Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Визначення психології як науки, її значення, основні принципи, завдання

Тема 1: Предмет, завдання, методи психології

Мета кримінальної політики - стримування зростання злочинності і у перспективі скорочення злочинності за кількісним та якісним показниками.

У широкому розумінні – напрямок державної діяльностіпо здійсненню соціально-політичних, економічних заходів і вироблення кримінально-правових засобів з меою впливу на злочинність.

Кримінльна політика у вузькому розумінні – це один з напрямків державної політики в рамках якої виробляються основні завдання, принципи напрямки і мета кримінально-правового впливу на злочинність , а також засоби їх досягення.

Кримінально-правова політика вважається дним із напрямків кримінальної політики, поруч з кримінально-процесуальною, кримінально-виконавчою та кримінологічною політикою.

Зміст кримінально-правової політики:

1. визначення принципів кримінально-правового впливу на злочинність;

2. криміналізацію діянь;

3. декриміналізацію діянь;

4. пеналізація діянь (встановлення характеру караності діянь);

5. депеналізація діянь (встановлення умов звільнення від кримінальної відповідальності та покарання).

Методи кримінально-правової політики:

- переконання;

- виховання;

- державного примусу.

Кримінальна політика застосовується у законодавчій та правозастосовній діяльності.

Кримінальна політика у законодавстві – це мистецтво створювати та удосконалювати кримінальний закон (встановлення принципів та підстав, визнання діянь злочинними та караним, визначення мотиву та мети виданого кримінального закону, тенденції криміналізації та декриміналізації діянь, а також техніка законотворчості).

Кримінальна політика у правозастосуванні – це встановлена тенденція судової практики, яка складається із судових та слідчих рішень по конкретних справах, а також їх роз’яснень Пленумом ВС України.

Психологія (грец. psyche – душа, logos – наука) – наука, що вивчає факти, закономірності й механізми психіки.

Наприклад:

- досліджуючи процес сприймання людиною оточуючих предметів, психологи встановили суттєвий факт: образ предметів зберігає відносну постійність незалежно від умов його сприймання – так, уночі за поганого освітлення, ми сприймаємо предмети такими ж, як і вдень;

- спеціальні дослідження засвідчують, що постійність сприймання не дається людині від народження; воно формується поступово за своїми законами (це одна із закономірностей психіки);

- у психічній діяльності беруть участь конкретні анатомо-фізіологічні утворення, що забезпечують той чи інший психічний процес; наприклад, процес сприймання забезпечується діяльністю аналізаторів (це один із механізмів функціонування психіки). Іншими словами, психологію можна охарактеризувати як науку, яка вивчає процеси активного відображення людиною об’єктивної дійсності у формі відчуттів, сприймань, мислення, почуттів та інших явищ психіки.

Слово «психологія» у перекладі з древньогрецького означає «наука про душу». Існує легенда, за якою грецький бог Ерот покохав земну дівчину Психею, що було заборонено небожителям. Тому мати Ерота Афродіта змусила дівчину пройти складні випробування. У процесі їх подолання дівчина вразила богів Олімпу своєю наполегливістю, тому останні звернулись до Зевса з проханням допомогти. Верховний бог дав згоду, і Психея була переведена у ранг богині, що дозволило їй укласти у шлюб із Еротом. Психея, набувши безсмертя, стала символом душі.

Будь-які дослідження, що здійснюються психологією, базуються на таких керівних положеннях – принципах:

а) принцип детермінізму – психіка визначається способом життя і змінюється зі зміною зовнішніх умов;

б) принцип єдності свідомості й діяльності– свідомість і діяльність перебувають у нерозривній єдності; свідомість утворює внутрішній план діяльності людини;

в) принцип розвитку – психіку можна правильно зрозуміти, якщо розглядати її у безперервному розвитку, як процес і результат діяльності.

Значення психології:

- дає можливість розбиратись у психічному житті людей;

- допомагає розбиратись у своєму психічному житті, розуміти свої сильні і слабкі сторони, правильно організовувати свою розумову працю і т. д.

Завдання сучасної психології:

- розвивати теоретичні дослідження;

- адекватно вирішувати практичні проблеми.


Читайте також:

 1. I визначення впливу окремих факторів
 2. II. Визначення мети запровадження конкретної ВЕЗ з ураху­ванням її виду.
 3. II. Мотивація навчальної діяльності. Визначення теми і мети уроку
 4. II. Основні закономірності ходу і розгалуження судин великого і малого кіл кровообігу
 5. Ocнoвнi визначення здоров'я
 6. V. Завдання.
 7. VІ. Підсумки уроку і повідомлення домашнього завдання.
 8. Адаптація персоналу: цілі та завдання. Введення у посаду
 9. Адвокатура в Україні: основні завдання і функції
 10. АКТУАЛЬНI ПРОБЛЕМИ І ЗАВДАННЯ КУРСУ РОЗМIЩЕННЯ ПРОДУКТИВНИХ СИЛ УКРАЇНИ
 11. Актуальність і завдання курсу безпека життєдіяльності. 1.1. Проблема безпеки людини в сучасних умовах.
 12. Алгебраїчний спосіб визначення точки беззбитковості
Переглядів: 864

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Кримінальна політика. | Предмет психології як науки

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.001 сек.