Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Побудова форми зворотної напруги вентиля мостового випрямляча

Напруга вентиля uв= uА-uК– це різниця напруг між анодом і катодом вентиля у процесі роботи випрямляча. Вона має різні значення у стані провідності і у закритому стані вентиля. У стані провідності ця напруга майже незмінна і не перевершує значення 0,5 – 2 В, що дорівнює спаду напруги на вентилі при проходженні прямого струму. У закритому стані від’ємна напруга вентиля називається зворотною, а додатна – прямою, яка триває до моменту відкриття вентиля (переходу до стану провідності).

У паспортних даних вентилів (діодів, тиристорів, тощо) задається значення номінальної зворотної напруги Uв ном, сота частина якої визначає клас вентиля. Однією з умов вибору вентиля для роботи у схемі випрямляча є така:

 

Uв ном ³ Uв. (7)

 

Тому необхідно навчитися аналізувати форму та визначати значення зворотної напруги на вентилі у схемі перетворювача.

Побудуємо зворотну напругу четвертого тиристора VS4 спершу для a=0°. До анода четвертого тиристора прикладена напруга фази А, а до катода буде прикладена напруга фази С, коли у провідному стані буде тиристор VS2, або напруга фази В, коли у провідному стані буде тиристор VS6. Отже, зворотна напруга тиристора VS4 буде формуватися з фрагментів лінійних напруг uав між точками 3-5 та uас між точками 5-7 (рис. 2 а). Коли a¹0° зворотна напруга тиристора VS4 формується фрагментами тих же лінійних напруг, де відповідно точки 9, 11 та 13 зсунуті на кут a (рис. 2 б).

З врахуванням процесів комутації g¹0° та a¹0°зворотна напруга четвертого тиристора за формою буде дещо складнішою, але, як і у двох попередніх випадках, вона буде формуватися фрагментами лінійних напруг uав та uас. Відмінність буде лише на комутаційних ділянках.

До четвертого тиристора VS4 напруга uав буде прикладена після закінчення комутації четвертого та шостого тиристорів. Коли відбувається комутація п’ятого та першого тиристорів до анода четвертого тиристора замість напруги uабуде прикладена комутаційна напруга uк = (uа + uс )/2. Це призведе до зменшення зворотної напруги на цьому інтервалі комутації на величину комутаційного спаду напруги Dudg. Отже, від кривої напруги uаввіднімаємо цей комутаційний спад, тобто „вирізаємо” його з кривої uав. Отримані точки з’єднуємо між собою. На інтервалі комутації шостого та другого тиристорів до катода четвертого тиристора замість напруги uв буде прикладена напруга комутації uк = (uв + uс )/2, що призведе до збільшення зворотної напруги (див. рис. 3). Але! Якщо б не було процесу комутації, то відразу була б прикладена напруга uас. З врахуванням процесу комутації напруга uас буде меншою на комутаційний спад Dudg. Знову ж таки попередня методика справедлива: від кривої напруги uас слід відняти комутаційний спад напруги Dudg, тобто „вирізати” його з кривої uас. І, нарешті, коли відбувається комутація першого та третього тиристорів, до анода четвертого тиристора замість напруги uа буде прикладена напруга комутації uк =(uа+uв)/2, що призведе до збільшення напруги uас (див. рис. 3). Але! Цей самий результат ми отримаємо, якщо від напруги uвс відняти знову ж таки комутаційний спад напруги Dudg, тобто „вирізати” його з напруги uвс і з’єднати отримані точки так, як це показано на рис. 3. Надалі аж до моменту вступу в роботу четвертого тиристора до нього буде прикладена напруга uас. Звертаємо увагу, що лінійна напруга uвс не має жодного відношення до зворотної напруги четвертого тиристора. Вона використана як допоміжна з метою єдності запропонованої методики побудови зворотної напруги тиристора: від трьох лінійних напруг uав, uас(вони ж формують зворотну напругу) та допоміжної uвскожен раз на комутаційній ділянці слід віднімати комутаційний спад напруги, а отримані точки з’єднати так, як це показано на рис. 3.

 


Читайте також:

 1. А/. Форми здійснення народовладдя та види виборчих систем.
 2. Автоматизовані форми та системи обліку.
 3. Аграрні реформи та розвиток сільського госпо- дарства в 60-х роках XIX ст. — на початку XX ст.
 4. Акредитив та його форми
 5. Активні форми участі територіальної громади у вирішенні питань ММС
 6. Аналіз двотактних перетворювачів напруги
 7. АСОЦІАЦІЯ. ПОБУДОВА АСОЦІАТИВНОГО КУЩА
 8. Банківський контроль та нагляд: форми та мета здійснення. Пруденційний нагляд: поняття, органи та мета проведення.
 9. Батьки мають право обирати форми та методи виховання, крім тих, які суперечать закону, моральним засадам суспільства.
 10. Безособові дієслівні форми на –но, -то
 11. Безробіття: суть, причини, форми та соціально-економічні наслідки
 12. Білінійні і квадратичні форми в евклідовому просторі
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Побудова форми кривої випрямленої напруги | Побудова струмів первинних та вторинних обмоток трансформатора

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.001 сек.