Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Метод комплексного стратегічного аналізу середовища підприємства. SWOT - аналіз

Для здійснення стратегічного аналізу зовнішнього та внутрішнього середовищ часто застосовують формальні процедури SWOT-аналізу. Головна мета SWOT-аналізу — забезпечити процес стратегічного планування інформацією про сильні та слабкі сторони цієї стратегії щодо її можливостей та існуючих загроз. Сильні та слабкі сторони — це переважно внутрішні чинники, пов'язані з поточним станом системи, можливості та загрози існують зовні й більше стосуються майбутнього.

Методологія SWOT-аналізу передбачає виявлення можливостей і загроз зовнішнього середовища, сильних та слабких сторін внутрішнього середовища, встановлення зв'язків між ними на основі побудови матриці, виявлення стратегічних проблем і альтернатив розвитку організації. Проведення такого аналізу дозволяє розглянути всі можливі парні комбінації між загрозами, можливостями, сильними та слабкими сторонами, встановлені зв'язки будуть використані для формулювання стратегії організації.

Для побудови матриці SWOT-аналізу необхідно провести такі етапи.

1. Виявити фактори, що впливають на діяльність організації та визначення рівня їх впливу.На основі проведеного аналізу для виявлення найбільш впливових чинників Дж. Вільсон запропонував матрицю, за допомогою якої визначається вплив фактора на організацію та ймовірність посилення його впливу (табл. 5.7).

Таблиця 5.7

Оцінка впливу факторів на діяльність організації

Вплив фактора на діяльність організації Ймовірність посилення впливу фактора на діяльність організації
Висока (В) Середня (С) Низька (Н)
Високий (В) Поле ВВ Поле ВС Поле ВН
Середній (С) Поле СВ Поле СС Поле СН
Низький (Н) Поле НВ Поле НС Поле НН

 

Значення факторів середовища організації, які містяться на полях матриць ВВ, ВС, СВ, вважають високими і їх обов'язково необхідно враховувати при розробці стратегії. Значну увагу необхідно приді-лити факторам, що знаходяться на полях ВН, СС, хоча їхній вплив середній, а значення досить високе. Останні чинники можна не брати до уваги.

2. Визначити ймовірність використання можливостей та впливу їх на діяльність організації.При проведенні SWOT-аналізу необхідно визначити не тільки можливості та загрози зовнішнього середовища організації, а й виявити ймовірність використання та вплив обраних можливостей та загроз на результати діяльності організації. Спочатку оцінюють ймовірність використання можливостей та їхній вплив на діяльність організації. Матрицю можливостей будують згідно з табл. 5.8.

Таблиця 5.8

Матриця можливостей

Ймовірність використання можливості Ступінь впливу можливості на діяльність підприємства
Сильний Помірний Невеликий
Висока Поле «висок а ймовірність із сильним впливом» Поле «висока ймовірність 3 помірним впливом» Поле «висока ймовірність 3 невеликим впливом»
Середня Поле «середня ймовірність із сильним впливом» Поле «середня ймовірність 3 помірним впливом» Поле «середня ймовірність 3 невеликим впливом»
Низька Поле «низька ймовірність із сильним впливом» Поле «низька ймовірність 3 помірним впливом» Поле «низька ймовірність 3 невеликим впливом»

| — можливості, що потрапили на ці поля, мають велике значення для організації і повинні бути обов'язково виконані;

— можливості, що потрапили на ці поля, можна використати лише за наявності достатніх ресурсів або певних умов.

3. Визначити ймовірність реалізації загроз та впливу їх на діяльність організації.Аналогічно здійснюється аналіз загроз та будується матриця загроз. Наслідки, до яких може призвести реалізація загроз, може проявитися через руйнування організації, приведення організації до критичного стану, важкого стану або легких пошкоджень. Виявлення в процесі аналізу факторів, які класифікуються як загрози зовнішнього середовища, записують на полях матриці. Фактори, які потрапили на поля ВР, ВК, СР, найбільш небезпечні для подальшого розвитку організації і потребують термінового усунення. Фактори, які потрапили на поля ВВ, СК, НР, також повинні перебувати під наглядом керівництва і мають бути усунені якомога швидше.

Таблиця 5.9

Матриця загроз

Ймовірність реалізації загрози Можливі наслідки реалізації загроз
  Руйнування Критичний стан Важкий стан «Легкі удари»
Висока Поле «висока ймовірність руйнування» Поле «висока ймовірність критичного стану» Поле «висока ймовірність важкого стану» Поле «висока ймовірність "легких ударів"»
Середня Поле «середня ймовірність руйнування» Поле «середня ймовірність критичного стану» Поле «середня ймовірність важкого стану» Поле «середня ймовірність "легких ударів"»
Низька Поле «низька ймовірність руйнування» Поле «низька ймовірність критичного стану» Поле «низька ймовірність важкого стану» Поле «низька ймовірність "легких ударів"»

| — загрози, що потрапили на ці поля, повинні бути в полі зору керівництва і мають бути першочерговими для усунення;

| — загрози, що потрапили на ці поля, не повинні випадати з поля зору керівництва, яке повинно уважно відслідковувати їхній розвиток.

4. Оцінити внутрішнє середовище організації. Наступним етапом SWOT-аналізу є оцінка факторів внутрішнього середовища організації.Для цього використовують SWOT-підхід. Для кожного фактора приводиться експертне оцінювання його вагомості. Вважається за доцільне при сильному впливі на організацію такому фактора надавати значення «S», при помірному — N, слабкому — W.


Читайте також:

 1. ABC-XYZ аналіз
 2. D) методу мозкового штурму.
 3. H) інноваційний менеджмент – це сукупність організаційно-економічних методів управління всіма стадіями інноваційного процесу.
 4. I Метод Шеннона-Фано
 5. I. Метод рiвних вiдрiзкiв.
 6. II. Багатофакторний дискримінантний аналіз.
 7. L2.T4/1.Переміщення твердих речовин по території хімічного підприємства.
 8. SWOT-аналіз у туризмі
 9. SWOT-аналіз.
 10. Tема 4. Фації та формації в історико-геологічному аналізі
 11. V. Нюховий аналізатор
 12. VII. Нахождение общего решения методом характеристик
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Методика оцінки стратегічного потенціалу і конкурентного статусу підприємства. | Побудова матриці SWOT-аналізу.

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.001 сек.