Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник
Авто
Автоматизація
Архітектура
Астрономія
Аудит
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Винахідництво
Виробництво
Військова справа
Генетика
Географія
Геологія
Господарство
Держава
Дім
Екологія
Економетрика
Економіка
Електроніка
Журналістика та ЗМІ
Зв'язок
Іноземні мови
Інформатика
Історія
Комп'ютери
Креслення
Кулінарія
Культура
Лексикологія
Література
Логіка
Маркетинг
Математика
Машинобудування
Медицина
Менеджмент
Метали і Зварювання
Механіка
Мистецтво
Музика
Населення
Освіта
Охорона безпеки життя
Охорона Праці
Педагогіка
Політика
Право
Програмування
Промисловість
Психологія
Радіо
Регилия
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Технології
Торгівля
Туризм
Фізика
Фізіологія
Філософія
Фінанси
Хімія
Юриспунденкция


Визначення маркетингу. Цілі та завдання маркетингу.

План

Тема: УЯВЛЕННЯ ТА СУТНІСТЬ МАРКЕТИНГУ.

Лекція 1

Дисципліна : МАРКЕТИНГ

1. Визначення маркетингу. Цілі та завдання маркетингу.

2. Принципи, методи, функції маркетингу.

 

Література.

Котлер Ф. с.55- 56, 66-77.

Герасимчук В. с. 3-6.

Термін «маркетинг» виник в економічній літературі США на межі ХІХ-ХХ ст.

Існують сотні його трактувань. Основна проблема полягає в тому, що це поняття має кілька значень, поєднуваних тим самим англомовним терміном «маркетинг». Одні фахівці розглядають структуру цього терміна як дієслова mагкеt (продавати, збувати) і суфікса - іпg, що вказує на активну діяльність. У дослівному перекладі mагкеting -продаж, збут. Інші, розглядаючи «mагкеt» як іменник «ринок», перекладають mагкеting як «створення ринку», «ринковедення», «діяльність у сфері ринку». У зв'язку з тим, що в російській мові не знайшли підходящого еквівалента, термін залишився не перекладеним, а відповідна наука і практика так і були названі - «маркетинг».

Хронологія розвитку маркетингу містить п'ять етапів.

I етап. 1900-1950 рр. Маркетинг розглядається як сфера прикладної економіки, практика організації збуту.

II етап. 60-і роки XX ст. З'являються різні концепції маркетингу. Найбільше застосування знаходить розподільна концепція, що ототожнює маркетинг з аналізом механізму руху товарів. У цей період виділяється функціональна сторона маркетингу, коли маркетинг став розглядатися як один із видів діяльності промислового підприємства.

І етап. 70-і роки XX ст. Маркетинг розглядається як комплексна система використання інструментів маркетинг-міксу і ринкової концепції керування. Виникла необхідність розвитку теоретичних основ і методичного забезпечення маркетингу.

IV етап. 1980-і роки XX ст. ввійшли в історію розвитку маркетингу як «Ера диференціації». У цей час стали застосовувати такі поняття, як прямій маркетинг, глобально-локальний маркетинг.

V етап з 1990 р. і по теперішній час. 90-і роки XX ст. ввійшли в історію як «Ера персоніфікації». Цей період характеризується, насамперед, трьома такими поняттями, як «маркетингові мережі», «онлай-новий маркетинг», «маркетинг під замовлення». Із середини 90-х і по теперішній час - це розвиток теорії маркетингу-менеджменту. Особлива увага звертається на вимогу суспільства до охорони здоров'я людини й охорони навколишнього середовища.

Філософія маркетингу вимагає, щоб підприємницька діяльність, бізнес концентрувалися навколо споживача. Це означає, що повинні вироблятися і поставлятися на ринок товари, що будуть, безумовно, куплені, на які обов'язково буде попит. Тільки визнання ринком цієї продукції є показником ефективності діяльності фірми, найбільш успішною винагородою для кожного учасника трудового колективу фірми.

Головне в маркетингу - двоєдиний і взаємодоповнюючий підхід. З одного боку, це ретельне і усебічне вивчення ринку, попиту, смаків і потреб, орієнтація виробництва на ці вимоги, адресність продукції, що випускається; з іншого боку - активний вплив на ринок та існуючий попит, на формування потреб і купівельних переваг.

Основними передумовами виникнення маркетингу є:

- перевищення пропозиції над попитом, тобто наявність насиченого товарами і послугами ринку (ринку покупця);

- розвинена конкуренція товаровиробників;

- розвинена ринкова інфраструктура;

- зростання життєвого рівня населення і відповідно збільшення попиту на товари споживчого призначення;

- прагнення підприємств до розширення ринків збуту продукції і збільшення прибутків.

Існують різні трактування поняття маркетингу. Причина великої розмаїтості визначень маркетингу - у специфіці і масштабах проблем, розв'язуваних у процесі виробництва, збуту, реклами, технічного обслуговування і т.д.

Маркетинг розглядається в трьох напрямках:

1. Маркетинг як культура передбачає виявлення основного набору цінностей і переваг для споживача, на які варто орієнтуватися фірмі; оцінку вигідності ринку для споживачів за допомогою аналізу їхніх потреб і запитів; підвищення інформованості споживачів, захист їхніх інтересів; формування загальних цінностей фірми; орієнтацію на ринок і споживачів.

2. Маркетинг як стратегія охоплює: сегментування ринку, формування мети позиціонування (дій із забезпечення товарові конкурентноздатного положення на ринку і розробці відповідного комплексу маркетингу); зосередження уваги на проблемах підприємства; визначення стратегії конкурентної переваги фірми в обраній сфері діяльності.

3. Маркетинг як тактика ґрунтується на: використанні комплексу маркетингу (маркетинг-міксу); формуванні позитивного відношення споживачів до фірми і її товарів; залученні менеджерів усіх рівнів керування до здійснення тактичних маркетингових заходів.

З перерахованих напрямків маркетингу, перше є основою для наступних, друге - визначає стратегічні напрямки діяльності підприємства, третє - забезпечує реалізацію його стратегії.

Концепція маркетингу тримається на чотирьох китах:

1) цільовому ринку;

2) споживчих потребах;

3) інтегрованому маркетингу;

4) рентабельності.

Збутова орієнтація - це внутрішньо-зовнішня перспектива. Вихідним пунктом виступає виробництво, після чого увага продуцента концентрується на удосконалюванні продукту. Для ефективних продаж використовуються широкомасштабні торговельні компанії і різні методи просування.

Концепція маркетингу являє собою зовнішньо-внутрішню перспективу. Вона починається з чітко визначеного цільового ринку, потім увага акцентується на потребах покупця. Для реалізації даної концепції передбачається цілий комплекс заходів, що впливають на купівельний попит. В результаті підприємство отримує прибуток за рахунок повного задоволення потреб покупців.

Маркетинг - це двосторонній процес: у розпорядження компанії надходить інформація про потреби покупця для того, щоб компанія могла розробити і запропонувати йому необхідні товари і послуг

У літературі по проблемі маркетингу наводиться понад 2 000 його визначень. Кожне з них тією чи іншою мірою відображає його область застосування, функції, основний зміст. Наведемо деякі з них:

«Маркетинг - це соціальний і управлінський процес, за допомогою якого окремі особи і групи осіб задовольняють свої потреби за допомогою створення товарів і споживчих цінностей і взаємообміну ними».

«Маркетинг являє собою процес планування і втілення задуму, ціноутворення, просування і реалізацію ідей, товарів і послуг за допомогою обміну, що задовольняє мети окремих осіб і організацій» (Американська асоціація маркетингу) ;

«Маркетинг - це соціальний процес, спрямований на задоволення потреб і бажань людей і організацій шляхом забезпечення вільного конкурентного обміну товарами і послугами, що становлять цінність для покупця»;

«Маркетинг - це аналіз, планування, реалізація і контроль за втіленням комплексу маркетингових рішень щодо продукту фірми, його ціни, системи просування і розподілу, а також надій і чекань фірми, тобто це ключ до досягнення цілей і задач, що виникають перед фірмою, що прагне завоювати цільовий ринок»

«Маркетинг - це управлінська концепція, що забезпечує ринкову орієнтацію виробничо-збутової діяльності фірми; система керування, що припускає скоординовану і спрямовану діяльність щодо вивчення ринків збуту, пристосування виробництва до їхніх вимог, активного впливу на ринкові процеси, споживачів з метою збільшення збуту й одержання високих прибутків».

Основні поняття маркетингу

Нестаток - це потреба в чому-небудь, що повинна бути задоволена; почуття недостачі, що відчувається людиною, чого-небудь; базова характеристика потреб.

Потреба - нестаток, що прийняв специфічну форму відповідно до культурного рівня й індивідуальності людини.

Запити - потреби людини, підкріплені його купівельною спроможністю.

Попит - бажання і можливість споживача купити товар або послугу у певний час і у певному місці.

Одиницею виміру попиту виступає товар.

Товар - це сукупність атрибутів, за допомогою яких покупець може задовольнити певну потребу; усе, що може задовольнити потребу або нестаток і пропонується ринкові для використання або споживання.

Послуга - нематеріальний вид суспільно корисної діяльності, здійснюваної за певну плату (консультації, навчання, перевезення вантажів тощо).

Споживча цінність - це оцінне судження покупця про здатності товару задовольнити його потреби; визначається як різниця між загальною цінністю продукту і його загальними витратами. Загальна цінність для споживача - це сукупність вигод, які він очікує одержати, здобуваючи продукт. Загальні витрати - сума витрат, що понесе споживач при покупці і використанні продукту.

Задоволеність споживача - ступінь збігу властивостей товару, суб'єктивно сприйманих клієнтом, з чеканнями, пов'язаними з цим товаром.

Покупка - процес придбання товару або послуги на ринку, що включає дві основні операції: обмін і угоду. Це результат придбання права власності на товар або послугу, що цікавлять покупця.

Обмін - акт одержання від будь-кого бажаного об'єкта з пропозицією чого-небудь натомість.

Угода - це торговельна операція між зацікавленими сторонами в здійсненні процесу купівлі-продажу товару або послуги; комерційний обмін цінностями між зацікавленими сторонами.

Ринок - сукупність існуючих або потенційних продавців і покупців, які здійснюють операції з купівлі-продажу певних товарів або послуг.

Залежно від ситуації на ринку, характеру навколишнього середовища, потенціалу фірми можуть розроблятися різні маркетингові заходи і програми.

Так, стан попиту та пропозиції на товарному ринку може формувати наступні стани ринкових відносин: ринок продавця, ринок покупця, збалансований ринок.

Ринок продавця має місце тоді, коли попит значно перевищує пропозицію, а організація збуту не вимагає значних витрат. Фірма в цих умовах орієнтується на свої виробничі потужності і робить товар, який не відображає вимоги покупців щодо якості, сервісу і дизайну товару.

Ринок покупця являє собою таку ситуацію на ринку, коли покупець формує умови взаємодії з продавцем (виробником), що змушує виробника прикласти зусилля для реалізації виробленої продукції, звертати увагу на асортимент, інновацію, якість, дизайн і умови постачання, до- і післяпродажне обслуговування покупця товару.

В умовах збалансованого ринку фірма-виробник дотримується стратегії підвищення і підтримки якості товарів і послуг, що надаються, здійснює вивчення конкурентноздатності цих продуктів праці й аналізує конкурентні переваги існуючих і потенційних клієнтів, постійно займається інноваційною політикою.


Читайте також:

 1. I визначення впливу окремих факторів
 2. II. Визначення мети запровадження конкретної ВЕЗ з ураху­ванням її виду.
 3. II. Мотивація навчальної діяльності. Визначення теми і мети уроку
 4. Ocнoвнi визначення здоров'я
 5. V. Завдання.
 6. VІ. Підсумки уроку і повідомлення домашнього завдання.
 7. Адаптація персоналу: цілі та завдання. Введення у посаду
 8. Адвокатура в Україні: основні завдання і функції
 9. АКТУАЛЬНI ПРОБЛЕМИ І ЗАВДАННЯ КУРСУ РОЗМIЩЕННЯ ПРОДУКТИВНИХ СИЛ УКРАЇНИ
 10. Актуальність і завдання курсу безпека життєдіяльності. 1.1. Проблема безпеки людини в сучасних умовах.
 11. Алгебраїчний спосіб визначення точки беззбитковості
 12. Аналіз руху грошових коштів у контексті нової фінансової звітності Важливим завданням аналізу фінансового стану підприємства є оцінка руху грошових коштів підприємства.
Переглядів: 3268

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Особливості організації фінансів місцевого господарства | Види маркетингу.

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.007 сек.