Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник
Авто
Автоматизація
Архітектура
Астрономія
Аудит
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Винахідництво
Виробництво
Військова справа
Генетика
Географія
Геологія
Господарство
Держава
Дім
Екологія
Економетрика
Економіка
Електроніка
Журналістика та ЗМІ
Зв'язок
Іноземні мови
Інформатика
Історія
Комп'ютери
Креслення
Кулінарія
Культура
Лексикологія
Література
Логіка
Маркетинг
Математика
Машинобудування
Медицина
Менеджмент
Метали і Зварювання
Механіка
Мистецтво
Музика
Населення
Освіта
Охорона безпеки життя
Охорона Праці
Педагогіка
Політика
Право
Програмування
Промисловість
Психологія
Радіо
Регилия
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Технології
Торгівля
Туризм
Фізика
Фізіологія
Філософія
Фінанси
Хімія
Юриспунденкция


Державна система охорони та захисту інтелектуальної власності в Україні

Протягом останніх років в Україні сформувалася досить розгалужена організаційна структура органів, які прямо чи опосередковано забезпечують діяльність у сфері охорони та захисту інтелектуальної власності. Діяльність преважної більшості з них спрямована також на протидію правопорушенням та злочинам, що вчиняються у сфері інтелектуальної власності.

У складі Комітету з питань науки і освіти Верховної Ради Українистворено підкомітети з питань інтелектуальної власності, з питань інноваційної діяльності, з питань науки. Їх завданням є розробка та розгляд проектів законів та інших нормативно-правових актів із питань інтелектуальної власності, проведення слухань.

У структурі судової владиу складі Вищого господарського суду України у 2001 р. була створена Судова палата з розгляду справ у господарських спорах, пов'язаних із захистом права на об'єкти інтелектуальної власності. Спеціалізуються у сфері права інтелектуальної власності і окремі судді господарських судів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя, а також Апеляційних господарських судів. Слід відзначити, що більшість суддів, що здійснюють професійну діяльність у цій площині, отримали, крім фахової, також вищу освіту у сфері інтелектуальної власності, що дозволяє їм на більш високому професійному рівні вирішувати судові спори.

Спори з порушення прав інтелектуальної власності розглядаються також судами загальної юрисдикції та адміністративними судами.

У Кабінеті Міністрів Українистворений Міжвідомчий комітет з проблем захисту прав на об'єкти інтелектуальної власності. Метою його діяльності є забезпечення координації діяльності міністерств, інших центральних і місцевих органів виконавчої влади та підготовки пропозицій щодо комплексного розв'язання проблем правомірного використання об'єктів інтелектуальної власності, виконання зобов'язань, що випливають з міжнародних договорів України у цій сфері.

Центральним органом виконавчої влади у сфері інтелектуальної власності виступає Міністерство освіти і науки України,діяльність якого спрямовується Кабінетом Міністрів України. З квітня 2000 року у складі Міністерства освіти і науки України діє і йому підпорядковується Державний департамент інтелектуальної власності (далі – Держдепартамент). У процесі виконання покладених на нього завдань Держдепартамент інтелектуальної власності у встановленому порядку взаємодіє з Радою з питань науки та науково-технічної політики при Президентові України, центральними та місцевими органами виконавчої влади, Національною академією наук, галузевими академіями наук, Радою міністрів АРК, органами місцевого самоврядування, а також із відповідними органами інших держав.

Держдепартамент створений відповідно до постанови Кабінету Міністрів України № 601 «Про створення Державного департаменту інтелектуальної власності» від 4 квітня 2000 р. як урядовий орган державного управління у складі Міністерства освіти і науки України.

Департамент очолює голова, який призначається на посаду та звільняється з посади Кабінетом Міністрів України за поданням міністра освіти і науки. Голова Департаменту має трьох заступників, у тому числі одного першого. Заступники призначаються на посаду та звільняються з посади Кабінетом Міністрів України за поданням міністра освіти і науки, погодженим із головою Департаменту. Структуру та граничну чисельність працівників Департаменту затверджує міністр освіти і науки в межах граничної чисельності працівників цього Міністерства, затвердженої Кабінетом Міністрів України.

Згідно з Положенням про Державний департамент інтелектуальної власності, затвердженим постановою КМУ від 20.06.2000 р. № 997, основними завданнями Департаменту є:

— участь у межах своєї компетенції в забезпеченні реалізації державної політики у сфері інтелектуальної власності;

— прогнозування і визначення перспектив і пріоритетних напрямків розвитку у сфері інтелектуальної власності;

— організаційне забезпечення охорони прав на об'єкти інтелектуальної власності.

До функцій Держдепартаменту належать також:

— координація діяльності із передачі прав на об'єкти інтелектуальної власності, у тому числі створені цілком або частково за рахунок державного бюджету;

— організація розгляду заяв і скарг щодо видачі охоронних Документів на об'єкти інтелектуальної власності, а також інших звернень фізичних і юридичних осіб з питань інтелектуальної власності;

— координація роботи з інформаційного забезпечення діяльності у сфері інтелектуальної власності, здійснення нормативно-методичного керівництва в цій сфері, забезпечення комплектування національного фонду патентної документації;

— внесення у встановленому порядку Міністерству освіти та науки пропозицій щодо участі України в роботі міжнародних організацій з інтелектуальної власності, здійснення міжнародного співробітництва і участь у підготовці та підписанні міжнародних угод із питань інтелектуальної власності;

— проведення роботи з підготовки і перепідготовки фахівців із питань інтелектуальної власності.

Держдепартамент інтелектуальної власності відповідно до покладених на нього завдань:

— реалізовує у межах своїх повноважень єдину економічну, фінансову, науково-технічну, інвестиційну, соціальну політику у сфері інтелектуальної власності та розробляє на основі результатів аналізу діяльності державної системи охорони інтелектуальної власності пропозиції щодо її вдосконалення;

— здійснює в межах, визначених Міністерством освіти і науки, управління майном підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Міністерства;

— забезпечує у межах своїх повноважень виконання актів законодавства, здійснює систематичний контроль за їх реалізацією;

— розробляє пропозиції щодо вдосконалення законодавства з питань, що належать до його компетенції, і вносить їх на розгляд міністра освіти і науки;

— забезпечує функціонування системи експертизи заявок на об'єкти інтелектуальної власності;

— бере участь у роботі з удосконалення системи обліку, звітності і державної статистики у сфері інтелектуальної власності;

— визначає порядок державної сертифікації діяльності у сфері інтелектуальної власності (атестує патентних повірених);

— здійснює державну реєстрацію та ведення державних реєстрів щодо об'єктів інтелектуальної власності;

— видає в установленому порядку охоронні документи на об'єкти інтелектуальної власності;

— здійснює реєстрацію договорів про передачу прав на об'єкти інтелектуальної власності, що охороняються на території України, та ліцензійних договорів;

— координує діяльність щодо передачі прав на об'єкти інтелектуальної власності, в тому числі створені повністю або частково за рахунок державного бюджету;

— організовує розгляд заяв і скарг щодо видачі охоронних документів на об'єкти інтелектуальної власності, а також інших звернень фізичних та юридичних осіб із питань інтелектуальної власності;

— координує роботу з інформаційного забезпечення діяльності у сфері інтелектуальної власності, здійснює нормативно-методичне керівництво в цій сфері, забезпечує комплектування національного фонду патентної документації;

— вносить в установленому порядку до Міністерства освіти і науки пропозиції щодо участі України в роботі міжнародних організацій з інтелектуальної власності, здійснює міжнародне співробітництво та бере участь у підготовці та укладенні міжнародних угод із питань інтелектуальної власності;

— організовує роботу з підготовки та перепідготовки спеціалістів з питань інтелектуальної власності;

— здійснює інші функції, що випливають з покладених на нього завдань.

До складу Державного департаменту інтелектуальної власності входять управління державних реєстрацій, економіки та інформаційного забезпечення, відділ європейської інтеграції та міжнародного співробітництва, управління правового забезпечення промислової власності, відділ з питань авторського права і суміжних прав, управління контролю за використанням об'єктів права інтелектуальної власності (до якого входять державні інспектори).

При Держдепартаменті інтелектуальної власності створено Апеляційну палату для розгляду в адміністративному порядку заперечень проти рішень за заявками на винаходи, корисні моделі, промислові зразки, знаки для товарів і послуг, топографії інтегральних схем та позначення походження товарів. Положення про Апеляційну палату Держдепартаменту затверджено наказом МОН України №47 від 28 січня 2002р.

Департаментом ведуться Реєстр патентних повірених, Реєстр виробників та розповсюджувачів програмного забезпечення, Реєстр комп'ютерних програм тощо.

У складі Державного департаменту інтелектуальної власності працюють державні інспектори з питань інтелектуальної власності. Вони є посадовими особами Департаменту і здійснюють державний контроль за дотриманням суб'єктами господарювання вимог законодавства у сфері інтелектуальної власності, а також у сфері виробництва, експорту, імпорту дисків для лазерних систем зчитування. Держдепартаментом видаються офіційні бюлетені «Промислова власність», «Авторське право і суміжні права».

До сфери управління Держдепартаменту інтелектуальної власності належать такі установи:

■ Український інститут промислової власності (Укрпатент);

■ Українське агентство з авторських і суміжних прав;

■ Державне підприємство «Інтелзахист»;

■ Інститут інтелектуальної власності і права.

Український інститут промислової власності (Укрпатент)— державне підприємство, створене на підставі наказу МОН України № 175 від 7 червня 2000 р. Укрпатент створений на базі Державного патентного відомства України та державного підприємства «Інститут промислової власності».

Український інститут промислової власності є державним підприємством, яке знаходиться у сфері управління Міністерства освіти і науки України та Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України, засноване на державній власності і створене на базі Державного патентного відомства України і Державного підприємства «Інститут промислової власності». Укрпатент є єдиним в Україні органом, що проводить експертизу заявок на об'єкти промислової власності (винаходи, корисні моделі, промислові зразки, знаки для товарів і послуг тощо), на відповідність умовам надання правової охорони виносить рішення щодо видачі охоронних документів, забезпечує здійснення державної реєстрації об'єктів промислової власності та офіційної публікації відомостей про них. Головними завданнями інституту є:

— приймання заявок на видачу охоронних документів на об'єкти промислової власності, проведення експертизи заявок на об'єкти промислової власності на відповідність їх умовам надання правової охорони, забезпечення здійснення державної реєстрації об'єктів промислової власності і змін їх правового статусу та офіційної публікації відповідних відомостей;

— участь у розробці пропозицій формування державної політики у сфері охорони промислової власності, заходів щодо її реалізації та здійсненні цих заходів;

— участь у розробці пропозицій щодо вдосконалення законодавства у сфері охорони промислової власності;

— забезпечення, в межах своїх повноважень, виконання міжнародних зобов'язань України у сфері охорони промислової власності, участь у підготовці та укладанні міжнародних договорів України з питань охорони промислової власності;

— участь в організації підготовки та підвищення кваліфікації спеціалістів з питань охорони промислової власності;

— забезпечення здійснення державної реєстрації договорів про передачу права власності на об'єкти промислової власності, що охороняються в Україні, та договорів про видачу дозволу (ліцензійних договорів) на їх використання;

— забезпечення виконання завдань Державної програми інформатизації України в частині, що стосується промислової власності;

— інформаційне забезпечення функціонування державної системи охорони промислової власності: створення, актуалізація та забезпечення функціонування патентно-інформаційної бази, необхідної для проведення експертизи, та довідково-пошукового апарату;

— забезпечення фізичних та юридичних осіб інформацією про об'єкти промислової власності;

— забезпечення формування фондів національної патентної документації в органах державної системи науково-технічної інформації України;

— проведення науково-дослідних робіт і підготовка пропозицій зпитань удосконалення методології проведення експертизи, підвищення її якості, юридичного та технологічного забезпечення;

— участь у судових справах стосовно об'єктів промислової власності;

— матеріально-технічне і методологічне забезпечення у сфері охорони промислової власності.

З метою полегшення патентного пошуку в системі створено Патентно-інформаційну базу експертизи (ПІБ) та Фонд патентної документації громадського користування (ФГК).

Патентно-інформаційна база експертизи (ПІБ) являє собою пошуковий фонд патентної документації для службового користування, призначений для визначення рівня техніки під час проведення кваліфікаційної експертизи заявок на винаходи. ПІБ створено згідно з постановою Верховної Ради України № 3769 «Про введення в дію Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» від 23 грудня 1993 р. і введено в дію з 1 липня 1997 р. ПІБ комплектується національною патентною документацією та зарубіжними патентно-інформаційними продуктами, здебільшого на сучасних електронних носіях (оптичних дисках CD-ROM та DVD-ROM), патентних відомств провідних країн та міжнародних організацій інтелектуальної власності (ЄПВ, ВОІВ). Наявна у фонді документація має значну ретроспективу. Загальний обсяг колекції CD-ROM та DVD-ROM у ПІБ станом на 2 жовтня 2006 р. налічувала понад 11 270 дисків.

Фонд патентної документації громадського користування (ФГК) призначений для забезпечення доступу широкого кола громадськості до патентної інформації, необхідної для вивчення та аналізу в процесі створення, правової охорони та використання об'єктів промислової власності. Розпочав функціонування у жовтні 1999 р. Із квітня 2001 р. Фонд патентної документації громадського користування увійшов до складу Філії «Український центр інноватики та патентно-інформаційних послуг» ДП «Український інститут промислової власності». Комплектування ФГК здійснюється з урахуванням державної політики, зорієнтованої на інноваційний шлях розвитку України. Фонд містить патентну документацію 64 країн світу та чотирьох міжнародних і регіональних організацій.

Станом на 1 жовтня 2006 р. (з 2002 р.) в Україні всього видано 179 303 охоронних документи, з них: 81 315 патентів на винаходи; 17 555 патентів на корисні моделі; 12 845 патентів на промислові зразки; 67 583 свідоцтва на знаки для товарів і послуг; 5 свідоцтв на топографії інтегральних мікросхем.

Український центр інноватики та патентно-інформаційних послугстворено у травні 2001 р. як філію державного підприємства «Український інститут промислової власності». Головною метою створення Центру стало забезпечення реальних механізмів сприяння винахідницькій та інноваційній діяльності. Робота Центру полягає у наданні різноманітних послуг у сфері інтелектуальної власності. Фахівці Центру здійснюють пошук інформації щодо винаходів, корисних моделей, промислових зразків, знаків для товарів і послуг; патентні дослідження щодо виявлення порушення прав власників чинних охоронних документів; патентні дослідження для визначення тенденцій розвитку об'єктів господарської діяльності; переклади патентних документів з іноземних мов та на іноземні мови тощо.

Українське агентство з авторських і суміжних правє основною ланкою охорони авторських прав. Українське агентство з авторських та суміжних прав є державним підприємством, що створене за наказом Міністерства освіти і науки України «Про створення державного підприємства «Українське агентство завторських та суміжних прав» № 177 від 7 червня 2000 р. на базі Державного агентства України з авторських і суміжних прав і є його правонаступником, засноване на державній власності.

Агентство створене з метою управління на колективній основі майновими правами суб'єктів авторського права і (або) суміжних прав у сфері:

— драматичних прав;

— музичних прав (публічне виконання та механічне відтворення);

— літературних прав, включаючи наукові статті, монографії, переклади;

— прав на твори скульптури, графіки, живопису, фотографічних творів;

— аудіовізуальних та кінематографічних прав.
Українське агентство з авторських та суміжних прав здійснює:

—оформлення матеріалів державної реєстрації;

—реєстрацію правовласників та об'єктів охорони авторських прав;

— укладання з користувачами ліцензійних угод на відповідне використання об'єктів інтелектуальної власності – музичних, драматичних, літературних, аудіовізуальних, візуальних (скульптура, графіка, живопис, фотографія) творів;

— збір, розподіл та виплату авторської винагороди;

— проведення розрахунків з авторами інших країн світу, неурядовими та іншими організаціями за угодами із зарубіжними авторськими товариствами про взаємне представництво інтересів;

— ведення обліку користувачів авторських прав та суміжних прав;

— правовий захист авторських прав;

— проведення заходів щодо запобігання порушенню прав авторів і власників суміжних прав;

— судова практика.

На міжнародному рівні Українське агентство з авторських та суміжних прав співробітничає:

— з авторсько-правовими організаціями зарубіжних країн по взаємному представництву інтересів;

— з іноземними видавцями щодо перекладу та видання іноземними мовами і розповсюдження в усьому світі українських наукових і науково-прикладних журналів, періодичних видань, учбових посібників та літератури, книг із питань історії та культури.

Інститут інтелектуальної власності і правазаснований у 1996 р. із метою виконання спільного рішення Комісії з питань науки та освіти Верховної Ради України і Міністерства України з питань науки, техніки та промислової політики «Щодо створення національної системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців з питань охорони інтелектуальної власності». Інститут є структурною складовою Національної системи охорони інтелектуальної власності, головним завданням якого є підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації фахівців у сфері інтелектуальної власності, а також установ, організацій і підприємств усіх форм власності. Діяльність інституту безпосередньо координується Державним департаментом інтелектуальної власності.

Інститут має ліцензії Міністерства освіти і науки України на право провадження освітньої діяльності, пов'язаної з наданням другої вищої освіти за спеціальністю «Інтелектуальна власність» на рівні кваліфікаційних вимог до підготовки спеціалістів та магістрів. Міністерством освіти і науки України Інститут акредитовано за IV рівнем.

До основних напрямів діяльності інституту належать підготовка фахівців з вищою освітою в галузі інтелектуальної власності (друга вища світа); підвищення кваліфікації фахівців із питань інтелектуальної власності в умовах формування ринкової економіки на базі досвіду вітчизняного та міжнародного права; співробітництво з підприємствами, установами, організаціями усіх форм власності, розташованих на території України та зарубіжних країн у підготовці та підвищенні кваліфікації спеціалістів з організації правової охорони та ефективного використання інтелектуальної власності тощо.

Державне підприємство «Інтелзахист»створене відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 6 серпня 2002 р. № 449. Підприємство засноване на державній власності, належить до сфери управління Міністерства освіти і науки України та підпорядковане Державному департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України.

Підприємство створене з метою удосконалення організації видачі контрольних марок для маркування примірників аудіовізуальних творів та фонограм, а також посилення захисту прав у сфері інтелектуальної власності.

Основними завданнями підприємства є:

— організація і забезпечення ведення Єдиного реєстру одержувачів контрольних марок для маркування примірників аудіовізуальних творів та фонограм;

— забезпечення процесу видачі контрольних марок для маркування примірників аудіовізуальних творів та фонограм;

— участь у реалізації Департаментом державної політики щодо легалізації програмного забезпечення;

— здійснення інших заходів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності.

Водночас сфера інтелектуальної власності не обмежується діяльністю вищезазначених органів. У відносинах щодо об'єктів права інтелектуальної власності беруть участь як органи державної влади, так і наукові установи, недержавні організації тощо.

Міністерство юстиції Українибере участь у розробці проектів законів та підзаконних актів із питань інтелектуальної власності, координує законотворчу діяльність у цій сфері та відповідає за його адаптацію до законодавства ЄС.

Міністерство внутрішніх справ Україниздійснює заходи з попередження та розкриття злочинів, пов'язаних із порушенням прав інтелектуальної власності, бере участь у створенні та вдосконаленні необхідної для протидії цим порушенням законодавчої бази. У 2001 р. було створено Управління по боротьбі із правопорушеннями у сфері інтелектуальної власності і високих технологій
ДДСБЕЗ МВС України. Відповідні підрозділи були створені і на регіональному рівні. Основними напрямами роботи створених підрозділів є запобігання та викриття фактів незаконного тиражування і розповсюдження контрафактної аудіовізуальної продукції, неліцензійного комп'ютерного програмного забезпечення, а також виробництва і розповсюдження фальсифікованої продукції з незаконним використанням товарних знаків відомчих вітчизняних та зарубіжних виробників.

Антимонопольний комітет Українизабезпечує захист від недобросовісної конкуренції, пов'язаної з неправомірним використанням об'єктів інтелектуальної власності. Органи Комітету розглядають справи про порушення антимонопольного та конкурентного законодавства, ухвалюють обов'язкові для виконання рішення про припинення порушень, накладають штрафи у випадках, передбачених законодавством, надсилають правоохоронним органам матеріали про порушення законодавства, що містять ознаки злочину та рекомендації щодо заходів, спрямованих на запобігання скоєння правопорушень.

Державна митна служба Українизабезпечує реєстрацію переміщення через митний кордон України товарів, що містять об'єкти інтелектуальної власності, та здійснює комплекс передбачених законодавством заходів із недопущення переміщення через митний кордон України товарів, виготовлених із порушенням прав інтелектуальної власності. Порядок подачі та розгляду заяви, порядок ведення реєстру визначаються Кабінетом Міністрів України. Після реєстрації відповідного товару у реєстрі спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади в галузі митної справи митні органи України вживають заходів щодо запобігання переміщенню через митний кордон України контрафактних товарів.

Державний комітет стандартизації, метрології та сертифікації Україниздійснює державний контроль за дотриманням законодавства України про захист прав споживачів, а також про рекламу в цій сфері.

До наукових установ,діяльність яких безпосередньо пов'язана з правовими дослідженнями проблем сфери інтелектуальної власності, належать, зокрема, Центр інтелектуальної власності та передачі технологій НАН України, Міжнародний центр правових проблем інтелектуальної власності при Інституті держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, а також Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності Академії правових наук України.

НДІ інтелектуальної власності Академії правових наук України створений відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України № 582 від 29 травня 2001 р. і є державною науковою установою (заснованою на державній власності), що здійснює фундаментальні та прикладні наукові дослідження у сфері інтелектуальної власності, бере участь у розробці проектів законів та інших нормативно-правових актів з питань інтелектуальної власності, готує експертні висновки з питань інтелектуальної власності.

В інституті проводяться наукові, судові експертні дослідження, економіко-правові дослідження при розподілі прав на об'єкти інтелектуальної власності за умови їх комерціалізації, досліджуються правові проблеми забезпечення інноваційної діяльності тощо.

Зі сферою інтелектуальної власності пов'язана і діяльність ряду недержавних організацій,які умовно можна поділити на дві групи. Перша групатворчі громадські об'єднання: Національна спілка письменників України, Національна спілка кінематографістів України, Національна спілка театральних діячів України, Національна спілка архітекторів України, Національна спілка художників України, Національна спілка майстрів народного мистецтва України, Спілка фотохудожників України, Спілка дизайнерів України, Національна спілка композиторів України, Всеукраїнська музична спілка, Всеукраїнська спілка кобзарів, Національна ліга українських композиторів, Національна спілка журналістів України, Спілка рекламістів України, Український фонд культури.

Друга групаорганізації, що спеціалізуються на сфері інтелектуальної власності: Всеукраїнська асоціація патентних повірених, Українська група Міжнародної асоціації з охорони промислової власності (АІРРІ), Всеукраїнська громадська організація «Антипіратський союз України», Українська юридична група, Коаліція з питань захисту прав інтелектуальної власності (CIPR), Агентство захисту прав України, Авторсько-правове товариство, Українська асоціація власників товарних знаків, Всеукраїнська асоціація інтелектуальної власності тощо.

Слід відзначити, що в Україні поступово збільшується кількість спеціалізованих видань, присвячених сфері інтелектуальної власності. Зокрема, сюди слід віднести науково-практичні журнали «Інтелектуальна власність», «Теорія і практика інтелектуальної власності», науково-популярний, науковий журнал «Винахідник і раціоналізатор» тощо.

На сьогодні перед системою правової охорони та захисту інтелектуальної власності стоїть питання вдосконалення механізмів захисту прав інтелектуальної власності. До проблем, що стоять перед системою, належать: відсутність належної координації діяльності органів державного управління; недостатня ефективність діяльності структур, що забезпечують захист прав інтелектуальної власності; неузгодженість законодавства, що регулює сферу інтелектуальної власності тощо.

Створення ефективної системи охорони інтелектуальної власності має винятково велике значення для подальшого розвитку України, що повинне базуватися на знаннях. Ця комплексна проблема потребує об'єднання зусиль держави, усіх органів державної влади та інститутів громадянського суспільства.

Питання для самоконтролю:

1. Коли було видано перше свідоцтво на об'єкт промислової власності в Україні?

2. Розкрийте історичні аспекти становлення авторського права в Україні в XX ст.

3. Назвіть органи, що входять до системи державної охорони інтелектуальної власності.

4. Які завдання стоять перед Державним департаментом інтелектуальної власності?

5. Діяльність яких органів державної влади пов'язана зі сферою інтелектуальної власності?

6. Назвіть недержавні інституції, діяльність яких пов'язана із сферою інтелектуальної власності.


Читайте також:

 1. Active-HDL як сучасна система автоматизованого проектування ВІС.
 2. II Державна дума
 3. II. Бреттон-Вудська система (створена в 1944 р.)
 4. IV. Система зв’язків всередині центральної нервової системи
 5. IV. УЗАГАЛЬНЕННЯ І СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ВИВЧЕНОГО
 6. V. Систематизація і узагальнення нових знань, умінь і навичок
 7. VI. Система навчаючих завдань для перевірки кінцевого рівня завдань.
 8. VI. Система навчаючих завдань для перевірки кінцевого рівня завдань.
 9. VI. Узагальнення та систематизація знань
 10. VII. Закріплення нового матеріалу і систематизація знань.
 11. А/. Право власності.
 12. Аварійно-рятувальні підрозділи Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту, їх призначення і склад.
Переглядів: 3860

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Становлення і розвиток системи правової охорони інтелектуальної власності | ЛЕКЦИЯ 9. Импульсные сигналы.

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.01 сек.