Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник
Авто
Автоматизація
Архітектура
Астрономія
Аудит
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Винахідництво
Виробництво
Військова справа
Генетика
Географія
Геологія
Господарство
Держава
Дім
Екологія
Економетрика
Економіка
Електроніка
Журналістика та ЗМІ
Зв'язок
Іноземні мови
Інформатика
Історія
Комп'ютери
Креслення
Кулінарія
Культура
Лексикологія
Література
Логіка
Маркетинг
Математика
Машинобудування
Медицина
Менеджмент
Метали і Зварювання
Механіка
Мистецтво
Музика
Населення
Освіта
Охорона безпеки життя
Охорона Праці
Педагогіка
Політика
Право
Програмування
Промисловість
Психологія
Радіо
Регилия
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Технології
Торгівля
Туризм
Фізика
Фізіологія
Філософія
Фінанси
Хімія
Юриспунденкция


Види договорів і контрактів. Розподіл функцій учасників проекту

Договір – це угода сторін, що регулює організаційно-економічні та правові відносини між суб’єктами інвестиційної діяльності. Він визначає відповідальність і права учасників угоди і юридично закріплює їх обов’язки.

Розрізняють кілька видів договорів: генеральний, річний, субпідрядний і прямий.

Генеральний договір укладається між інвесторами (замовником) і генеральним підрядником, можливо з генеральним проектувальником (стосовно великих об’єктів).

Річні договори укладаються в рамках генеральних, якщо строки будівництва (проектування) перевищують два роки.

Субпідрядні договори укладаються між генеральним підрядником (генпроектвальником) з субпідрядними формами на виконання окремих спеціалізованих видів робіт.

Прямий договір укладається між замовником і заводом-виготовлювачем технологічного обладнання. У прямому договорі може бути передбачений шеф-монтаж обладнання, якщо воно того потребує.

Окремо замовник укладає договір з банком, який здійснює фінансування будівництва та виконує розрахунки між суб’єктами інвестування.

Водночас, у інвестиційній діяльності використовують такий вид угод як контракти.

Головним критерієм класифікації контрактів є спосіб їхньої оплати. Розрізняють слідуючи види контрактів:

1.Контракт, що відшкодовується. Усі прямі витрати оплачуються клієнтом, а також обговорюється прибуток підрядчика. Використовується звичайно на початку робіт за проектом, коли існує ймовірність значних змін. У подальшому тип контракту може бути змінений.

2.Контракт із фіксованою ціною. Підрядчик пропонує клієнтові фіксовану ціну проекту, куди включаються усі витрати, пов’язані з оплатою праці, матеріалів, устаткуванням, інфляцією і ризиками. Потім підрядчик надає клієнтові повний перелік робіт, і після цього відбувається підписання контракту. Підготовка документації коштує від 1 до 3% контрактної ціни.

3.Контракт із використанням цін за одиницю продукції. Цей тип контракту укладається на основі обговорених ставок оплати специфічних робіт. Прийнятний для проектів, де клієнт не може надати достатньої інформації для укладання контракту з фіксованою ціною.

4.Контракт „під ключ”. У даному типі контракту підрядчик несе відповідальність за здійснення усього проекту-від стадії розробки до здачі об’єкта.

5.Контракт на професійне керування проектом. Звичайно укладається для планування та управління проектом. За такого контракту команда керуючих проектом служить доповненням до управлінської структури замовника. Перевага-спеціалізація і досвід минулих проектів.

Розподіл функцій учасників проекту відбувається згідно законодавчих актів України.

Функції Замовника в узагальнюючому вигляді можна окреслити таким чином:

- замовник розміщує замовлення, передає Підрядчику будівельний майданчик (фронт робіт) і затверджену належним чином проектно-кошторисну документацію (інвестиційний проект будівництва) приймає закінчений будівництвом об’єкт в експлуатацію, а також окремі види та комплекси робіт, здійснює остаточний розрахунок із Підрядчиком.

Основні функції підрядчика полягають у наступному:

1-підрядчик виконує та /або забезпечує виконання обумовлених договором будівельних і пов’язаних із ним робіт відповідно до державних будівельних норм і правил, проектно-кошторисної документації (інвестиційного проекту будівництва) та вимог договору щодо якості робіт;

2-забезпечує виконання зазначених робіт і передачу їх замовнику своєчасно, тобто у передбачені договором строки;

3-якщо підрядчик забезпечує організацію обумовлених договором робіт, підбираючи їхніх безпосередніх виконавців, то він має здійснити підбір виконавців і координувати їхню діяльність, а також забезпечити приймання виконаних робіт замовником.

У випадку коли заключається контракт „під ключ” підрядник повністю несе відповідальність за спорудження об’єкта, приймає на себе всі функції замовника стосовно інших учасників інвестиційного процесу.

 

7.Порядок укладання, виконання та припинення договорів (контрактів)

 

 

Порядок укладання інвестиційної угоди (договору) має декілька форм:

- шляхом торгів (тендерів) на реалізацію майна, робіт, послуг-договір укладається з покупцем, який запропонував найвищу ціну за майно, що пропонується;

- шляхом на придбання майна, визначення виконавця робіт або послуг – договір укладається з тим продавцем або виконавцем, що запропонував найнижчу ціну за майно;

- шляхом конкурсу-договір укладається з виконавцем, який запропонував найкращий (найефективніший) спосіб виконання;

- шляхом переговорів-укладанню основного договору перевищує підписання між сторонами протоколу про наміри чи перед контрактної угоди, в якій фіксуються наміри і обов’язки сторін в майбутньому укласти основний договір із заздалегідь визначеними параметрами;

- традиційний спосіб передбачає укладання договору як різновиду господарського, порядок якого регулюється Арбітражним процесуальним кодексом України (ст.10).

Інвестиційний договір укладається з метою його виконання, тобто здійснення інвестицій на тих умовах, що визначено в договорі.

Розрізняють господарсько-правові способи забезпечення виконання договірних забовязань.

До перших належать:

- правова робота, від організації якої залежить якість укладеного інвестиційного договору і виконання договором притаманних йому функцій;

- позитивне стимулювання, тобто надання сторони, що належним або покращенним способом виконала покладені на неї договірні забов’язання, певних переваг або матеріальних цінностей;

- негативне стимулювання, тобто міри відповідальності, що застосовується до порушника договірних забовязань згідно з законом або договором.

До других (цивільно-правових) способів належать:

1-застава (усі її види);

2-гарнтія (ст.196 Цивільного кодексу України);

3-порука (статті191-194 Цивільного кодексу України);

4-завдаток (статті195 Цивільного кодексу України).

Зокрема, на виконання договору підряду складається кошторис, відповідно до якого визначається ціна на проектну продукцію. Якщо необхідно перевищити кошторис підрядчик забовязаний повідомити замовника. Недотримання підрядчиком цієї вимоги позбавляє його права на відшкодування вартості додатково виконаних робіт.

Хоча договір укладається з тим, щоб бути виконаним, але в процесі його виконання виникають конфліктні ситуації, які можуть розв’язатися шляхом переговорів або передачі спору на розгляд юрисдикційного органу.

Однак за умов грубих, неодноразових порушень договірних забовязань, якщо попереджувальні заходи не дали позитивних результатів, може бути застосований крайній захід-припинення робіт та/або розірвання договору в порядку, передбаченому сторонами, з відповідною фіксацією в договорі можливості, умов, порядку призупинення робіт і розірвання контракту. Так, з ініціативи замовника може бути передбачене припинення робіт у випадках:

1-відсутність коштів для фінансування проекту;

2-недоцільність продовження інвестування в об’єкт, в т.ч. з причин непереборної сили, неякісного проекту, тощо;

3-банкруства підрядчика;

4-тривалого (понад три місяці) відставлення у виконанні робіт з вини підрядчика;

5-неоднарозоваго та грубого порушення підрядником будівельних норм і правил, відхилення від проектних рішень.

З ініціативи підрядчика групування робіт або розірвання договору може мати місце у разі тривалої (понад три місяці) затримки з боку замовника, передачі підряднику будівельного майданчика та/або проектно-кошторисної документації чи устаткування, а також консервації об’єкта понад три місяці, затримки протягом цього ж періоду, оплати виконаних робіт або перерахування обумовленого договором авансу.

Сторона, з вини якої зупиняється виконання інвестиційного проекту чи розвивається іншій стороні пов’язані з цим збитками.


Список джерел до теми 5:

 

1.Про інвестиційну діяльність: Закон України від 18 вересня 1991 р. №1560-ХІІ

2.Про майнову відповідальність за порушення умов договору підряду (контракту) про виконання робіт на будівництві об’єктів: Закон України від 6 квітня 2000 р. №1641-ІІІ

3.Про планування і забудову територій: Закон України від 20 квітня 2000 р.№1699-ІІІ

4.Загальні умови укладання підрядних контрактів у капітальному будівництві України на 1992 рік: Постанова колегії Державного комітету України у справах містобудування та архітектури від 4 грудня 1991 р. №59

5.Положення про підрядні контракти у будівництві науково-технічною радою Міністерства України у справах будівництва і архітектури (протокол від 15 грудня 1993 р. №9)

6.Про деякі питання практики вирішення спорів, що виникають при укладанні договорів підряду на капітальне будівництво: Лист Вищого арбітражного суду України від 20 листопада 1992 р. №01-8/1386

7.Батенко Л.П., Загородніх О.А., Ліщинська В.В. Управління проектами: Навч. посіб. - К. :КНЕУ, 2003.-231с.

8.Вінник О.М. Інвестиційне право: Навч. посіб.-К.:Атака, 2000.-264с.

9.Інвестування: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. /А.А. Пересада, О.О. Смирнова, С.В.Онікієнко, О.О.Ляхова.- К.:КНЕУ, 2001.-251с.

10.Луць В. Контракти у підприємницькій діяльності.-К.: Юрінком Інтер, 1999.-360с.

11.Підприємницьке право: Навч.посіб./ Л.В.Ніколаєва, О.В. Старцев, П.М.Пальчук

12.Тарасюк Г.М. Управління проектами: Навч.посіб.-К.: Каравела, 2004-344с.

 

 


Читайте також:

 1. Active-HDL як сучасна система автоматизованого проектування ВІС.
 2. I. Доповнення до параграфу про точкову оцінку параметрів розподілу
 3. III. Вимоги до учасників, складу груп і керівників туристських подорожей
 4. IV. Розподіл нервової системи
 5. V. Розподільний диктант.
 6. VII. Етап проектування
 7. VII. Етап проектування
 8. Авоматизація водорозподілу регулювання за нижнім б'єфом з обмеженням рівнів верхнього б'єфі
 9. Автоматизація водорозподілу з комбінованим регулюванням
 10. Автоматизація водорозподілу на відкритих зрошувальних системах. Методи керування водорозподілом. Вимірювання рівня води. Вимірювання витрати.
 11. Автоматизація водорозподілу регулювання зі сталими перепадами
 12. Автоматизація водорозподілу регулюванням з перетікаючими об’ємами
Переглядів: 3197

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Поцедура торгів | Види кошторисів та їх характеристика

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.004 сек.