Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Філософія Г. Лейбніца

 

Німецький філософ і вчений Готфрід Вільгельм Лейбніц (1646-1716) вніс великий внесок в розвиток науки. Незалежно від Ньютона він відкрив диференційне і інтегральне числення, передбачив закон збереження енергії, був основоположником математичної логіки.

Основні філософські погляди Лейбніц виклав в роботі “Монадологія”. Його не влаштовував декартовський дуалізм субстанцій, як і спінозівськое вчення про єдину субстанцію. Він стверджує, що весь Всесвіт складається з незліченної безлічі субстанцій – монад.

Монада – це одиниця, проста суть. Всяка субстанція, або сила, є “одиниця” буття – монада. У духовних за своїй природою монадах Лейбніц бачив складові елементи (одиниці) всіх речей. Вчення про монади він обгрунтовував, виходячи з наступних положень: 1) субстанція є початок всього існуючого і відрізняється абсолютною простотою і неподільністю; 2) вона володіє здібністю до дії і самостійністю.

Монада як проста суть, як субстанція не має протяжності, вона не знаходиться в просторі, бо простір ділимий. Вона не є фізичною точкою, оскільки фізична точка ділима; не може вона бути і геометричною точкою, оскільки остання, будучи неподільною, залишається все ж в просторі. Монада є духовна сила, “метафізична точка”, центр самостійної духовної сили, подібний душі людини. Монади – вічні, вони не виникають і не зникають природним шляхом, оскільки за своєю природою вони є випромінювання божества, тобто зверхприродні і не можуть змінюватися під зовнішнім впливом. У них немає “вікон”, через які в них могло що-небудь увійти або вийти; фізичного впливу на внутрішнє буття один одного монади не мають. Узгодженість і єдність монад – це божественна гармонія, що робить всяку монаду діяльною духовною силою, “живим дзеркалом Всесвіту”.

У монадах Лейбніц вбачав складові елементи всіх речей. З монад як простих субстанцій, духовних по своїй суті, виникають різні складні субстанції: камені, рослини, тваринни, люди. Будь-яка складна субстанція має особливу центральну монаду і масу периферійних монад, що складають її тіло. Центральна монада являє собою суть складної субстанції, від неї залежить міра виразності сприйняття, наявність або відсутність представлень або понять. У залежності від міри розвитку монади поділяються: прості монади, що володіють лише смутними уявленнями; на монади – душі, що володіють відчуттями і уявленнями (тварини) і на монади духи, що володіють розумом (люди).

Таким чином, по Лейбніцу, монади – це діяльні душі тіл, що належать ім. Від міри виразності сприйняття і інших психічних властивостей монад залежить вияв тілесної, матеріальної сторони складних субстанцій. Лейбніц відмічав нерозривність духовного і матеріального, підкреслюючи, що монади є носіями матеріального, але цей вияв другорядний по відношенню до їх духовної суті. Монади як носії тілесного створені, а тому і обмежені, недосконалі. Тільки Бог як верховна монада є абсолютно довершеним і виступає як вільна, чиста діяльність. У цьому відношенні все створене Богом реалізовується і розвивається відповідно до його намічених цілей. По суті в рішенні взаємодії активно і пасивного, духовного і матеріального в діях субстанцій, Лейбніц обмежився посиланням на встановлену Богом гармонію у всьому Всесвіті. Однак історична цінність вчення Лейбніца полягає в тому, що він виявив певні елементи діалектики, висунув ідеї про саморух монад як про джерело їх постійної зміни, вказав на зв’язок нескінченно малого (монад) з нескінченно великим (Всесвіту), представив ідею зв’язку одиничного зі загальним.

У теорії пізнання Лейбніц був раціоналістом і продовжувачем лінії Декарта. Але декартовский критерій істини (ясність і виразність) він вважав недостатнім. Істотні зміни і елементи розвитку Лейбніц вніс в теорію природжених ідей Декарта. На думку Лейбніца, природжені ідеї – це не готові поняття розуму, а лише зародкові стани інтелекту, вони ще не усвідомлені і лише поступово розвиваються до повного усвідомлення. Загальні принципи, що виводяться людиною з розуму, містяться в ньому не в готовому вигляді, а в формі нахилів, схильностей. Природженими є не приватні думки, а лише загальні принципи у вигляді певних потенцій.

Потрібно мати на увазі, що Лейбніц прагнув подолати не тільки декартовську форму раціоналізму, але також і нестачі емпіризму. Він приймає положення теорії пізнання емпіризму, відповідно до якої чуттєві дані необхідні для пізнання. Однак, на думку Лейбніца, досвід, а відповідно, і відчуття не спроможні розкрити необхідність і загальність істини, оскільки остання є надбання розуму, а не відчуттів. Він приймає відому формулу емпіризму: в думці немає нічого такого, чого б не було раніше у відчуттях зі значним істотним доповненням, а саме: немає нічого, за винятком самого розуму.

Таким чином, по Лейбніцу є два джерела знань – це чуттєві дані і дані розуму. Відповідно до джерел знання він виділяв особливості двох видів істин: істини необхідні (або істини розуму) і істини випадкові (або істини факту). Істини розуму – це вічні істини, до них відносяться поняття субстанції, буття, причини, принципи логіки і математики і т.п. Джерелом даних істин є розум, абстрактне мислення людини, а чуттєвий досвід для змісту істин розуму не має значення. Одним словом, роль свідчення органів почуттів людини для змісту даного вигляду істин зводилася до нуля. Але подібне заперечення чуттєвого досвіду відносилося лише до змісту істин розуму. Разом з тим він визнавав значення досвіду як стимулу для пізнання істин розуму і, особливо, для пізнання істин факту. На думку Лейбніца, якби люди нічого не бачили, не чули і т.д., то вони не могли б з свого розуму добувати, витягувати необхідні, загальні істини.

На відміну від змісту істин розуму, зміст істин факту добувається, досягається розумом не з самого себе, а з результатів (свідчення) органів чуттів людини. Якщо при збагненні розумом необхідних істин чуттєві дані виступають як лише стимул, мотив по відношенню до їх змісту, то при пізнанні істин факту вони являють собою головне джерело змісту знань.

Для того щоб визнати істини розуму, досить зрозуміти, уясняти, що відсутня будь-яка можливість їм суперечити. Істини факту, навпаки, не можуть засновуватися лише на логічних висновках, оскільки вони потребують виправдання досвідом. Найвищим законом для істин факту є закон достатньої основи, тому що для будь-якого факту повинно бути достатня основа для його існування і ця основа завжди існує, знаходиться в іншому факті. Таким чином, за Лейбніцом, для випадкових істин, істин факту необхідний ще додатковий закон – закон достатньої основи. Заслуга Лейбніца полягає в тому, що він уперше сформулював і обгрунтував закон достатньої основи як закон логіки.

Вчення про істини факту представляє перехід до пізнання законів причинного зв’язку явищ природи. Закони природи, на відміну від законів логіки і математики, не можуть бути виведені шляхом умовиводу, вони не є логічно необхідними. Вони випадкові в тому значенні, що не витікають з самого визначення предмета, а тому потребують особливого обгрунтування. Істини розуму витягуються з самого розуму шляхом дедуктивного методу, істини факту пізнаються розумом внаслідок узагальнення чуттєвих даних індуктивним шляхом.

Нарівні з питаннями теорії пізнання Лейбніц займався різноманітними проблемами філософії і науки. Він розвинув і удосконалив багато які положення логіки Арістотеля, в його роботах виявляються зачатки діалектичних уявлень про природу і людське пізнання.


Читайте також:

 1. Академічна філософія кінця – XIX – поч. XX ст.
 2. Антична філософія
 3. Антична філософія.
 4. Антична філософія.
 5. Антропологічно-гуманістична філософія XX ст.
 6. Антропологічно-ірраціоналістична філософія
 7. Б ) Філософія епохи схоластики
 8. Безпосереднє обчислення з використанням формули Ньютона-Лейбніца.
 9. Гуманістична філософія епохи Ренесансу.
 10. Давньогрецька антична філософія
 11. Давньоіндійська філософія
 12. Давньоіндійська філософія.
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Дуалізм і монізм: Р. Декарт, Б. Спіноза | Теорія пізнання Д. Локка

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.001 сек.