Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Поняття та види рентабельності

 

На відміну від прибутку, що показує абсолютний ефект діяльності, існує відносний показник ефективності роботи підприємства – рентабельність. У загальному виді вона обчислюється як відношення прибутку до витрат і виражається у відсотках.

Рентабельність характеризує результативність діяльності підприємства. З метою оцінки ефективності окремих сторін виробничо-господарської діяльності підприємства використовується ряд показників рентабельності (прибутковості):

1. Рентабельність витрат на виробництво і реалізацію продукції:

, (6.1)

 

де рентабельність витрат на виробництво і реалізацію продукції, %;
прибуток (балансовий або чистий в залежності від цілей аналізу) від реалізації продукції, грн.;
повна собівартість даної продукції, грн.

 

2. Рентабельність виторгу від реалізації:

, (6.2)

 

де рентабельність виторгу від реалізації, %;
повний виторг від реалізації продукції,грн.

 

3. Рентабельність власного капіталу:

 

, (6.3)

 

де рентабельність власного капіталу, %;
середня величина власного капіталу (за відповідний період), величина якого приймається за даними балансу, грн.

 

4. Рентабельність сукупних активів – характеризує ефективність використання всього наявного майна підприємства:

 

, (6.4)

 

де рентабельність сукупних активів, %;
середня сума активів підприємства (за відповідний період), величина якої приймається за даними балансу, грн.

 

5. Рентабельність інвестицій – розраховується як відношення суми чистого прибутку та виплачених процентів до суми власного і довгострокового позикового капіталу середнього за період:

 

, (6.5

 

де рентабельність інвестицій, %;
ЧП чистий прибуток підприємства, грн.;
ФВ фінансові витрати по обслуговуванню кредиторської заборгованості, грн.
середня величина позикового капіталу (за відповідний період), величина якого приймається за даними балансу, грн.

 

Показує, яку віддачу мають власники акціонерного капіталу та утримувачі довгострокового боргу компанії.

Під час аналізу також може застосовуватися показник рентабельності стосовно витрат на оплату праці й інші часткові показники прибутковості використання виробничих ресурсів.

Рівень рентабельності залежить від багатьох чинників, головними з яких є:

- структура продукції, що виробляється;

- рівень собівартості продукції;

- рівень використання виробничих фондів;

- рівень оптових цін на продукцію;

- рівень оптових цін на вихідні матеріали, напівфабрикати, паливо, енергію тощо;

- рівень тарифних ставок та окладів.

 

Питання до самоперевірки:

1. Що розуміється під доходом та прибутком підприємства, і які розрізняють їх види?

2. Алгоритм розрахунку чистого прибутку.

3. Що варто розуміти під рентабельністю і які її види виділяють?

4. Які фактори впливають на підвищення прибутку і рентабельності на підприємстві?

Приклади тестових завдань:

1. Основними показниками фінансових результатів виробничо-господарської діяльності підприємства є:

а) прибуток і дохід;

б) собівартість і виторг;

в) прибуток і витрати;

г) рентабельність і прибуток.

 

2. До інтенсивних виробничих факторів, що впливають на прибуток, відносяться:

а) час роботи встаткування;

б) чисельність персоналу;

в) удосконалювання технології обробки матеріалів;

г) всі варіанти вірні.

 

3. Рентабельність окремих видів продукції розраховується відношенням:

а) ціни виробу до прибутку;

б) прибутку до виробничих фондів;

в) прибутку від реалізації виробу до його собівартості;

г) собівартості виробу до його ціни.

Питання для самостійного поглибленого опрацювання:

1. Розподіл прибутку і дивідендна політика підприємства.

2. „Дерево показників” прибутковості товару на певному ринку та „дерево рентабельності” одиниці продукції.

 

Література [2; 7, с. 165-175; 9, с. 226-245; 10, с. 224-228; 11, с. 422-430; 12, 433-448; 19, с. 254-281; 21, с. 262-266; 22, с. 364-373, 401-413; 27, с. 365-367].

 

 


Читайте також:

 1. II. Поняття соціального процесу.
 2. V. Поняття та ознаки (характеристики) злочинності
 3. А/. Поняття про судовий процес.
 4. Адміністративний проступок: поняття, ознаки, види.
 5. Адміністративні провадження: поняття, класифікація, стадії
 6. Акти застосування юридичних норм: поняття, ознаки, види.
 7. Аналіз відносних показників прибутковості (рентабельності) роботи банку
 8. Аналіз показників прибутковості та рентабельності підприємства
 9. Аналіз показників рентабельності.
 10. Аналіз рентабельності діяльності підприємства
 11. Аналіз рентабельності підприємства
 12. Аналіз рентабельності продукції
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Доход та прибуток як основні фінансово-економічні результати діяльності підприємства. Види прибутку | Поняття та види ефекту і ефективності

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.002 сек.