Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Методи стратегічної діагностики

Для точної оцінки стратегічної позиції підприємства в різних напрямах його діяльності використовуються спеціальні методи діагностики.

Діагностика фінансово-господарського положення в рамках стратегічного контролінгу включає перш за все аналіз стратегічної позиції підприємства на ринку.

Для цього застосовують спеціальні методи, які розглянуті в темі 5 підрозділ 5.4.

Стратегічна діагностика дозволяє:

1. оцінити ефективність стратегій підприємства;

2. зрозуміти стратегічну позицію підприємства в кожному із напрямів його діяльності;

3. оцінити сильні і слабкі сигнали, які надходять із внутрішнього та зовнішнього середовища.

Інформація стратегічної діагностики – це основа для прийняття стратегічних рішень. Але підприємство щодня здійснює поточну оперативну діяльність, а тому, крім стратегічної, йому необхідна оперативна діагностика фінансово-господарського стану.

 

6.4. Методи оперативної діагностики

 

Оперативна діагностика фінансово-господарської діяльності підприємства служить базою для прийняття поточних, оперативних управлінських рішень. Вона відслідковує й оцінює головні сфери діяльності підприємства і, насамперед, аналізує фінансовий стан, беззбитковість, матеріальні й інформаційні потоки, оцінює ризик і виробляє рекомендації з управління ризиками.

Аналіз фінансового стану дозволяє визначити, наскільки стійке підприємство, чи здатне воно вчасно розплатитися зі своїми кредиторами, який прибуток воно одержало і чому.

Мета фінансового аналізу – оцінка минулої діяльності підприємства, його становища на певний момент і його майбутнього потенціалу, а також визначення і аналіз прибутку.

Основні коефіцієнти, які розраховуються для аналізу та діагностики стану підприємства, це:

- коефіцієнти ліквідності;

- коефіцієнти ділової активності або оборотності;

- коефіцієнти рентабельності;

- коефіцієнти платоспроможності або структури капіталу;

- коефіцієнти ринкової активності.

1. Коефіцієнти ліквідності дозволяють визначити здатність підприємства вчасно і в повному обсязі сплатити свої короткострокові зобов’язання протягом звітного періоду. Найважливішими серед них є наступні: коефіцієнт загальної (поточної) ліквідності (%); коефіцієнт термінової ліквідності (%); коефіцієнт абсолютної ліквідності (%); чистий оборотний капітал (грош. од.).

2. Коефіцієнти ділової активності дозволяють проаналізувати, наскільки ефективно підприємство використовує свої засоби. Як правило, до цієї групи відносяться різні показники обіговості (оборотності): коефіцієнт оборотності матеріально-виробничих запасів (рази); коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості (дні); коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості (дні); коефіцієнт оборотності робочого капіталу (рази); коефіцієнт оборотності основних засобів (рази); коефіцієнт оборотності активів (рази).

3. Показники структури капіталу (або коефіцієнти платоспроможності підприємства) характеризують ступінь захищеності інтересів кредиторів і інвесторів, що мають довгострокові вкладення в підприємство. Вони відображають здатність підприємства погашати довгострокову заборгованість. Коефіцієнти цієї групи називаються також коефіцієнтами платоспроможності: сума зобов’язань до активів (%); довгострокові зобов’язання до активів (%); довгострокові зобов’язання до позаоборотних активів (%); коефіцієнт фінансової незалежності (%); коефіцієнт покриття відсотків або коефіцієнт захищеності кредиторів (рази).

4. Коефіцієнти рентабельності показують, наскільки прибуткова діяльність підприємства. Показниками, що часто використовуються, є: коефіцієнт рентабельності по валовому прибутку (%); коефіцієнт рентабельності по операційному прибутку (%); рентабельність оборотних активів (%); рентабельність позаоборотних активів (%); коефіцієнт рентабельності активів (рентабельність інвестицій) (%); рентабельність власного капіталу (%).

5. Коефіцієнти ринкової активності включають різні показники, що характеризують вартість і прибутковість акцій компанії. Основними показниками в цій групі є: прибуток на одну акцію; співвідношення ринкової ціни акції і прибутку на одну акцію; балансова вартість однієї акції; співвідношення ринкової вартості однієї акції і її балансової вартості; прибутковість однієї акції частка дивідендів, що виплатили.

 


Читайте також:

 1. Автоматизація водорозподілу на відкритих зрошувальних системах. Методи керування водорозподілом. Вимірювання рівня води. Вимірювання витрати.
 2. Агрегативна стійкість, коагуляція суспензій. Методи отримання.
 3. Адаптовані й специфічні методи дослідження у журналістикознавстві
 4. Адміністративні (прямі) методи регулювання.
 5. Адміністративні методи - це сукупність прийомів, впливів, заснованих на використанні об'єктивних організаційних відносин між людьми та загальноорганізаційних принципів управління.
 6. Адміністративні методи управління
 7. Адміністративні, економічні й інституційні методи.
 8. Адміністративно-правові (організаційно-адміністративні) методи мотивації
 9. Адміністративно-правові методи забезпечення економічного механізму управління охороною довкілля
 10. Аерометоди
 11. Активні групові методи
 12. Алгоритм діагностики при травмах живота.
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Види стратегій підприємства | Оцінка ризиків і управління ними

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.002 сек.