Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник


Приклад розрахунку чистого грошового потоку підприємства

На підставі непрямого методу

Приклад розрахунку операційного Cash Flow

Таблиця 2

Рух грошових коштів від операційної діяльності, тис. грн.
Стаття Код рядка Сума
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування 85,0
Коригування на: амортизацію необоротних активів     135,0
збільшення забезпечень -
зменшення забезпечень (10,0)
збиток від нереалізованих курсових різниць -
прибуток від нереалізованих курсових різниць (5,5)
прибуток від неопераційної діяльності (30,0)
збиток від неопераційної діяльності -
Витрати на проценти (нараховані) 6,5
Прибуток (збиток) від операційної діяльності до зміни в чистих оборотних активах     181,5
Зменшення: оборотних активів     -
витрат майбутніх періодів 37,0
поточних зобов’язань (41,0)
доходів майбутніх періодів (-)
Збільшення: оборотних активів     (164,0)
витрат майбутніх періодів (-)
поточних зобов’язань -
доходів майбутніх періодів 5,5
Сплата процентів за позиками (5,5)
Сплата податку на прибуток (29,5)
Грошовий потік від операційної діяльності 800 165,0

 


Для розрахунку чистого грошового потоку проводиться коригування операційного грошового потоку підприємства, розрахованого за прямим або непрямим методом, на величину грошових потоків суб’єкта господарювання від інвестиційної та фінансової діяльності.

Таблиця 3

Чистий рух грошових коштів, тис. грн.
Стаття Код рядка Сума
Грошовий потік від операційної діяльності (табл. 1 або 2) 0100 165,0
Реалізація: фінансових інвестицій     5,5
необоротних активів 47,5
майнових комплексів -
Отримано: проценти по боргових вкладеннях     -
дивіденди по корпоративних правах 13,5
Інші надходження -
Придбано: фінансових інвестицій     (-)
необоротних активів (170,5)
майнових комплексів (-)
Інші платежі (2,5)
Грошовий потік від інвестиційної діяльності 0600 (111,5)
Залучення власного капіталу 100,0
Отримані позики 64,5
Інші надходження -
Погашення позик (91,5)
Виплачено грошових дивідендів (9,0)
Інші платежі (-)
Грошовий потік від фінансової діяльності 0900 64,0
Вплив курсових різниць на залишок грошових коштів (табл. 2)     (5,0)
Чистий рух грошових коштів суб’єкта господарювання 1000 70,0

 

 

1.3. Політика управління грошовими потоками підприємства

 

Політика управління грошовими потоками – це комплексне поняття, у структурі якого можна виділити такі складові:

§ цілі та завдання управління грошовими потоками;

§ основні напрями управління грошовими потоками;

§ критерії прийняття управлінських рішень;

§ методи кількісної оцінки грошових потоків;

§ форми управління грошовими потоками.

Цілі і завдання управління грошовими потоками:

1) повнота та своєчасність покриття потреби підприємства у капіталі;

2) підтримання прийнятного рівня платоспроможності та ліквідності;

3) збільшення вхідних грошових потоків;

4) забезпечення ефективності використання грошових коштів підприємства;

5) підтримання балансу між резервом ліквідності та втраченими альтернативними можливостями.

Напрями управління грошовими потоками виділяють відповідно до їхніх видів (вхідний, вихідний; операційний, інвестиційний, фінансовий грошовий потік).

Управління грошовими потоками від операційної діяльності базується на використанні касових розривів внаслідок розбіжностей у строках надходження і витрачання грошових коштів. Для скорочення касових розривів необхідні: прискорення оборотності робочого капіталу; прискорення інкасації дебіторської заборгованості, використання послуг фінансово-кредитних установ щодо рефінансування боргових вимог підприємства до третіх осіб (факторинг, форфейтинг), оптимізація умов постачання сировини на підприємство тощо.

Серед особливостей управління інвестиційними грошовими потоками можна виділити такі: взаємозалежність з операційним та фінансовим грошовими потоками; довгостроковий характер; значний рівень невизначеності щодо очікуваних грошових потоків від інвестування; використання різних підходів до оцінки грошових потоків.

Управління грошовими потоками від фінансової діяльності пов’язано з такими особливостями: вхідні фінансові потоки є коригуючим механізмом для балансування величини FCF; політика підприємства щодо структури капіталу; специфіка джерела формування дефіциту грошових коштів; тимчасове підтримання резерву ліквідності підприємства за рахунок короткострокових зобов’язань; покриття вихідних фінансових потоків має здійснюватися в основному за рахунок грошового потоку від операційної діяльності і лише в окремих випадках – за рахунок фінансової діяльності (наприклад, пролонгація заборгованості, реструктуризація заборгованості або погашення заборгованості за рахунок формування нової позики) .

До основних критеріїв управління грошовими потоками належать: прибуток, ліквідність, структура капіталу, мінімізація оподаткування, розподіл грошового потоку у часі, термін мобілізації (іммобілізації) грошових коштів підприємства, витрати, пов’язані з формуванням грошового потоку тощо.

Кількісна оцінка грошових потоків: абсолютна величина грошового потоку (визначена на підставі прямого чи непрямого методу); величина Free Cash Flow (грошовий потік до фінансування) та ін.

- грошовий потік від операційної діяльності;

- грошовий потік від інвестиційної діяльності;

- процентні платежі

Завданням фінансового менеджера є забезпечення стабільності формуванням позитивної величини FCF. Він є не тільки джерелом самофінансування господарської діяльності, а й фінансового забезпечення обслуговування зовнішніх джерел фінансування.

Управління грошовими потоками – послідовний процес і включає реалізацію таких функціональних етапів:

І – планування і прогнозування грошових потоків та складання відповідних фінансових документів (бюджет грошових потоків, плановий звіт про рух грошових коштів, платіжний календар);

ІІ – впровадження бюджету грошових потоків на підприємстві (встановлення масштабу цін на продукцію; визначення політики грошових розрахунків з покупцями і постачальниками; залучення додаткового капіталу тощо);

ІІІ – фінансовий контролінг виконання бюджету грошових потоків та планових показників (моніторинг виконання фінансового плану);

ІV – коригування планових величин відповідно до зміни зовнішніх та внутрішніх умов реалізації плану.

 


Читайте також:

 1. IV група- показники надійності підприємства
 2. L2.T4/1.Переміщення твердих речовин по території хімічного підприємства.
 3. WEB - сайт підприємства в Інтернет
 4. Абсолютні синоніми (наприклад, власне мовні й запозичені) в одному тексті ділового стилю вживати не рекомендується.
 5. Абсолютні та відності показники результатів діяльності підприємства.
 6. Автопідприємства вантажних автомобілів
 7. Адміністративно-правовий статус торговельного підприємства
 8. Активами торговельного підприємства
 9. Активи підприємства, їх кругооборот і оборот
 10. Алгоритм маркетингового розрахунку цін.
 11. Алгоритм однофакторного дисперсійного аналізу за Фішером. Приклад
 12. Алгоритм розрахунку апаратів псевдозрідженого шару.
Переглядів: 2903

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
На підставі прямого методу | Структура органів досудового слідства

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.011 сек.