Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Системність лексики

Слово і лексема

 

У лексикології прийнято диференціювати терміни слово і лексема. Слово є конкретною одиницею. Лексема– це слово в сукупності форм і можливих значень у всіх його вживаннях. Так, у реченні Думка думку гонить є три слова і дві лексеми, бо слова думка і думку є формами (варіантами) однієї лексеми.

Лексема може варіюватися і в плані вираження, і в плані змісту. Формальними варіантами, тобто варіантами у плані вираження, є, наприклад, читати і читать, зустрічатися і зустрічатись, було би і було б, хоча і хоч і т.п., а варіантами в плані змісту є різні значення багатозначного слова, які прийнято називати лексико-семантичними варіантами.

Наприклад, лексико-семантичними варіантами можна вважати всі значення багатозначного слова шанувати – відчувати, виявляти глибоку повагу до когось, чогось, поважати (шануватилюдей, героїв, творчість поета); виявляти турботу, дбати про кого-небудь, піклуватися, доглядати (шануватибатька-матір, требашануватисебе), пригощати когось, частувати (розм.) (було чимшануватигостей) і т.д.

 

 

Між значеннями багатозначного слова існують певні системні зв’язки, тобто одне значення можна передати через інше. Так, у слові грушадиференціюються три значення: а) плодове дерево, б) плід цього дерева, в) предмет, що має форму цього плода. Ці значення тісно зв’язані між собою: друге значення виникло на основі суміжності двох предметів, а третє – на основі подібності між предметами за формою. Пор.: цвітегрушасолодкагруша – груша гудка.

Системність між значеннями багатозначного слова проявляється також і в тому, що існує певна наступність у формуванні цих значень: всі значення багатозначного слова виникли на основі основного, первинного значення. Так, основним значенням слова стіна є вертикальна частина будівлі (стіна будинку). На його базі виникає решта значень: висока огорожа (кріпоснастіна) і бокова поверхня будь-чого (стіна яру); суцільна маса чого-небудь (стіна жита).

Нарешті, кожне значення багатозначного слова утворює особливі зв’язки з іншими словами. Так, одне із значень багатозначного слова легкий протиставляється слову важкий, а інше значення слову складний. Системність лексики проявляється і в зв’язках між різними словами, що утворюють синонімічні та антонімічні ряди, лексико-семантичні групи слів тощо

Отже, лексика являє собою не просту сукупність слів, а систему, між одиницями якої (словами) існують постійні зв’язки, за допомогою котрих можна завжди перейти від одного слова до іншого. Як система лексика є найрухомішою серед усіх мовних рівнів. Однак, змінюючись, вона має здатність до саморегулювання, тобто такої перебудови, яка б не порушувала її системності.

 

 


 


Читайте також:

 1. Види вправ з лексики й методика їх проведення
 2. Генетична класифікація безеквівалентної та фонової лексики
 3. Групи книжної лексики
 4. Загальна характеристика лексики сучасної української мови
 5. Інтернаціоналізми в складі української лексики
 6. Класифікація безеквівалентної та фонової лексики
 7. Класифікація лексики за її походженням: рідна, запозичена. Причини та шляхи її запозичення. Пуризм та ставлення до нього.
 8. Лекція 2. Стилістична диференціація української лексики
 9. Лекція 8. Навчання лексики.
 10. Методи і прийоми семантизації лексики в процесі навчання іноземних мов
 11. Поняття про педагогічний процес. Цілісність та системність педагогічного процесу.
 12. Поняття про стиль. Стилістичне розшарування лексики сучасної української літературної мови
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Типи лексичних значень багатозначного слова | Омоніми

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:


 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.001 сек.