Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник


Добування карбонільних сполук

OMgBr

--à R-CH=CH-CH-R1 + MgOHBr.

½

OH

1,4

R-CH=CH-C-R2 + R1-MgBr -------à R-CH-CH2-C-R2 + MgHBr

½½ H2O ½ ½½

O R1 O

Кетон

 

Аміни приєднуються відповідно до 1,4:

1,4

R-CH=CH-CH=O + NH2-R1 --------à R-CH-CH2-CH=O

½

NH-R1

Альдегід

1,4

R-CH=CH-C-R2 + NH2-R1 --------à R-CH-CH2-C-R2

½½ ½

O NH-R1

Кетон

 

Приєднання до a,b-подвійного зв¢язку несиметричних молекул типа Н-Х проходить проти правила Марковникова, оскільки карбонільна група виявляє негативні електронні ефекти (-І, -М):

d+ d- d-

CH2====CH à CH====O + HBr ---à CH2Br-CH2-CH=O

Акролеїн b-Бромпропіоновий альдегід

 

CH2=CH-C-CH3 + HBr ---à CH2Br-CH2-C-CH3

½½ ½½

O O

Бутен-1-он-3 1-Бромбутанон-3

2) Ароматичні карбонільні сполуки, в яких оксогрупа виявляє негативний мезомерний ефект і знижує електронну густину на бензеновому кільці, важко вступають у реакції електрофільного заміщення, яке протікає тільки в жорстких умовах по мета-положенню

       
 
   
 


+HO-NO2 -----------à + H2O

H2SO4

 

 

Бензельдегід м-Нітробензальдегід

 

Альдегіди і кетони за ступенем окиснення карбонільного Карбону займають проміжне положення між вуглеводнями і спиртами з одного боку, і карбоновими кислотами, з іншого. Тому для одержання оксосполук найчастіше використовують методи окиснення чи відновлення згаданих класів.

1 Оксинення спиртів проводять за допомогою сполук Мангану (ІV) , Мангану (VІІ) і найчастіше – сполуками Хрому (VІ) – дихроматом натрію Na2Cr2O7 чи калію K2Cr2O7, реактивом Джонса (CrO3 + H2SO4), реактивом Корі (комплексний хлорхромат піридинія [C5H5NH]+ClCrO3-), комплексом CrO3 з піридином C5H5N, який не окиснює кратні зв¢язки, тому його застосовують при окисненні ненасичених спиртів, а також ароматичних гідроксиспиртів. Триоксид хрому (VI) не затрачує чуттєвого до окисників фенольного гідроксилу:

       
   
 
 


250C

3 + 2CrO3 ---------------à 3 + Cr2O3 + 3H2O

піридин

3-Гідроксибензиловий спирт 3-Гідроксибензальдегід

 

При окисненні вторинних спиртів без ускладнень утворюються кетони. А окиснення первинних спиртів дає альдегіди, але може супроводжуватися подальшим утворенням карбонових кислот. Для запобігання цього альдегіди слід швидко виводити із реакційного середовища.

[O]

R-CH2-OH -------------à R-CH=O + H2O

Первинний спирт Альдегід

[O]

R-CH-R1 -------------à R-C-R1 + H2O

½ ½½

OH O

Вторинний спирт Кетон

 

У промисловості окиснення спиртів проводять через їх каталітичного дегідрування:

3500C

CH3-CH2-OH ---------------à CH3-CH=O + H2

Cu, Zn

Етанол Етаналь

 

3500C

CH3-CH-СH3 ---------------à CH3-C-СH3 + H2

½ Cu, Zn ½

ОН О

Пропанол-2 Пропанон

 

До речі, у зв¢язку з таким способом одержання альдегідів утворилося їх класова назва (alcohole dehydrogenatus (спирт дегідрований).

 

2 Оксосинтез (карбонілювання, гідроформілювання), який полягає у приєднанні до алкену оксиду Карбону (ІІ) і водню у присутності каталізатора октакарбонілдикобальту. При цьому може утворюватися суміш альдегідів залежно від того, до якого атома Карбону при подвійному зв¢язку приєднується СО і Н2), однак нерозгалужений альдегід отримується у переважній кількості:

O

--------------à CH3-CH2-CH2-C

1300C, 300 Атм Бутаналь H

СH3-CH=CH2 + CO + H2 ---------------------à

Пропен Со2(СО)8 CH3

½ O

--------------à CH3-CH-C

H

2-Метилпропаналь

 

За допомогою оксосинтезу одержують і ароматичні альдегіди – гомологи бензальдегіду, при цьому карбонільна група входить у бензенове кільце і пара-положення відносно алкільного радикалу:

 

 

+ СО ----------------à

AlCl3, CuCl

 

Толуол n-Метилбензальдегід

3 Декарбоксилювання карбонових кислотта їх солей.

 

Якщо декарбоксилюванню (тобто відщепленню карбоксильної групи) піддають одну кислоту, то утворюється симетричний кетон, якщо дві – то несиметричний кетон, а якщо декарбоксилюють будь-яку карбонову кислоту у суміші із мурашиною, то утворюється альдегід цієї кислоти:

3000C

2R-COOH ----------------------à R-C-R + CO2 + H2O

MnO2, ThO2 ½½

Карбонова кислота О

Симетричний кетон

 

3000C

R-COOH + R1-COOH ----------------------à R-C-R1 + CO2 + H2O

MnO2, ThO2 ½½

Суміш кислот О

Несиметричний кетон

3000C

R-COOH + НСООН ----------------------à R-CН=О + CO2 + H2O

Мурашина кислота MnO2, ThO2

 

Дикарбонові кислоти внаслідок декарбоксилювання дають циклічні кетони, наприклад:

СН2-СН2-СООН 3000C

½ ---------------------à ==O + CO2 + H2O

CH2-CH2-COOH MnO2, ThO2

 

Гександиова кислота Циклопентанон

(адіпінова)

Подібна закономірність зберігається і при декарбоксилюванні солей карбонових кислот, яку здійснюють методом сухої перегонки. Найчастіше використовують солі магнію, а також лужноземельних металів, наприклад:

О

СН3

О t0

Са -----------------à CH3-C-CH3 + CaVO3

O суха перегонка ½½

СН3-С О


Читайте також:

 1. VIII. Реакції, в результаті яких утворюються високомолекулярні сполуки
 2. Азоновмістні органічні сполуки.
 3. Азосполуки
 4. Азот, фосфор, біогенні елементи та їх сполуки, органічні речовини
 5. Ароматичні сполуки і фітонциди
 6. Будова атомів та хімічний зв’язок між атомами визначають будову сполук, а отже і їх фізичні та хімічні властивості.
 7. Валентність — це здатність атомів одного елемента сполу­чатися з певним числом атомів інших елементів під час утворення хімічних сполук.
 8. Взаємне заміщення аміно- і гідроксисполук
 9. Високомолекулярні сполуки ВМС
 10. Вуглеводи – складні органічні сполуки, до складу яких входять атоми вуглецю (С), кисню (О) та водню (Н).
 11. Галогени та галогеновмісні сполуки.
 12. Гемоглобін, будова, властивості, види, сполуки.
Переглядів: 789

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
VI Реакція вуглеводневого адикалу | Окремі представники. Викростання оксосполук

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.003 сек.