Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник


Розподіл балів при рейтинговй системі

Розподіл балів при рейтинговй системі

Напрямів підготовки 6.030509 “Облік і аудит“, 6.030508 “Фінанси і кредит”, 6.030504 “Економіка підприємства”, 6.030503 “Міжнародна економіка”

 

Модулі Модуль 1 Контрольний   Захід   Модуль 2   Контрольний захід 2 Модуль 3 Контрольний   зах і д   Іспит Підсум-кова атеста-ція – форму-вання сумар-ної модульної оцінки (М1 + М2 + М3+ іспит) 60 + 40 = 100  
Кількість балів за модуль 22,11 15,51 22,38  
Залікові кредити ЗК-1,9 ЗК-1,4 ЗК-1,7  
Змістовні модулі ЗМ 1-4 ЗМ 5-7 ЗМ 8-10  
Кількість балів за заліковий модуль та контрольний захід 22,11 15,51 22,38  
Кількість балів за видами роботи л с ірс срс     л С ірс срс   л с І рс срс  
З них: активність на лекційних дисциплінах -       -       -      
Активність на семінарах                  
Виконання самостійної роботи         5,11         4,51         4,38
Індивідуальна робота                  
Наукова робота та інші здобутки студента 20 балів                        
                                       

 

Напряму підготовки 6.030504 “Економіка підприємства“

Модулі Модуль 1 Контрольний   Захід   Модуль 2   Контрольний захід 2 Модуль 3 Контрольний   зах і д   Іспит Підсум-кова атеста-ція – форму-вання сумар-ної модульної оцінки (М1 + М2 + М3+ іспит) Сума балів 60+40 = 100  
Кількість балів за модуль 21,8 15,6 22,6  
Залікові кредити ЗК- 1,8 ЗК-1,5 ЗК-1,7  
Змістовні модулі ЗМ 1-4 ЗМ 5-7 ЗМ 8-10  
Кількість балів за заліковий модуль та контрольний захід 21,8 15,6 22,6  
Кількість балів за видами роботи Л с ірс срс     л С ірс срс   л с і рс срс  
З них: активність на лекційних дисциплінах -       -       -      
Активність на семінарах                  
Виконання самостійної роботи         8,8         6,6         6,6
Індивідуальна робота                  
Наукова робота та інші здобутки студента 20 балів                        
                                       

Форми і методи контролю оцінювання знань

(для заочної форми навчання)

Оцінювання результатів навчальної діяльності студентів заочної форми навчання здійснюється такими засобами: усне опитування, виявлення знань з дисципліни за допомогою тестів, перевірка аудиторної контрольної роботи.

При усному та письмовому опитуваннях оцінювання навчальної діяльності студентів спирається на такі критерії:

- оцінка “відмінно” виставляється студенту, який безпомилково викладає навчальний матеріал, показує глибоке розуміння суті поставлених питань;

- оцінка “добре” виставляється студенту, який грамотно розкриває суть поставлених питань, добре володіє термінами дисципліни, але припускає несуттєві помилки;

- оцінка “задовільно” виставляється студенту, який поверхово викладає суть навчального матеріалу, припускає багато помилок при відповідях на поставлені питання;

оцінка “незадовільно” виставляється студенту, який не знає суті поставлених питань, при викладенні навчального матеріалу, допускає грубі помилки.

Оцінювання знань студентів при застосуванні тестів здійстюється, виходячи із співвідношення між кількістю правильних відповідей і всією кількістю завдань, що входять до тесту.

Шкала оцінок по тестах:

Оцінка Правильні відповіді, %
Відмінно не < 80
Добре не < 70
Задовільно не < 50
Незадовільно < 50

Тематика науково - дослідних робіт.

1. Банківська система та її вплив на економіку України.

2. Вплив податкової політики на конкурентоспроможність економіки України.

3. Глобалізація світового господарства.

4. Деякі аспекти розвитку господарства українських земель на поч ХХІ ст.

5. Детермінанти конкурентоспроможності економіки.

6. Економічна думка про структурні перетворення економіки.

7. Проблеми енергетичної безпеки України.

8. Економічні аспекти інформаційного захисту України.

9. Електронна комерція. Особливості оподаткування операцій купівлі-продажу товарів в Інтернеті.

10. Економічні функції держави. Державний бюджет.

11. Еволюція державної політики структурних перетворень.

12. Загострення глобальних економічних проблем на сучасному етапі розвитку людства.

13. Загальна характеристика рейдерства.

14. Інвестиційна політика держави в сучасних умовах розвитку інформаційного суспільства.

15. Інформація та знання як визначні чинники постіндустріального суспільства.

16. Інформаційні ресурси суспільства та їх класифікація.

17. Інформація та знання як визначальні чинники постіндустріального розвитку.

18. Інформаційні технології в економіці.

19. Інтелектуальний капітал в умовах інформаційного суспільства.

20. Інформаційні ресурси влади як глобальний чинник управління суспільством.

21. Класичні принципи податкової діяльності держави.

22. Концепція інформаційного суспільства.

23. Критерії впливу податкової політики на конкурентоспроможність економічної системи.

24. Людина в інформаційному суспільстві.

25. Людина в інформаційній економіці.

26. Міжнародна міграція робочої сили.

27. Основоположники класичної економічної думки - А. Сміт та Д. Рікардо, про принципи оподаткування.

28. Позитивні і негативні сторони процесу глобалізації.

29. Проблеми вступу України до ЄС.

30. Проблеми та перспективи розвитку АПК України.

31. Проблеми розвитку підприємництва в аграрній сфері на сучасному етапі розвитку України.

32. Проблеми оптимізації системи оподаткування.

33. Протиріччя у розвитку економіки та економічної думки України в період формування радянської економічної системи.

34. Принципи оподаткування.

35. Проблеми та перспективи розвитку інформаційної економіки в Україні.

36. Роль інформації в функціонуванні кредиту.

37. Ринок мобільного звязку України – класичний приклад олігополії.

38. Становлення і розвиток податкових відносин в Україні.

39. Сучасний стан безробіття.

40. Сутність та характерні ознаки інформаційної економіки.

41. Сутність ринку інформації та його роль в суспільстві.

42. Теоретичні основи податкової політики.

43. Теоретичні аспекти конкурентоздатності економіки.

44. Україна в умовах сталого економічного розвитку.

45. Україна на шляху інтеграції до системи глобальної економіки.

46. Україна в умовах глобалізаційних процесів.

47. Управління трудовим потенціалом регіону.

48. Формування місцевих бюджетів.

49. Фінансова стійкість економіки України.

50. Цільові орієнтири податкової політики та системи оподаткування в Україні.

Завдання до виконання реферативних робіт для студентів денної форми навчання та контрольних робіт для студентів заочної форми навчання.

1. Взаємозв’язок філософсько – теологічних, етно – культурних та господарських традицій у період генези ранніх цивілізацій (Єгипет, Межиріччя, Індія та Китай).


Читайте також:

 1. FX /незадовільно/ 35-59 балів
 2. I. Доповнення до параграфу про точкову оцінку параметрів розподілу
 3. IV. Розподіл нервової системи
 4. V. Розподільний диктант.
 5. Авоматизація водорозподілу регулювання за нижнім б'єфом з обмеженням рівнів верхнього б'єфі
 6. Автоматизація водорозподілу з комбінованим регулюванням
 7. Автоматизація водорозподілу на відкритих зрошувальних системах. Методи керування водорозподілом. Вимірювання рівня води. Вимірювання витрати.
 8. Автоматизація водорозподілу регулювання зі сталими перепадами
 9. Автоматизація водорозподілу регулюванням з перетікаючими об’ємами
 10. Автоматизація водорозподілу регулюванням за верхнім б'єфом
 11. Автоматизація водорозподілу регулюванням за нижнім б'єфом
 12. Адресація в системі ЕП НБУ.
Переглядів: 438

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Методи оцінювання результатів поточного і підсумкового контролю та розподіл балів за рейтинговою системою | Християнство, як чинник господарського розвитку розвитку та капіталізації економічних відносин Європейської цивілізації.

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.002 сек.