Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник
Авто
Автоматизація
Архітектура
Астрономія
Аудит
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Винахідництво
Виробництво
Військова справа
Генетика
Географія
Геологія
Господарство
Держава
Дім
Екологія
Економетрика
Економіка
Електроніка
Журналістика та ЗМІ
Зв'язок
Іноземні мови
Інформатика
Історія
Комп'ютери
Креслення
Кулінарія
Культура
Лексикологія
Література
Логіка
Маркетинг
Математика
Машинобудування
Медицина
Менеджмент
Метали і Зварювання
Механіка
Мистецтво
Музика
Населення
Освіта
Охорона безпеки життя
Охорона Праці
Педагогіка
Політика
Право
Програмування
Промисловість
Психологія
Радіо
Регилия
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Технології
Торгівля
Туризм
Фізика
Фізіологія
Філософія
Фінанси
Хімія
Юриспунденкция


Ціноутворення на ринках різного типу.

Цінова політика фірми визначається ще й тим, яким є тип ринку, де вона реалізується. Явище у світі рідкісне, однак цілком реальне, коли монополістом виступає державна організація або компанія з товаром-новинкою, аналога якому поки що не­ма. Йдеться про чисту монополію. У цій ситуації організація по­водить себе по-різному. Може відпускати продукцію за ціною, нижчою за собівартість. Покриває збитки за рахунок дотацій з бюдже­ту, що має місце при продажу деяких продуктів харчування. Допускається варіант, коли держава чи сама фірма встановлює пев­ну мінімальну або так звану справедливу, норму прибутку. Це дає .змогу забезпечувати нормальну роботу виробничих структур. Зустрічається варіант, коли фірма-монополіст встановлює високу ці­ну (аби лише сприйняв її ринок), одержуючи надприбуток. Трап­ляється це рідко, адже через податки держава обмежує встанов­лення високої ціни, та й конкуренти завжди напоготові — тут же почнуть пропонувати ідентичні товари за нижчою ціною.

На олігополістичному ринку, де хазяйнують кілька конкурен­тів, ціна на товар досить стійка, бо як тільки один з конкурентів змінить її на певний свій товар, інші одразу ж починають відпо­відні дії, щоб звести до мінімуму дисбаланс на ринку.

На ринку монополістичної конкуренції широкий діапазон цін, а також широкий вибір товарів за технічними характеристиками, упаковкою, сервісним обслуговуванням. Фірма намагається розро­бити різні плани маркетингової діяльності для різних сегментів ринку, щоб до пропонованого товару привернути увагу якомога більшої кількості покупців.

Ринок чистої конкуренції передбачає велику кількість продав­ців і покупців аналогічного товару. Маркетингові дослідження, розробка товару, рекламні заходи, стимулювання збуту та інші дії мають стабільний характер. Ціни, якщо і змінюються, то у незнач­них межах. Підвищувати їх і розраховувати на одержання додат­кового прибутку не доводиться, оскільки ринок заповнений іден­тичним товаром. Не виправданими були б і дії, спрямовані на встановлення цін, що нижчі за ринкові.

Отже, виходячи з короткої характеристики різних типів ринку, можна переконатися в тому, що у кожному з них, за винятком рин­ку чистої конкуренції, фірмі слід передусім зайнятись підготовкою продуманої методики розрахунку цін на вироблювану продукцію, чи на ту, яка тільки народжується у дослідних лабораторіях. Як правило, методика розрахунку вихідної ціни передбачає такі етапи: 1) постановка завдань ціноутворення; 2) визначення попиту; 3) оцінка витрат; 4) аналіз цін і товарів конкурентів; $) вибір методу ціноутворення; 6) встановлення остаточної ціни .

Це, зокрема, місце і роль ціни в стратегії маркетингової діяльності фірми, вибір методу роз­рахунку ціни, місце фірми у «ціновій війні», цінова політика щодо нових товарів, ціна і життєвий цикл товарів, рівень попиту, витра­ти виробництва, вимоги реклами, вплив посередницьких послуг, транспортні витрати, рівень базисної ціни, наявність обмежень на встановлення ціни з боку держави, інші фактори. Вплив кожного з них щодо окремої фірми, товару, окремого сегмента ринку, без­умовно, різний.

Отже, цінова політика фірми визначається факторами взаємо­зв'язку з цінами і завданнями, які ставляться у короткостроковому плані і на перспективу. Головна кінцева мета — одержання максимального прибутку. Проміжними цілями можуть бути: захист на ринку позицій, що утвердилися; завоювання більшої частки ринку боротьбі з конкурентами; вихід на ринок з новими товарами; дке відшкодування виробничих витрат; сталість в одержанні прибутків. У цьому зв'язку політика ціноутворення, звичайно, видозмінюється. Ціни можна тримати стабільними упродовж тривалого часу, можна їх підвищувати, чи, навпаки, знижувати поступово або стрибкоподібне. Багато що залежить від перелічених факторів, а також від масштабів фірми, її структури, становища на ринку, різноманітності, асортименту продукції .

Великі фірми чи ті, що пропонують ринкові товари-новинки, можуть встановлювати монопольні ціни. Вони виступають на ринку цінові лідери. При цьому фірма рекламує і продає провідну продукцію свого асортименту, що забезпечує їй частку прибутку, за звичайну. Мета стратегії цінового лідерства для роздріб-торгівлі — збільшити відвідуваність магазинів споживачами, привернути найбільший інтерес до всієї асортиментної групи, пропонованої виробником. У цьому випадку розрахунок зводиться до нього, що споживач купуватиме товари за звичайними та підвище­ними цінами. Стратегія цінового лідерства найчастіше застосовує-для продажу товарів загальнонаціональних торговельних марок, а також товарів повсякденного, попиту.

Цінове лідерство існує у двох випадках — продаж за цінами, що нижчі за собівартість, і за цінами, які перевищують собівартість, але нижчі за звичайні. Стимулюються масові закупівлі товару.

Фірма пропонує споживачам знижки за закупівлю товару увели­ких кількостях. Тут мається на увазі кілька цілей: по-перше, при збільшенні кількості покупок є вигода і торговцю, і покупцю; по-друге, зростає спільне споживання; по-третє, знижки, надані фірмою, можуть залучити покупців конкуруючої продукції; по-четверте, фірмі надається можливість позбавитися заста­рілих товарів, а також тих, що повільно реалізуються. Решті виробників, частка товарів яких на ринку менш значуща, доводиться здійснювати політику прямування за лідерами. Ціна змінюється також залежно від ступеня новизни товару, його життєвого циклу. На етапі впровадження товару ринкової новизни за нього вимагають вищу ціну. В цей період виробник орієнтується на певну частину покупців - суперноваторів і новаторів. Така цінова політика дістала назву «знімання вершків». В міру насичення товаром ринку ціни поступово знижуються.

Новітовари — поняття дуже відносне, адже поява товару на Полиці вже означає, що почався відлік його старіння. А якщо фір­ма не потурбувалася про патентний захист, якщо аналогічний товар пропонують конкуренти, то фірмі нічого не лишається, як зай­нятися політикою прориву, тобто впровадження, постачаючи товар за прийнятими чи заниженими цінами.

Фірма-виробник найчастіше виходить на ринок не з одним кон­курентним товаром, а з цілим комплексом послуг, пов'язаних з монтуванням, експлуатацією, гарантійним та післягарантійним об­слуговуванням. Такий підхід може застосовуватись до товарів ви­робничого призначення, а також до складних товарів споживання. В цьому разі ціна на товар не така вже й висока, а от щодо про­відних товарів і послуг подібний підхід дає відчутну вигоду. Тех­нологічна залежність покупця від виробника характерна для фірм, які проводять політику зв'язаного ціноутворення.

У практичній роботі нерідко натрапляємо на політику престиж­них цін. Це не означає, що покупець має можливість придбати якісь особливі товари з особливими якостями. Продаються звичайні то­вари, однак належать вони престижним фірмам і купити їх можна лише в престижних салонах.

Іноді фірми практикують вихід на ринок з товарами за прес­тижними цінами, а через певний час, коли такий підхід починає себе вичерпувати, споживачеві пропонується товар за цінами про­никнення. Ціна проникнення — це нижча ціна на товар, ніж зви­чайна. Використовується вона у тому випадку, коли фірма пов'язує свої наміри із захопленням масового ринку. Перехід від престижних до цін проникнення має свій сенс. По-перше, висока ціна ви­правдана, якщо продаж орієнтований на суперноваторів і новато­рів. По-друге, завищена ціна мотивована тим, що вона дає змогу відшкодувати витрати, пов'язані з НДДКР, реалізацією ком­плексу маркетингу нового товару. По-третє, престижна ціна можлива за умов обмеженої конкуренції. По-четверте, ви­сока первісна ціна створює образ високоякісного товару.

П о - п 'яте, престижна ціна недовговічна й процес зниження її на товар доброзичливо сприймається у споживчому середовищі.

По - ш о ст е, поступовий перехід від престижних до цін проникнення від­криває для фірми можливість розширювати ринок.

Неважко помітити, що у викладеному майже не йдеться про попит, хоча саме він визначає вартість товару.


Читайте також:

 1. Більш повну практику ціноутворення в сучасних умовах у розвинутих країнах світу допоможе з’ясувати короткий виклад розвитку теорії ціни.
 2. Біохімічна ОБГРУНТУВАННЯ МЕТОДИКИ занять фізичною культурою і спортом з особами різного віку та статі
 3. В якій функції гроші обслуговують процес ціноутворення?
 4. ВАЛЮТНО-ФІНАНСОВІ ОПЕРАЦІЇ, ЩО ЗДІЙСНЮЮТЬСЯ НА НАЦІОНАЛЬНИХ, МІЖНАРОДНИХ І СВІТОВИХ ФІНАНСОВИХ РИНКАХ
 5. Види опціонів при укладанні угод на світових фінансових ринках.
 6. Визначення методів ціноутворення.
 7. Витратні методи ціноутворення
 8. Вплив фьючерсних бірж на ціноутворення та фінансові розрахунки
 9. Втручання в ринкову рівновагу: примусове «понижуюче» ціноутворення
 10. Господарські товариства корпоративного і некорпоративного типу.
 11. Державне регулювання процесів ціноутворення в Україні
 12. Джерела формування фінансових ресурсів на світових фінансових ринках.
Переглядів: 847

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Стратегія та завдання ціноутворення. | Особливості використання методів ціноутворення.

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.005 сек.