культур і національна самобутність народів. Тенденції культурної універсалізації та її форми.
 2. Геохронологическая шкала земной коры
 3. Гірсутна шкала Феррімена-Голлвея
 4. Глобалізм і національна економіка.
 5. Дедалі частіше вживають категорії «міжнародний ринок робочої сили» та «інтернаціональна вартість робочої сили».
 6. ДОНБАСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ
 7. Електромагнітні хвилі. Шкала електромагнітних хвиль
 8. Етнічна та національна культура
 9. Етнонаціональна політика в Україні
 10. Етнонаціональна політика і та її місце в гармонізації етнонаціональних відносин.
 11. Етнонаціональна політика України. Охарактеризувати на основі досвіду Закарпатської області.
 12. Є. Національна ідея.
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
І. Розподіл балів, які отримують студенти | Тема: Зміни на політичній карті світу.

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.001 сек.