Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Предмет господарського процесу.

Поняття господарського процесу

Тема 2 . Поняття господарського процесу та господарського процесуального права.

План

1. Поняття господарського процесу.

2. Предмет господарського процесу.

3. Стадії господарського процесу.

4. Принципи господарського процесуального права.

5. Господарське процесуальне право та його джерела.

6. Система господарського процесуального права.

7. Господарсько процесуальні відносини: об’єкт, суб’єкт, підстави виникнення.

8. Господарське процесуальне право як наука та навчальна дисципліна.

 

 

Розкриваючи зміст поняття «господарський процес», слід зауважити, що термін «процес» у перекладі з латини означає «хід, рух вперед». Визначаючи поняття господарського процесу, необхідно зазначити,

по перше, що це встановлений нормами господарського процесуального права постійний рух справи, який виник у сфері господарської діяльності між особами, визначеними Господарським процесуальним кодексом,

а по друге, це встановлена нормами господарського процесу форма діяльності господарських судів, спрямована на захист оспорюваних чи порушених прав організацій та громадян, які займаються підприємницькою діяльністю без створення юридичної особи.

Господарський процес – це сукупність установлених у законі послідовних дій суду, а також осіб, що беруть участь у розгляді та веденні справи, спрямованих на захист прав та законних інтересів учасників господарських відносин.

Господарський процес – це система послідовно здійснюваних процесуальних дій, які здійснюють господарський суд та інші учасники господарського судочинства у зв'язку з підготовкою до розгляду, розглядом і вирішенням конкретної господарської справи, кінцевою метою якого є відновлення порушеного права суб'єкта господарювання або учасника господарських відносин.

Таким чином, господарський процес – це сукупність правових норм, які регулюють досудовий порядок урегулювання господарських спорів; порядок здійснення правосуддя в спорах, що виникають при укладенні, зміні та розірванні господарських договорів, при їх виконанні та на інших підставах, передбачених чинним законодавством; регламентує порядок визнання недійсними актів на умовах, зазначених у законодавстві; визначає порядок провадження у справах про банкрутство тощо особливими, притаманними йому методами.

 

Предметом господарського процесу є господарські та інші спори, які розглядають господарські суди в межах установленої для них підвідомчості та підсудності.

 

3. Стадії господарського процесу.

Господарський процес є послідовним рухом, який має кілька стадій.

Стадія господарського процесу – це сукупність процесуальних дій у конкретній справі, об’єднаних однією спільною метою або спрямованих на досягнення однієї певної мети. Кожна стадія має свій зміст і мету та виконує свої особливі функції в господарському процесі.

 

Досудове врегулювання (факультативна стадія)

Досудове врегулювання господарського спору – це сукупність заходів, що можуть бути здійснені господарюючими суб'єктами права яких порушені, для усунення спірної ситуації, що виникла до звернення з позовом до господарського суду.

Сторони застосовують заходи досудового врегулювання господарського спору за домовленістю між собою, тобто невжиття цих заходів не позбавляє сторону права подати позов про захист свого права.

Досудове врегулювання господарського спору включає такі стадії:

- пред'явлення претензії;

- розгляд претензії;

- повідомлення заявника про розгляд претензії.

 

Судове врегулювання включає в себе наступні стадії:

 

1. Порушення провадження по справі;

2. Підготовка матеріалів до розгляду в засіданні господарського суду:

3. Вирішення господарського спору по суті в суді першої інстанції (розгляд справи по суті);

4. Перегляд судових актів в апеляційному порядку (апеляційне провадження);

5. Перегляд судових актів в касаційному порядку (касаційне провадження);

6. Перегляд судових актів Верховним Судом України (у випадку неоднакового застосування норм матеріального права);

7. Перегляд судових рішень за нововиявленими обставинами;

8. Виконання рішення, ухвали господарського суду, що набрали законної сили.

 


Читайте також:

 1. H) інноваційний менеджмент – це сукупність організаційно-економічних методів управління всіма стадіями інноваційного процесу.
 2. II. Поняття соціального процесу.
 3. IV. План навчального процесу.
 4. А є А, тобто усякий предмет є те, що він є.
 5. Абетково-предметний покажчик
 6. Аконність залишення засуджених у слідчому ізоляторі для роботи з господарського обслуговування.
 7. Активний та пасивний типи адаптаційного процесу.
 8. Аналіз основних систем трудового і професійного навчання: предметної, предметно-операційної, операційної, операційно-предметної, системи ЦІП, операційно-комплексної тощо.
 9. Аналіз предметної сфери соціальної роботи
 10. Аналогія - спосіб отримання знань про предмети та явища на основі їхньої подібності з іншими.
 11. Апеляційні скарги на ухвали місцевого господарського суду
 12. Банківське право України: поняття , предмет регулювання, джерела і система
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Право на звернення до господарського суду. | Принципи господарського процесуального права.

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.001 сек.