Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Дидактична гра як метод навчання

Гра - це важлива форма життєдіяльності людини. Сучасна психологія не вважає її віковою ознакою. З грою людина не розлучається протягом усьо­го життя, змінюється лише мотиви, форми проведення, ступінь почуттів та емоцій.

Розробкою теорії дитячих ігор займалися психологи Ж. Піаже, Л. С. Висоцький, О. М. Леонтьєв, Д. Б. Ельконін.

Особливо важливе поєднання гри з навчальною діяльністю в початко­вих класах коли складний перехід від дошкільного дитинства до школи зумо­влює поступову зміну провідних видів діяльності ігрової на навчальну.

Структура ігрової діяльності (ІД) містить такі компоненти:

- спонукальну (потреби, мотиви, інтереси, прагнення);

- орієнтувальний (вибір засобів і способів ІД);

- виконавські (дії, операції для реалізації ігрової мети);

- контрольно-оцінний (корекція і стимулювання активності ІД).

- Дидактична гра - різновид ігор за правилами, який створений педагогікою, де ігрова діяльність спеціально планується і пристосовується для навчальних цілей. Це популярний метод навчання у початковій школі.

Види дидактичних ігор: сюжетно-рольові; ігри-вправи, ігри-драматизації, ігри-конструювання.

Елементи дидактичної гри: мета ігрової діяльності, обладнання і мате­ріали, дидактичне завдання, зміст гри, правило, ігрова дія. Вимоги до дидактичної гри:

1. Відповідність меті і темі уроку.

2. Цікава назва, невеликі затрати часу для приготування обладнання, запам'ятовування правил.

3. Забезпечення участі більшості учнів класу.

4. Поглиблення, розширення і закріплення знань, умінь і навичок, розвиток здібностей дитини.

5. Відповідність віковим особливостям.

6. Сприяння виховання позитивних рис особистості.

7. Емоційне ставлення вчителя.

На уроці математики можна використовувати дидактичну гру різними способами: увесь урок як сюжетно-рольова гра; під час уроку як структурний елемент, під час уроку кілька ігрових ситуацій.

Це можуть бути такі види ігор та ігрових ситуацій:

- використання персонажів казок, мультфільмів, оповідань;

- використання у сюжеті задач відомостей з життя тварин;

- використання лічилок;

- використання віршованих завдань;

- використання загадок;

- використання „цікавих вправ";

- використання завдань ущільненого характеру;

- гра-змагання;

- сюжетно-рольова гра;

- гра-конструювання.

Запитання для самоконтролю

1. Назвіть функції методів навчання, вимоги до них.

2. Назвіть основні класифікації методів навчання.

3. Яким чином здійснюється вибір і поєднання методів навчання?

4. Схарактеризуйте методи опрацювання нового матеріалу на уроках математики.

5. Схарактеризуйте дидактичну гру як метод навчання.


 


Читайте також:

 1. D) методу мозкового штурму.
 2. H) інноваційний менеджмент – це сукупність організаційно-економічних методів управління всіма стадіями інноваційного процесу.
 3. I Метод Шеннона-Фано
 4. I. Метод рiвних вiдрiзкiв.
 5. V Засоби навчання
 6. VII. Нахождение общего решения методом характеристик
 7. А. науковий факт, b. гіпотеза, с. метод
 8. Автоматизація водорозподілу на відкритих зрошувальних системах. Методи керування водорозподілом. Вимірювання рівня води. Вимірювання витрати.
 9. Агрегативна стійкість, коагуляція суспензій. Методи отримання.
 10. АгротехнІЧНИЙ метод
 11. Адаптації та навчання
 12. Адаптовані й специфічні методи дослідження у журналістикознавстві
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Методи опрацювання нового матеріалу на уроках математики | Основні види засобів навчання математики в початкових класах, ме­тодика їх використання.

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.003 сек.