Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник
Авто
Автоматизація
Архітектура
Астрономія
Аудит
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Винахідництво
Виробництво
Військова справа
Генетика
Географія
Геологія
Господарство
Держава
Дім
Екологія
Економетрика
Економіка
Електроніка
Журналістика та ЗМІ
Зв'язок
Іноземні мови
Інформатика
Історія
Комп'ютери
Креслення
Кулінарія
Культура
Лексикологія
Література
Логіка
Маркетинг
Математика
Машинобудування
Медицина
Менеджмент
Метали і Зварювання
Механіка
Мистецтво
Музика
Населення
Освіта
Охорона безпеки життя
Охорона Праці
Педагогіка
Політика
Право
Програмування
Промисловість
Психологія
Радіо
Регилия
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Технології
Торгівля
Туризм
Фізика
Фізіологія
Філософія
Фінанси
Хімія
Юриспунденкция


Типологія уроків математики в початковій школі

Типологія уроків математики у початковій школі зумовлена дидактич­ною .метою, яка у свою чергу, визначається етапом цілісного процесу на­вчання (Етапи процесу навчання: постановка цілей і завдань; загальна мотивація навча­льної діяльності; засвоєння нових знань, умінь і навичок; застосування; систематизація і узагальнення; перевірка засвоєних знань, умінь і навичок).

Структуру (послідовність частин) будь-якого уроку складають його ма-кро- та мікро етапи. Макроструктура уроку - це етапи процесу навчання, які реалізуються на уроці, мікроструктура - це сукупність методів і прийомів, що використовуються у процесі уроку.

Найпоширенішим при вивченні математики у початкових класах є ком­бінований урок, він містить такі структурні елементи:

I. КОНТРОЛЬ І ЗАКРІПЛЕННЯ ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК УЧНІВ.

1.1. Перевірка домашнього завдання.

1.2. Опитування учнів.

1.3. Усна лічба.

II. ОПРАЦЮВАННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ.

2.1. Підготовка до вивчення нового матеріалу.

2.2. Засвоєння нового матеріалу.

2.3. Первинне закріплення.

III. ЗАКРІПЛЕННЯ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ ЗНАНЬ ТА УМІНЬ УЧНІВ.

3.1. Закріплення і повторення засвоєного матеріалу.

3.2. Домашнє завдання.

3.3. Підсумок уроку.

Урок узагальнення та систематизації знань умінь і навичок. Його структура така ж як у комбінованого, лише етап опрацювання нового матері­алу замінити на повторення та аналіз основних понять та узагальнення з те­ми. Плануючи такі уроки можна об'єднати теми за принципом взаємозв'язку та добирати вправи на комплексне застосування раніше набутих знань, умінь і навичок. Характерною особливістю такого уроку є значна активність учнів.

Урок письмової контрольної роботи. Контроль знань, умінь і навичок здійснюється на кожному уроці математики, а через 10-15 уроків проводяться письмові контрольні роботи. Завдання контрольних робіт не виходять за межі програмового матеріалу і орієнтовані на середній ступінь трудності.

Письмова контрольна робота

комбінована одновидова

Містить до трьох видів завдань: Містить тільки задачі, або тільки

І задача, 4-10 прикладів на ари- приклади. Розрахована на 10-25

фметичні дії, хвилин уроку.

1-2 вправи іншого математично­го характеру (порівняння, обчи­слення виразів, перетворення іменованих чисел, побудова геометричних фігур та ін.). роз­рахована на 1 урок.

Організаційні питання уроку контрольної роботи:

1. Проводиться на 2-3 уроці; протягом дня - не більше однієї роботи; протягом тижня - не більше двох.

2. Готують 2 варіанти. Бажано мати і третій варіант - на окремих аркушах, для учнів з достатнім чи низьким рівнем навчальних досягнень.

3. Завдання записують на дошці до початку уроку, по дзвонику – вчитель читає текстові завдання, дає вказівки щодо розміщення записів у зошиті чи на аркуші.

4. Текстові завдання учні не переписують, короткий запис до задач також не є обов'язковим.

5. Тривалість виконання завдань: 20-25 хв. - 2 клас, 30-35 хв. - 3 кл, 35-40 хв. - 4клас.

6. Необхідне забезпечення повної самостійності роботи учнів та одночас­ної здачі зошитів.

7. Перевіряти варто в день написання роботи, оцінювати - керуючись нормами, що подані у інформаційному листі Міністерства освіти і науки України.

8. Аналіз контрольної роботи (загальна характеристика і аналіз помилок) здійснюють на наступному уроці.

До "нетрадиційних", "нестандартних уроків" належать: інтегровані, міжпредметні, театралізований урок, урок-конкурс, урок-аукціон, урок КВК, урок-телеміст, урок-прес-конференція, урок-ділова гра, урок-концерт, урок-вечорниці, урок-суд, урок-практикум, урок-семінар, урок-діалог, урок-гра "Поле чудес" урок-брейн-ринг тощо.

Нетрадиційні форми навчання можна визначити як такі, що вже відомі в номенклатурі організаційних форм навчання, але їх актуалізація здійсню­ється тоді, коли з'являються якісно нові соціальні завдання, а також ті фор­ми, які відзначаються нестандартністю організації навчального процесу, за­безпечуючи оптимальність розв'язання навчально-виховних завдань.

Такі форми навчання дозволяють урізноманітнювати форми і методи роботи з учнями, відходити від шаблонів, розширювати функції вчителя, вра­ховувати специфіку навчального матеріалу, але їх специфіка передбачає аде­кватної технології кожного уроку.

Особливості організації уроків математики у 1 класі

Учні шестирічного віку мають свої психофізіологічні особливості роз­витку, які слід враховувати при організації процесу навчання:

- перевага процесів збудження над процесами гальмування;

- нестійка увага, конкретність сприймання, наочно-образний характер мислення, схильність до механічного заучування;

- швидка втомлюваність, потреба у фізичних рухах;

- нерозвиненість дрібних м'язів кисті рук, що зумовлює короткочасність вправ на оволодіння навичками письма;

- потреба особистої уваги з боку вчителя;

- наслідування (особливий авторитет має вчитель).

Усі компоненти методичної системи навчання математики першоклас­ників мають свою специфіку.

Головна мета процесу навчання математики шестиліток - підготувати їх до систематичного вивчення математики у наступних класах (але це не підготовчий клас, а перший у системі чотирирічної початкової школи). Знач­на увага приділяється загальному й фізичному розвитку дітей, формуванню нового типу діяльності - навчання. Виховні завдання курсу - формування умінь і навичок жити і вчитися в колективі (знання правил шкільного життя, уміння слухати і відповідати на поставлені запитання, підпорядковувати свою діяльність вимогам учителя).

Зміст матеріалу: лічба предметів, називання, читання й записування чисел до 20, засвоєння таблиць додавання і віднімання, оволодіння уміннями розв'язувати окремі арифметичні задачі на одну дію, вимірювати довжину відрізка за допомогою лінійки.

Тривалість уроку 35 хв, з 1-2 фізкультурними паузами, тому зростає необхідність раціонального розподілення часу та швидкого переходу від од­ного етапу до другого.

Засвоєння матеріалу відбувається за допомогою системи вправ, які здебільшого мають предметно-практичний характер. Основні методи на­вчання - дидактична гра, наочний (особливо демонстрація) та практичний.

 

Запитання для самоконтролю

1. Схарактеризуйте урок як основну форму організації навчання математики учнів початкової школи.

2. Назвіть вимоги до сучасного уроку математики.

3. Які типи уроків математики використовуються в початковій школі.

4. Вкажіть особливості організації уроків математики у 1 класі.

 Читайте також:

 1. ВАЛЕОЛОГІЧНІ ПРИНЦИПИ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ В ШКОЛІ
 2. Види та жанри образотворчого мистецтва, методика ознайомлення з ними у початковій школі.
 3. Визначення готовності дітей до навчання у школі
 4. Вимоги до уроків навчання орфографії
 5. Вимоги до усного і писемного мовлення учнів з математики
 6. Гігієнічні вимоги до розкладу уроків
 7. Головними видами контролю успішності учнів у сучасній школі є: випереджувальний, поточний, періодичний, підсумковий.
 8. Дидактичні особливості уроків для учнів шестирічного віку.
 9. З історії обліку успішності учнів в українській школі
 10. Завдання вивчення психології у вищій технічній школі
 11. Завдання уроків узагальнення знань
 12. Загальна типологія лексичних значень
Переглядів: 8796

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Урок- основна форма організації навчання математики учнів по­чаткової школи. Вимоги до сучасного уроку математики | Загальні питання контролю навчальних досягнень учнів початковоїшколи

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.006 сек.