Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Реакції конденсації

Реакціями конденсації називають такі хімічні реакції двох або більше молекул органічних сполук, в результаті яких утворюються нові вуглець-вуглецеві зв’язки. Термін конденсація широко використовується в органічній хімії для позначення різних реакцій, в яких приймають участь різні класи сполук. Реакції конденсації можна розділити на кілька груп:

– заміщення атома або групи з виділенням якої-небудь простої неорганічної або органічної молекули (води, галогеноводню, спирту, аміаку і т.д.)

Y= H, X, R і т.д. Z= H, OH, X і т.д.

При проведенні реакції конденсації в реакційну масу іноді добавляють конденсуючі агенти (мінеральні кислоти, луги, солі, відновники, окислювачі), які підвищують швидкість реакції, зв’язуючи YZ. Деякі конденсуючі добавки вводять в каталітичних кількостях, в деяких випадках в значних кількостях і в процесі реакції вони зазнають змін.

- конденсація алкілгалогенідів під дією металічного натрію носить назву реакції Вюрца

(в ефірі)

- в таких же умовах протікає конденсація арилгалогенідів з алкілгалогенідами (реакція Вюрца-Фіттіга)

(Na, в інертному розчиннику)

- конденсація з відщепленням води широко використовується для синтезу ряда трифенілметана. Наприклад конденсація фенолу, анізолу (або диметиланіліну) з альдегідами (бензальдегідом) в присутності кислот.

- прикладом конденсації з відщепленням галогеноводню може бути реакція взаємодії арилгалогеніда з фенолами, ароматичними амінами, арилсульфіновими кислотами в присутності міді (реакція Ульмана)

X= Cl, Br; Z= O, NH, SO2, S.

– приєднання молекули органічної сполуки по кратному зв'язку іншої молекули

Z = C, O, N

Прикладами таких реакцій є приєднання речовин з реакційноздатною метиленовою групою до активованих подвійних вуглець-вуглецевих зв’язків

- альдольна конденсація

- реакція Генрі

- синтез Рупе

- бензинова конденсація

- складноефірна конденсація

- утворюється новий кратний вуглець-вуглецевий зв’язок

- - кротонова конденсація

- - реакція Кневенагеля

Реакції конденсації можна розділити на реакції, що протікають без утворення нових циклів (нециклічна конденсація) і реакції, що протікають з утворенням нових циклів.

14.1. Реакції конденсації, що не приводять до утворення нових циклів.

До цього типу реакцій відносять реакції, під час яких утворюються тільки нові вуглець-вуглецеві зв’язки і проходить ускладнення молекули. До такого типу реакцій відносяться багато реакцій між ароматичними і неароматичними сполуками.

Взаємодія формальдегіду з ароматичними вуглеводнями може протікати по двох напрямках: з утворенням відповідних арилметанолів; або з утворенням диарилметанів:

Ці реакції протікають в водному середовищі в присутності мінеральних або органічних кислот. При заміні формальдегіду на трихлорацетальдегід (хлораль) в присутності концентрованої сульфатної кислоти утворюється ДДТ

Конденсація ароматичних сполук з кетонами протікає аналогічно реакції з формальдегідом. Так, при дії ацетону на анілін утворюється 2,2-біс(4-амінофеніл)пропан

Реакція хлорметилювання (введення хлорметильної групи) здійснюється конденсацією ароматичного вуглеводню з формальдегідом і хлористим воднем в присутності каталізатора – хлористого цинку. Звичайно реакцію проводять при пропусканні хлористого водню в суміш ароматичної сполуки з формаліном (40% розчином формальдегіду в воді).

В залежності від співвідношення реагентів і умов проведення реакції можна отримати моно- і дихлорметильні заміщені. Для отримання монохлорметильного заміщеного необхідно використати чотирьох-п’ятикратний надлишок вихідної ароматичної сполуки. Як побічний продукт реакції утворення хлорметильного похідного можуть утворюватись диарилметани.

Бензен піддають хлорметилюванню в присутності хлористого цинку при 50-70°С і співвідношенні реагентів бензен: формальдегід: хлористий водень: хлористий цинк = 1:0,25:1:0,25. Вихід бензилхлориду складає 75-80%.

До реакцій конденсації можна віднести алкілування і ацилювання, які розглядалися раніше.

Реакція карбоксилювання ароматичних сполук має значення для синтезу о-гідроксиаренкарбонових кислот. Реакція Кольбе-Шмітта протікає при дії на безводні лужні солі ароматичних гідроксисполук вуглекислого газу при підвищеному тиску і температурі (185-190°С). За допомогою цієї реакції отримують саліцилову кислоту і 3-гідроксинафталенкарбонову-2-кислоту.

14.2. Реакції конденсації з утворенням нових циклів.

Найбільше значення реакція конденсації з утворенням нових циклів має для отримання антрахінону і його похідних. Внутрішньомолекулярна конденсація 2-бензоїлбензойної кислоти з утворенням антрахінону протікає кількісно при нагріванні її з концентрованою сірчаною кислотою при 100-105°С. Аналогічним чином отримують похідні антрахінону 2-метилантрахінон і 2-хлорантрахінон.

 


Читайте також:

 1. VIII. Реакції, в результаті яких утворюються високомолекулярні сполуки
 2. АДАПТАЦІЙНІ РЕАКЦІЇ М'ЯЗОВОЇ СИСТЕМИ
 3. АДАПТИВНІ РЕАКЦІЇ МІКРООРГАНІЗМІВ НА СТРЕСОВІ ДІЇ.
 4. Аналітичні реакції та вимоги, яким вони повинні відповідати.
 5. Антигени. Антитіла. Серологічні реакції .
 6. Біогенні аміни та реакції декарбоксилювання
 7. Види опор та їх реакції
 8. Визначення реакції продуктів, кислотності і лужності.
 9. В’язі. Реакції в’язей.
 10. Гетерогенні реакції.
 11. Гомогенні реакції.
 12. Загальні (групові) та індивідуальні (специфічні) аналітичні реакції.
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Окислення. | Перегрупування.

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.001 сек.