Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Інформатизації у сфері кадрового обліку – система „Картка”.

Документів, які знаходяться в особовій справі

ОПИС

№ з/п Найменування документа Дата включення документа в особову справу Кіл-сть аркушів Дата вилучення документів Ким вилучений документ та причина вилучення
Заява про прийом на роботу 08.10.04р.   ______ __________
та ін.        

У разі необхідності вилучення документа з особової справи працівник кадрів робить в описі відповідну позначку: ким вилучено документ і з якої причини. Вилучати документ з особової справи з метою знищення забороняється. У процесі підготовки справи до передачі в архів у описі робиться запис про кількість аркушів цифрами та словами, ставиться підпис відповідальної особи із зазначенням займаної нею посади та вказується дата.

Нинішній стан автоматизації управління персоналом в системі державної служби характеризується використанням окремих комп’ютерних систем автоматизації кадрового обліку, які дозволяють вести особові картки державних службовців в електронному вигляді, а також передавати цю інформацію для зберігання та аналітичної подальшої обробки до Головного управління державної служби України та її територіальних органів. Основою системи автоматизації кадрового обліку в органах державної влади України є система „Картка”.

Загальні засади створення та впровадження комп’ютерної системи обліку державних службовців „Картка” викладені в Програмі кадрового забезпечення державної служби, затвердженій Указом Президента України від 10.11.1995 р. № 1035/95. Розробка системи „Картка” в рамках Єдиної державної комп'ютерної системи „Кадри” здійснена на підставі постанови Кабінету Міністрів України від 21.08.1997 р. № 918.

Згідно з Порядком ведення особових справ державних службовців в органах виконавчої влади, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 25.05.1998 р. № 731, та Типовим положенням про кадрову службу органу виконавчої влади, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 02.08.1996 р. № 912, керівниками кадрових служб забезпечується функціонування та супроводження системи „Картка” в усіх органах виконавчої влади. Порядок її актуалізації та надання інформації з неї до центральної бази даних визначений наказом Головдержслужби України від 07.07.2009 р. № 183, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 28.07.2009 р. за № 706/16722. Нацдержслужбою також розроблені методичні рекомендації щодо застосування Порядку ведення особових справ державних службовців в органах виконавчої влади та зразків оформлення документів особових справ.

Мета Програми:

· програмно-інформаційне забезпечення підвищення ефективності діяльності державних органів з питань кадрового обліку

· надання державним службовцям послуг щодо підвищення кваліфікації, з соціальних питань тощо на основі комплексної обробки та аналізу оперативних, нормативно-правових, експертних та статистичних даних

· створення Єдиного державного інформаційного простору для обліку державних службовців

· підвищення рівня інтеграції даних та впровадження сучасних інформаційних технологій підтримки прийняття рішень

Основні завдання системи „Картка”:

· поліпшення обліку даних, що стосуються державних службовців;

· удосконалення схеми збирання інформації про стан кадрового забезпечення державної служби;

· впровадження інформаційно-аналітичних засобів в усіх ланках державної служби;

· удосконалення системи навчання державних службовців на основі дистанційного навчання;

· реалізація контрольно-аналітичних процедур щодо забезпечення державної служби;

· проведення системних досліджень процесів в кадровій роботі та з питань державної служби в Україні.

Основні функції системи

· Особові картки;

· Штатний розпис;

· Пошукові підсистеми;

· Державні форми звітності;

· Адміністрування;

· Обмін даними;

· Захист інформації;

· Ведення класифікаторів.

Підсистема особових карток забезпечує ведення наступних розділів П-2ДС:

· орган, посада, ранг;

· загальні відомості;

· освіта;

· науковий ступінь, вчене звання;

· володіння мовами, праці, винаходи, сім'я;

· стаж, прийняття на держслужбу;

· продовження терміну, просування;

· відпустки;

· стягнення;

· нагороди;

· почесні звання, заохочення;

· зарахування до кадрового резерву;

· підвищення кваліфікації;

· відомості про атестацію;

· депутатська, громадська діяльність;

· військовий облік, додаткові відомості;

· відомості про пільги (інваліди, ЧАЕС тощо);

· трудова діяльність, звільнення.

Підсистема також забезпечує можливість занесення особових карток до електронного архіву, збереження та аналіз архівних карток, формування звітів та довідок за даними, що зберігаються в архіві. Реалізована можливість переведення карток, що знаходяться в архіві, до актуальної бази даних.

Система генерує наступні звіти:

· звіт по формі 9-ДС, 6-ПВ;

· біографічна довідка;

· нагородний лист;

· атестаційний лист;

· звіт про проведення атестації;

· звіт про продовження перебування на посаді;

· звіт про підвищення рангу державних службовців

· стаж роботи загальний, держслужби.

Одним із дієвих засобів підвищення ефективності роботи будь-якої установи вважається у наш час широкомасштабне застосування нових інформаційних технологій. Сучасні засоби комп'ютерної техніки й техніки зв'язку в сполученні з новими технологіями вводу, збереження і обробки інформації дозволяють значно підвищити продуктивність праці та якість результату не тільки на основних виробничих процесах, а й при прийнятті рішень. Не є винятком і державна служба. Цим пояснюється та велика увага, яка останнім часом приділяється керівництвом Нацдержслужби питанням інформатизації у сфері кадрового обліку.

Висновки:

Документація з особового складу – це та документація, яка утворюється в більшості своїй у результаті роботи з кадрами установ, підприємств і організацій з їхнього підбору, розстановці по посадах, просуванню, підготовці, перепідготовці, вихованню.

Ця документація виникає, які тільки людина з’являється на світ і супроводжує її все життя, утворюючись з різних причин, характеризуючи правові, трудові, службові та інші взаємовідносини окремих осіб з державними, суспільними, кооперативними установами, організаціями і підприємствами. Службові документи з особового складу є підставою для видачі громадянам документів, що посвідчують їх особу, свідчать про їх посаду, які слугують часом підставою для отримання різних пільг, пенсій і т. п.

Документація з особового складу використовується насамперед з довідковою метою, її облік і порядок зберігання повинні бути поставлені зразково.

Найбільш характерною рисою цієї документації є те, що вона завжди відображає діяльність конкретних осіб, тобто є іменною документацією. Не випадково документація з особового складу лежить в основі фондів особистого походження.

Контрольні питання:

1. Яке значення має документація з особового складу в органах державної влади та місцевого самоврядування?

2. Дайте коротку характеристику документація з особового складу сутність, зміст та сферу застосування.

3. Накази як основна форма документування розпорядчої діяльності організації.

4. Трудові книжки, особливості їх заповнення, зберігання та видачі працівникові в результаті звільнення.

5. Особові картки.

6. Особові справи, склад документів, що входять до особової справи.

7. Перерахуйте основні завдання та функції системи „Картка”.Читайте також:

 1. Active-HDL як сучасна система автоматизованого проектування ВІС.
 2. II. Бреттон-Вудська система (створена в 1944 р.)
 3. IV. Система зв’язків всередині центральної нервової системи
 4. IV. УЗАГАЛЬНЕННЯ І СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ВИВЧЕНОГО
 5. V. Систематизація і узагальнення нових знань, умінь і навичок
 6. VI. Система навчаючих завдань для перевірки кінцевого рівня завдань.
 7. VI. Система навчаючих завдань для перевірки кінцевого рівня завдань.
 8. VI. Узагальнення та систематизація знань
 9. VII. Закріплення нового матеріалу і систематизація знань.
 10. Автоматизація водорозподілу на відкритих зрошувальних системах. Методи керування водорозподілом. Вимірювання рівня води. Вимірювання витрати.
 11. Автоматизована система ведення державного земельного кадастру
 12. Автоматизовані форми та системи обліку.
Переглядів: 556

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Оформлення та ведення особових справ | Цілі та завдання вивчення лекції 6

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.002 сек.