Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник
Авто
Автоматизація
Архітектура
Астрономія
Аудит
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Винахідництво
Виробництво
Військова справа
Генетика
Географія
Геологія
Господарство
Держава
Дім
Екологія
Економетрика
Економіка
Електроніка
Журналістика та ЗМІ
Зв'язок
Іноземні мови
Інформатика
Історія
Комп'ютери
Креслення
Кулінарія
Культура
Лексикологія
Література
Логіка
Маркетинг
Математика
Машинобудування
Медицина
Менеджмент
Метали і Зварювання
Механіка
Мистецтво
Музика
Населення
Освіта
Охорона безпеки життя
Охорона Праці
Педагогіка
Політика
Право
Програмування
Промисловість
Психологія
Радіо
Регилия
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Технології
Торгівля
Туризм
Фізика
Фізіологія
Філософія
Фінанси
Хімія
Юриспунденкция


Методи оцінювання результатів поточного і підсумкового контролю та розподіл балів за рейтинговою системою

Літературні джерела

Формування засад ринкового господарства в Украіні

План семінарського заняття по темі

У 90-их роках ХХ ст.

Тема 10.2. Формування засад ринкового господарства в Украіні

Літературні джерела

[16, 17, 34, 35, 37, 46, 49, 52, 58, 60, 71 с.358, 72 с.473, 74, 81]

План

1. Проголошення політичної та економічної незалежності України. Проблеми і труднощі економічного розвитку України в умовах незалежності та переходу до ринкової економіки.

2. Роль і місце господарства України в світовому економічному розвитку.

3. Проблеми податкової реформи.

 

Проголошення незалежної України.

“Декларація про державний суверенітет України”. Перспективи встановлення економічної незалежності України. Проблеми і труднощі економічного розвитку України в умовах незалежності та переходу до ринкової економіки. Ринкові зв’язки України з Європейськими державами. Конституція України 1996 р. Основні тенденції економічного розвитку на сучасному етапі.

Роль і місце господарства України в світовому економічному розвитку.

Проблеми податкової реформи.

у 90-их роках ХХ ст.”

1. “Декларація про державний суверенітет України”.

2. Економічні засади закріплені в Конституції України.

3. Ринкові зв’язки України з Європейськими державами.

4. Проблеми і труднощі економічного розвитку України в умовах незалежності та переходу до ринкової економіки.

5. Роль і місце господарства України в світовому економічному розвитку.

6. Проблеми податкової реформи.

Завдання до індивідуальної роботи студентів під керівництвом викладача(у вигляді розширеного конспекта)

1. Проблеми і труднощі економічного розвитку України в умовах незалежності та переходу до ринкової економіки.

Перелік питань до самостійної роботи студентів

(самостійна робота у вигляді конспекта)

1. Економічні засади закріплені в Конституції України.

[16, 17, 34, 35, 37, 46, 49, 52, 58, 60, 71, 72 с.510, 74, 81]

 

Оцінювання результатів навчальної діяльності студентів здійснюється такими засобами: усне опитування, опитування за допомогою тестів, перевірка контрольних робіт та рефератів.

При усному та письмовому опитуваннях оцінювання навчальної діяльності студентів спирається на такі критерії:

- оцінка “відмінно” виставляється студенту, який безпомилково викладає навчальний матеріал, показує глибоке розуміння суті поставлених питань;

- оцінка “добре” виставляється студенту, який грамотно розкриває суть поставлених питань, добре володіє термінами дисципліни, але припускає несуттєві помилки;

- оцінка “задовільно” виставляється студенту, який поверхово викладає суть навчального матеріалу, припускає багато помилок при відповідях на поставлені питання;

оцінка “незадовільно” виставляється студенту, який не знає суті поставлених питань, при викладенні навчального матеріалу, допускає грубі помилки.

Оцінювання знань студентів при застосуванні тестів здійстюється, виходячи із співвідношення між кількістю правильних відповідей і всією кількістю завдань, що входять до тесту.

Шкала оцінок по тестах:

 

Оцінка Правильні відповіді, %
Відмінно не < 80
Добре не < 70
Задовільно не < 50
Незадовільно < 50

Оцінювання знань студентів здійснюється за наступною шкалою:

 

Поглиблене усне опитування на семінарських заняттях – від 1 до 2 балів (2 бали – “5”, 1,5 бали – “4”, 1 бал – “3”, 0 балів – “2”). [max – 48 балів за 16 семінарських занять]

Колоквіуми – від 1 до 2 балів (2 бали – “5”, 1,5 бали – “4”, 1 бал – “3”, 0 балів – “2”).

Доповнення до усних відповідей – від 1 до 2 балів (2 бали – “5”, 1,5 бали – “4”, 1 бал – “3”, 0 балів – “2”).

Контрольний захід, після 36 год. вивчення матеріалу за змістовими модулями, за рахунок годин виділених для семінарських занять – від 1 до 2 балів (2 бали – “5”, 1,5 бали – “4”, 1 бал – “3”, 0 балів – “2”).

Обов’язкове складання розширеного конспекту індивідуальної роботи – 1 бал - “5”, 0,75 бала - “4”, 0,5 бала - “3”, 0 балів – “2”. [max – 14 балів за 14 індивідуальних завдань]

Складання конспекту самостійної роботи – бали виставляються за підсумками семестру за наступною шкалою – 14 балів за виконання 19 завдань, 12 балів за виконання 14 завдань, 10 балів за виконання 9 завдань. Для спеціальності “Економіка підприємства” 22 бали за виконання 20 завдань, 17 балів за виконання 14 завдань, 14 балів за виконання 10 завдань.

Виконання та захист реферативної роботи (виконується власноручно студентом, загальним обсягом не менше, як 20 сторінок) – 15 балів за підсумками семестру.

Наукова робота та пошук нової інформації – 20 балів за підсумками семестру.

Неприсутність на лекції – (- 5 балів).

Іспит (письмова форма) – “5“ – 40 балів, “4“ – 30 балів, “3“ – 20 балів, “2 “ – 0 балів.

Студенти, які набрали максимальну кількість балів за підсумками семінарських занять, виконання індивідуальної та самостійної роботи, отримали бали за виконання реферативної чи наукової роботи, можуть бути звільнені від складання екзамену, за рішенням кафедри економічної теорії, у відповідному порядку.

Розрахунок максимальної кількості балів із врахуванням здачі екзаменів, напрямів підготовки 6.030509 “Облік і аудит” 6.030508 “Фінанси і кредит”, 6.030504 “Економіка підприємства”, 6.030503 “Міжнародна економіка”

Семіннарські зан. Індивідальна роб. Самостійна роб. Всього балів Іспит
2 бали – “5” 2 * 16 = 32 бали 1 бал – “5” 1*14 = 14 балів 14 балів за 19 тем – “5” 60 балів 40 балів – “5”
1,5 бала – “4” 1.5*16 = 24 бали 0.75 бала –“4” 0.75*14 = 10.5 12 балів за 14 тем – “4” 44,5 бала 30 балів – “4”
1 бал – “3” 1*16 = 16 балів 0.5 бала –“3” 0.5*14 = 7 балів 10 балів за 9 тем – “3” 33 бали 20 балів – “3”
Max – 32 бали Max – 14 балів Max – 14 балів   Max – 60 балів Max – 40 балів

 

Розрахунок максимальної кількості балів із врахуванням здачі екзаменів, напрямів підготовки 6.030504 “Економіка підприємства“ :

Семіннарські зан. Індивідальна роб. Самостійна роб. Всього балів Іспит
2 бали – “5” 2 * 12 = 24 бали 1 бал – “5” 1*14 = 14 балів 22 бали за 20 тем – “5” 60 балів 40 балів – “5”
1,5 бала – “4” 1.5*12 = 18 балів 0.75 бала –“4” – 0.75*14=10.5 17 балів за 14 тем – “4” 45,5 бала 30 балів – “4”
1 бал – “3” 1*12=12 балів 0.5 бала –“3” - 0.5*14 = 7 балів 14 балів за 10 тем – “3” 33 бали 20 балів – “3”
Max – 24 бали Max – 14 балів Max – 22 балів Max – 60 балів Max – 40 балів

 

Шкала переведення кількості балів за КМСПФ у традиційну систему оцінювання:

Максимальна кількість балів  
В тому числі: за змістовні модулі 1- 10  
за екзамен  
Мінімальна кількість балів для допуску до іспиту  
Відповідність загальної кількості балів традиційній системі оцінювання    
5 (відмінно)   84 – 100 А
4 (добре)   67 – 83 ВС
3 (задовільно)   50 – 66
2 (незадовільно) з можливістю повторного складання   33 – 49 FX
2 (незадовільно) з обовя’зковим повторним вивченням дисципліни 0 – 32 Х

Обгрунтовані зміни у змісті програмного матеріалу і розподілу навчальних годин за змістовними модулями (в межах бюджету часу, відведеного на вивчення дисципліни) вносяться кафедрою і затверджуються керівництвом навчального закладу.


Читайте також:

 1. D) оснащення виробництва обладнанням, пристроями, інструментом, засобами контролю.
 2. FX /незадовільно/ 35-59 балів
 3. I. Доповнення до параграфу про точкову оцінку параметрів розподілу
 4. IV. Питання самоконтролю.
 5. IV. Розподіл нервової системи
 6. V. Розподільний диктант.
 7. Абсолютні та відності показники результатів діяльності підприємства.
 8. Авоматизація водорозподілу регулювання за нижнім б'єфом з обмеженням рівнів верхнього б'єфі
 9. Автоматизація водорозподілу з комбінованим регулюванням
 10. Автоматизація водорозподілу на відкритих зрошувальних системах. Методи керування водорозподілом. Вимірювання рівня води. Вимірювання витрати.
 11. Автоматизація водорозподілу регулювання зі сталими перепадами
 12. Автоматизація водорозподілу регулюванням з перетікаючими об’ємами
Переглядів: 785

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Тема 10.1. Економічний розвиток України в умовах радянської економічної системи | Розподіл балів при рейтинговй системі

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.005 сек.