Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник


Види небанківського кредитування підприємств

Рис. 7.4. Перелік документів позичальника кредиту

 

Процедура отримання банківського кредиту складається з таких основних етапів:

· попередні переговори щодо можливості укладення кредитної угоди;

· подання в банк заявки та інших документів на отримання кредиту;

· оцінка банком кредитоспроможності позичальника та ефективності комерційної угоди;

· згода банку на надання кредиту і підписання кредитного договору між підприємством та банком;

· надання кредиту й контроль банку за виконанням підприємством умов кредитування.

Основним документом, який регулює кредитні відносини між підприємством і банком, є кредитний договір. Кредитний договір – це юридичний документ, що визначає взаємні зобов'язання й відповідальність між банком та клієнтом із приводу одержання останнім банківського кредиту.

Основними видами небанківського кредитування підприємств є комерційне, лізингове і державне кредитування, кредитування за рахунок коштів міжнародних фінансово-кредитних інститутів.

Комерційний кредитце короткостроковий кредит, що надається продавцем (виробником) продукції покупцеві у формі відтермінування оплати за продані товари, виконані роботи чи надані послуги. Звичайно його оформляють переказним векселем.

На практиці застосовують три види комерційного кредиту:

• кредит із фіксованим терміномпогашення;

• консигнація;

• кредитування за відкритим рахунком.

Державний кредит— це економічні відносини, які виникають між підприємством і державою внаслідок купівлі підприємством державних цінних паперів, а також унаслідок отримання підприємством бюджетних і позабюджетних кредитів.

Бюджетні позики можуть надаватися органам державної виконавчої влади через установи державного Казначейства України та уповноважені банки для фінансування технічного перезброєння і реконструкції особливо важливих підприємств, для нового будівництва в пріоритетних галузях економіки тощо.

Перелік об'єктів, які фінансуються з коштів Державного бюджету, визначає Міністерство економіки за погодженням із Міністерством фінансів. Визначений перелік подають на затвердження Кабінету Міністрів України у складі Державної програми економічного і соціального розвитку України на плановий рік.

Лізинговий кредит– це кредит, який надається в товарній формі лізингодавцем (кредитором ) лізингоотримувачеві (позичальнику).

Лізинг є довготерміновою орендою машин, обладнання, споруд виробничого призначення. Згідно з чинним законодавством лізинг - це підприємницька діяльність, яка спрямована на інвестування власних чи фінансових ресурсів і полягає в наданні лізингодавцем у виключне користування на визначений строк лізингоотримувачеві майна, що є його власністю (або набувається ним у власність за дорученням і погодженням із лізингоотримувачем у відповідного продавця) за умови сплати лізингоотримувачем періодичних лізингових платежів.

У лізингових операціях звичайно беруть участь три сторони: виробник (постачальник) машин і обладнання, організація, що фінансує лізингову угоду (орендодавець), й організація, яка використовує орендоване майно у своїх інтересах (орендар). Організаціями, що фінансують лізингові операції, виступають спеціальні лізингові компанії або банки.

Розрізняють два основних види лізингових операцій – фінансовий і оперативний лізинг.

Після закінчення строку договору фінансового лізингу об'єкт лізингу, переданий лізингоодержувачеві згідно з договором, переходить у власність лізингоодержувача або викуповується ним за залишковою вартістю.

Після закінчення строку договору оперативного лізингу він може бути поновлений на нових умовах. У протилежному разі майно повертається власникові або викуповується орендарем за договірною ціною.

Механізм укладання та реалізації лізингової угоди зображено на рисунку 7.5.

 

 


Рис. 7.5. Механізм укладання і реалізації лізингової угоди:

1 – надходження замовлення на лізинг обладнання. 2. Аналіз замовлення, замовника (як потенційного лізингоотримувача). 3. Вивчення та обговорення умов постачання обладнання. 4. Прийняття рішення щодо участі в угоді. 5. Укладання лізингової угоди. 6. Укладання кредитної угоди, отримання кредиту для виплати авансу та сплати митних зборів. 7. Укладання кредитної угоди, отримання кредиту для придбання обладнання. 8. Укладання договору купівлі-продажу, оплата вартості майна. 9. Постачання обладнання. 10. Складання акта приймання-передачі обладнання. 11. Страхування майна на користь лізингодавця за рахунок лізингоотримувача. 12. Сплата лізингових платежів. 13. Погашення кредиту лізингоотримувачем. 14. Погашення кредиту лізингодавцем

 

За користування лізинговим кредитом сплачується лізинговий платіж, який уключає суму амортизації об'єкта лізингу за період лізингової угоди, процент за лізинговий кредит, лізингову маржу, відшкодування страхових платежів тощо.

Для отримання лізингового кредиту укладають лізингову угоду, складають акт приймання-передачі об'єкта лізингу в експлуатацію, а в окремих випадках – договір на технічне обслуговування майна.

Вітчизняні підприємства мають можливість отримувати кредити в міжнародних фінансових і кредитних установах, зокрема кредитні лінії Світового банку та Європейського банку реконструкції і розвитку (ЄБРР), Агентства США з міжнародного розвитку, фонду Євразія тощо.


Читайте також:

 1. Cистеми безпеки торговельних підприємств
 2. II. Класифікація видатків та кредитування бюджету.
 3. IV група- показники надійності підприємства
 4. L2.T4/1.Переміщення твердих речовин по території хімічного підприємства.
 5. WEB - сайт підприємства в Інтернет
 6. Або продукція підприємств, що знаходяться за кордоном.
 7. Абсолютні та відності показники результатів діяльності підприємства.
 8. Автопідприємства вантажних автомобілів
 9. Автопідприємство пасажирських автомобілів
 10. Адміністративно-правовий статус торговельного підприємства
 11. Активами торговельного підприємства
 12. Активи підприємства, їх кругооборот і оборот
Переглядів: 928

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Порядок отримання банківського кредиту | Сутність основних засобів

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.048 сек.