Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник


Операції банків із залучення та розміщення валютних коштів

Комерційні банки можуть залучати та розміщувати валютні кошти як на внутрішньому так і на зовнішньому валютних ринках [5, 15, 16].

На внутрішньому ринку операції із залучення валютних коштів здійсню­ються банками у порядку, аналогічному залученню коштів юридичних і фізич­них осіб в національній валюті (розділ 2).

Розміщувати валютні кошти на внутрішньому ринку уповноважені банки можуть серед:

– банків-резидентів, що мають відповідну валютну ліцензію;

– юридичних осіб-резидентів, які займаються зовнішньоекономічною ді­яльністю;

– фізичних осіб шляхом надання кре­дитів в іноземній валюті на споживчі цілі (щоправда, на валютне кредитування населення періодично вводяться об­меження з боку НБУ).

Строки і суми кредитів в іноземній валюті, що надаються юридичним особам-резидентам, уповноважені банки можуть установлювати самостійно.

При видачі кредитів банк ретельно аналізує подані потенцій­ним клієнтом документи на одержання кредиту в іноземній валюті:

– економічне обґрунтування необхідності одержання кредиту;

– розра­хунки валютної окупності про­екту з графіком погашення заборго­ва­ності і нарахованих процентів;

– конт­ракти з нерезидентами на імпорт продукції або послуг;

– контракти на експорт продукції або послуг;

– ліцензії на експорт продукції, бухгалтерську звітність резидента.

Процедура прийняття рішень та їх подальшого виконання ана­логічна тех­ніці обслуговування кредитів у націо­нальній валюті (розділ 4).

Залучення і розміщення валютних коштів на зовнішньому ринку має особ­ливості.

Розміщувати іноземну валюту за кордоном мають право уповноважені банки-резиденти у вигляді міжбанківських кредитів банкам-нерезидентам. Юри­дичні особи-резиденти для здійснення міжнародних фінансових операцій (з надання кредитів особам-нерезидентам чи здійснення інвестицій за кордон) повинні отримати дозвіл НБУ.

Залучення іноземних кредитів юридичними особами-резидентами можуть здійснюватися як під гарантії уряду, та і без гарантій уряду.

Гарантії уряду стосуються погашення кредитів, які залучаються у формах:

– кредитів, наданих іноземними державами, міжнародними фі­нансовими організаціями та іноземними банками відповідно до між­народних договорів України;

– міжбанківських кредитних ліній, оформлених Укрексімбанком чи інши­ми банками, уповноваженими КМУ;

– кредитів в іноземній валюті, які надаються юридичним особам-рези­дентам міжнародними фінансовими організаціями та іноземними банками від­повідно до міжнародних договорів України, за умови обслуговування даних кредитів уповноваженими банками-агентами.

Перед наданням гарантій КМУ проводиться державна експертиза проек­тів, для яких залучаються іноземні кредити.

Іноземні кредитори можуть розміщувати кредити в іноземній ва­люті і без гарантій уряду, але законодавством встановлені певні вимоги щодо одер­жання таких кредитів. Для їх одержання резидентам України необхідно отримати спеціальне реєстраційне свідоцтво НБУ.

Для отримання реєстраційного свідоцтва на одержання кредиту в іно­земній валюті резиденту України необхідно подати в обласне управління НБУ лист-повідомлення встановленої форми. Обласне управління НБУ саме видає реєст­раційне свідоцтво на одержання кредиту в іноземній валюті від іноземних кредиторів. При цьому НБУ не здійснює реєстрацій таких операцій, як одер­жання резиден­том від нерезидента кредиту у формі відстрочки платежу за реалізо­вані товари або отримані послуги строком до 90 діб.

Резиденти України можуть отримувати кредити в іноземній ва­люті від нерезидентів у безготівковій формі для здійснення діяльно­сті відповідно до їхніх статутних документів. Для погашення заборгованості за кредитами, а також нарахова­них процентів резиденти України можуть купувати іноземну валю­ту на міжбанківському валютному ринку України.

Уповноважені банки згідно зі своєю ліцензією на здійснення операцій з валютними цінностями можуть залучати кредитні ресурси від іноземних банків-кореспондентів на строк до одного року з урахуванням можливого подовження кредиту (однак загальний строк користування кредитом не може перевищувати один рік) без отримання реєстраційного свідоцтва. Для залу­чення кредитних ре­сурсів на строк більше одного року уповноважені банки повинні отримати реєстраційне свідоцтво.

 


Читайте також:

 1. IV. Оцінка вигідності залучення короткотермінових кредитів
 2. Автоматизація банківської діяльності в Україні
 3. Активний бюджетний дефіцитхарактеризу­ється спрямуванням коштів на інвестування еко­номіки, що сприяє зростанню ВВП.
 4. Активні операції банків
 5. Активні операції комерційних банків
 6. Алгебраїчні операції
 7. Аналіз грошових коштів
 8. Аналіз грошових коштів підприємства
 9. Аналіз динаміки та структури банківських доходів
 10. Аналіз динаміки та структури валютних операцій
 11. Аналіз для прийняття рішень стосовно залучення інвестицій
 12. Аналіз достатності банківського капіталу
Переглядів: 819

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Операції банків на міжбанківському валютному ринку | Операції з банківськими металами

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.062 сек.