Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник


Семінар 2

Семінар 1

ІСТОРІЇ УКРАЇНИ

Історія України

Плани семінарських занять з навчальної дисципліни

Київський національний лінгвістичний університет

Кафедра історії України, країнознавства і туризмознавства

 

 

Напрям підготовки 6.020303 Філологія* (Мова і література (із зазначенням мови)

Напрям підготовки 6.020303 Філологія (Переклад (із зазначенням мови)

Напрям підготовки 6.030102 Психологія

Напрям підготовки 6.030601 Менеджмент

Напрям підготовки 6.030401 Правознавство

Напрям підготовки 6.140103 Туризм

 

факультет германської філології, романської філології, перекладачів, сходознавства, економіко-правовий факультет, центр післядипломної освіти та відділення екстернату

 

Київ – 2013 рік

Плани семінарських занять з навчальної дисципліни “Історія України” складені на основі нормативної та робочої програм навчальної дисципліни “Історія України”.

 

Укладач: старший викладач, к.п.н. Богдановська Л.П.

 

Плани семінарських занять з навчальної дисципліни Історія України затверджена на засіданні кафедри історії України, країнознавства і туризмознавства

 

Протокол №____ від ________________ 2013р.

 

Завідувач кафедри: __________ Терещенко Ю.І.

(підпис) (прізвище, ініціали)


СЕМІНАРСЬКІ ЗАНЯТТЯ З

Русь (V – ХІІІ ст.)

1. Процес становлення і розвитку Старокиївської держави.

2. Україна-Русь у Х – ХІ ст. Християнізація Русі і міжнародний контекст.

3. Період феодальної роздробленості Русі. Татаро-монгольська навала.

 

Основна література:

Терещенко Ю., Курило В. Історія України. – К., 1995. – С.88-110.

Історія України / Під ред. Смолія В. – К., 1997. – С.57-76.

Додаткова література:

Практичні завдання:

1. На основі дослідження історичних джерел розкрийте процес становлення формування, розквіту Русі у Х - ХІV ст.

2.Розкрийте значення прийняття християнства та його наслідки.

3. Назвіть причини політичної роздробленості Старокиївської держави.

Завдання для самоконтролю:

1. Доведіть, що за правління Володимира Русь перетворилася на імперію

2. Чому адміністративна реформа Володимира не запобігла боротьбі за владу? Власну думку обґрунтуйте.

3. Чи є підстави стверджувати, що «Правда Ярославичів» мала регулювати васально-сюзеренні відносини? Якщо є, то які? Власну думку обґрунтуйте.

4. Визначте прикметні риси політичного й економічного розвитку Старокиївської держави.


Українські землі в складі Великого князівства Литовського та Речі Посполитої. Національно-визвольна боротьба українського народу у 1648-1657 рр. ( середина ХІV ст. - ХVІІ ст.)

1. Люблінська унія та її соціально-економічні й політичні наслідки. Включення українських земель до Польської Корони. Берестейська церковна унія.

2. Українське козацтво (ХV – середина ХVІІ ст.).

3. Визвольна війна українського народу під проводом Б.Хмельницького.

4. Українська козацька державність у 1654-1657 рр.

Основна література:

Терещенко Ю., Курило В. Історія України. – К., 1995. – С.88-110.

Історія України / Під ред. Смолія В. – К., 1997. – С.57-76.

Додаткова література:

Голобуцький В. О. Запорозьке козацтво. – К., 1993.

Ісаєвич Я.Д. Братства та їх роль у розвитку української культури ХVІ-ХVІІ ст. - К., 1966.

І.П.Крип’якевич. Богдан Хмельницький. К., 1991.

Мицько І. Острозька слов’яно-греко-латинська академія. - К., 1990.

Семчишин М. Тисяча років української культури. - К., 1993.

Смолій В.А., Степанков В.С. Богдан Хмельницький. Соціально-політичний портрет. - К., 1995.

Яковенко Н.М. Українська шляхта з кінця ХІV до середини ХVІІ ст. - К.,1993.

Практичні завдання:

1. На основі вивчення історичних джерел розкрити процес об’єднання українських земель у складі Великого князівства Литовського.

2. Розкрити значення польсько-литовського суперництва для еволюції станово-класової структури українського суспільства. Скласти її розгорнуту схему.

3. Визначте причини переходу українських земель під владу Польщі у другій половині XVI ст. і особливості їх розвитку у складі Речі Посполитої до середини XVII ст.

4. Назвіть причини національно-визвольної війни під проводом Б.Хмельницького.

5. Розкрийте основний зміст внутрішньої та зовнішньої політики української козацької держави у 1648-1657 рр.

6. Охарактеризуйте ситуацію в Центральноєвропейському регіоні внаслідок україно-польського військового протистояння.

 

Завдання для самоконтролю:

1. Створіть порівняльну таблицю “Становище українських земель у складі Королівства Польського та Великого князівства Литовського (2 половина XIV ст. - середина XVI ст.)” за такими пунктами:

а) правовий статус;

б)політичне становище;

в)соціально-економічне становище;

г)релігійна ситуація;

д) культурний розвиток.

2. Складіть порівняльну таблицю щодо змісту трьох міждержавних договорів, якими визначалися правовий статус, соціально-економічні, політичні, права української Гетьманщини у 1649-1657 рр. за такою схемою:

Зборівський договір 1649 р. Берестейський договір 1651 р. Переяславський договір 1654 р.
     

 


Читайте також:

 1. Види, завдання та вимоги до проведення практичних(семінарських) занять
 2. Види, завдання та вимоги до проведення практичних(семінарських) занять
 3. Завдання для семінарських занять
 4. Запитання до семінару
 5. ЗМІСТ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ
 6. І. Методичні рекомендації до проведення семінарських занять
 7. ІІ. ПІДГОТОВКА ДО СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ
 8. КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ ДО СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ
 9. Лекційно-семінарська система навчання
 10. Лекційно-семінарська система навчання
 11. Лекційно-семінарська система навчання за М.П. Гузиком, М.П. Пучковим.
 12. Мета і завдання проведення практичних і семінарських занять
Переглядів: 313

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
 | Опозиція в другій половині 60-х -на початку 70-х років

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.078 сек.