Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник
Авто
Автоматизація
Архітектура
Астрономія
Аудит
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Винахідництво
Виробництво
Військова справа
Генетика
Географія
Геологія
Господарство
Держава
Дім
Екологія
Економетрика
Економіка
Електроніка
Журналістика та ЗМІ
Зв'язок
Іноземні мови
Інформатика
Історія
Комп'ютери
Креслення
Кулінарія
Культура
Лексикологія
Література
Логіка
Маркетинг
Математика
Машинобудування
Медицина
Менеджмент
Метали і Зварювання
Механіка
Мистецтво
Музика
Населення
Освіта
Охорона безпеки життя
Охорона Праці
Педагогіка
Політика
Право
Програмування
Промисловість
Психологія
Радіо
Регилия
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Технології
Торгівля
Туризм
Фізика
Фізіологія
Філософія
Фінанси
Хімія
Юриспунденкция


Термодинамічні процеси

5.1.Ізохорним процесом називається процес зміни стану робочого тіла, який відбудеться при сталому об'ємі. Практично близьким до ізохорного процесу буде процес, який відбувається в герметично закритому посуді, при теплообміні між робочим тілом і джерелом теплоти.

 

На підставі закона Шарля можна записати: , де V = const

Згідно першого закону термодинаміки: ΔQ = ΔU + ΔW ,

ΔU = mСv(T1 – T2) (Дж)

ΔW =0 , тому ΔQ = ΔU

В ізохорному процесі, який проходить без здійснення роботи (W = 0 ), внутрішня енергія робочого тіла змінюється за рахунок підводів або відводів тепла.

5.2.Ізобарний процес це процес зміни стану робочого тіла, який відбувається при сталому тиску. Практично близьким до ізобарного процесу буде процес, що відбувається в циліндрі, щільно закритому рухомим поршнем, який має стале зовнішнє навантаження при наявності теплообміну із зовнішнім середовищем. Співвідношення між параметрами здійснюється на основі закона Гей –Люсака :

де: Р – const

 

 

Згідно першому закону термодинаміки: ΔQ = ΔU + ΔW (Дж)

ΔU = mСv(T1 – T2) (Дж)

ΔW = P(V2 – V1) = mR (T2 – T1)

ΔQ = mСv (T2 – T1) + mR(T2 – T1) = m(Сv + R) ΔT = mСp ΔT

5.3.Ізотермічним процесом називається процес зміни стану робочого тіла, який відбувається при сталій температурі. Процес, практично близький до ізотермічного, можна здійснити привільному стисненні газу рухомим поршнем у циліндрі, який піддається інтенсивному охолодженню.

 

На підставі закону Бойля-Маріотта можна записати: , PV = const при Т = const

Згідно першого закону термодинаміки : ΔQ = ΔU + ΔW (Дж)

ΔU = Cv(T2 – Т1) , так як Т1 = Т2 , тоді ΔU = 0 , ΔW = ΔQ

З стану рівняння PV = RT , Р = підставимо ΔW

Замінимо натуральний логарифм на десятковий, ΔW = 2,3RT lg враховуючи, що

PV= RT і отримаємо чотири рівняння:

1) ΔQ = 2,3 RT lg ; 2) ΔQ = 2,3 RT lg ; 3) ΔQ = 2,3 Р1V1lg ; 4) ΔQ = 2,3P1V1lg

5.4.Адіабатним процесом називається процес зміни стану робочого тіла, який відбувається при теплообміну із зовнішнім середовищем, тобто ΔQ = 0.

Щоб здійснити адіабатний процес, робоче тіло треба вмістити в циліндр з ідеальною теплоізоляцією з навколишнім середовищем, оскільки такої ізоляції в природі не існує, то ідеальний процес здійснити не можливо.

Процес близький до адіабатного, можна здійснити в циліндрі з рухомим поршнем, якщо відбувається він дуже швидко (швидкохідні двигуни).

 

Рівняння адіабати: PVk= const (1)

Це рівняння показує, що в координатах РV процес зображується нерівнобічною гіперболою.

(2)

Для отримання зв'язків між параметрами напишемо рівняння Клапейрона-Менделєєва для двох точок (1 і 2 )

Р1V1 = 8314mT1 (3)

P2V2 = 8314mT2 (4)

поділимо одне рівняння (4) на друге (3) і отримаємо: , замінимо на ,

тоді отримаємо (5)

Роздивимося процес з точки зору перетворення енергії.

Згідно першого закону термодинаміки ΔQ = ΔU + ΔW , так як Q = 0 , то

ΔW = – ΔU , ΔU = mCv ( Т2 – Т1 ) = – ΔW , через молярну теплоємність ΔU = mμCvΔT , через другі параметри ΔW = (P1V1 – P2V2) = – ΔU

5.5.Політропний процес. Вище ми роздивилися процеси, де на протікання їх були накладені певні обмеження які характеризують постійність одного з параметрів стану робочого тіла. ( V = const, Р = const, Т = const і Q = 0 ( відсутність теплообміну) ). Але є багато процесів, де всі параметри змінюються, а також здійснюється теплообмін. При цьому в процесах перетворення і перерозподілу енергії беруть участь всі елементи термодинамічних систем. І перетворення можуть проходити в обох напрямках.

Політропним зветься процес зміни стану робочого тіла при протіканні якого співвідношення зміни внутрішньої енергії робочого тіла до зміни енергії теплового акумулятора залишається сталим під час здійснення цього процесу Ψ =

Рівняння політропи PVn = 0 , де n - показник політропи.

Так як рівняння політропи логічно рівнянню адіабаті, то всі формули аналогічні, тільки показник k замінити на n.

; ; ; ΔW = (P1V1 – P2V2) ; ΔQ = mCp(T2 – T1).

 

 

 

Аналіз зведеної діаграми політропних процесів.

Нанесемо в РV координатах лінії чотирьох характерних процесів (V– const ; P– const ; Т – const ; ΔQ = 0 ). Крім цих процесів можна через точку перетинання провести безкінечну кількість ліній політроп, їх розташування і форми будуть залежати від значення політропи.

Аналізуємо діаграму і робимо висновок:

1. Чим більше абсолютне значення ( n ), тим крутіша крива процесу .

Використовуючи це правило визначимо:

- політропи з показниками 1>n>0 розташовані між ізобарою і ізотермо;

- політропи з показниками k>n>1 розташовані між ізотермою і адіабатою;

- політропи з показниками n>k розташовані між адіабатою і ізохорою.

Політропи з від'ємними показниками політропи розташовані в першої і третьої четвертих діаграм.

2. В процесах розширення ( AV > 0 ) робоче тіло здійснює позитивну роботу збільшує заряд механічного акумулятора.

В процесах стиснення ( AV < 0 ) робота витрачається, робота механічного акумулятора зменшується.

3. Адіабата (AQ = 0 ) n = k ділить політропні процеси на дві групи.

Процеси лінії котрих лежать вище адіабати здійснюються з підводом теплоти до робочого тіла, тобто зменшенням енергії в тепловому акумуляторі і навпаки процеси, що лежать нище адіабати.

4. Ізотерма (Т-const, n=1) ділить політропні процеси на дві групи. В процесах лінії котрі лежать вище ізотерми, проходять підвищені температури і внутрішньої енергії, в процесах, що нижче ( Т–const) зменшення ΔU і ΔT.

 

 

Заняття 2

Тема: "Теоретичні цикли"

 

План уроку.

1. Прийняти припущення. Величини, які характеризують цикли.

2. Цикл з підведенням теплоти при сталому об'ємі (V - const, цикл Отто.)

3. Цикл з підведенням теплоти при сталому тиску ( Р-const. Цикл Дизеля )

4. Цикл з змішаним підведенням теплоти, при сталому об'ємі і сталому тиску ( Р і V-const, цикл Тринклера.)

 

1. Двигуном внутрішнього згоряння (ДВЗ) називають тепловий двигун, згоряння палива у якому відбувається у середині циліндра. При цьому, теплота виділена при згорянні палива, перетворюється на механічну роботу. У реальних двигунах дуже складні термодинамічні процеси, що супроводжуються додатковими витратами, які не враховує другий закон термодинаміки. Тому, щоб з'ясувати принципові особливості циклів ДВЗ, вдаються до спрощення їх, роблячи такі припущення:

1.1. Робочим тілом є стала кількість ідеального газу.

1.2. Хімічний склад робочого тіла сталий.

1.3. Теплоємність робочого тіла стала і не залежить від температури.

1.4. Процеси стиснення і розширення відбуваються без теплообміну з зовнішнім середовищем, тобто адіабатно.

1.5. Процес згоряння палива замінюється підведенням теплоти, а процес випуску - відведенням теплоти.

 

Для ДВЗ розроблено три теоретичні цикли:

1. Цикл з підведенням теплоти при сталому об'ємі. ( Цикл Отто ).

2. Цикл підведення теплоти при сталому тиску. ( Цикл Дизеля ).

3. Цикл з змішаним підведенням теплоти. ( Цикл Тринкера ).

Теоретичні цикли називають термодинамічними, оскільки вони характеризуються сталою кількістю робочого тіла незмінного хімічного складу. У зв'язку з тим, що теоретичні цикли не враховують процесів впуску; випуску їх вважають замкнутими.


Читайте також:

 1. V Практично всі психічні процеси роблять свій внесок в специфіку організації свідомості та самосвідомості.
 2. Блок 1. Соціально-демографічні та міграційні процеси.
 3. Важелі впливу на процеси розвитку ринку капіталу.
 4. Виробничий, технологічний і трудовий процеси
 5. Виробничі процеси, їх класифікація і принципи організації
 6. Вплив нового зовнішньополітичного мислення, американо-радянського співробітництва на світові процеси
 7. Вплив опромінення на процеси старіння
 8. Вплив рослин та тваринних організмів на процеси переносу
 9. Вплив світових фінансових криз на процеси глобалізації.
 10. Вплив суб’єктивних факторів на процеси управління ризиком
 11. Геодинамічні процеси у озерах і болотах
 12. Геологічні процеси і явища
Переглядів: 6576

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Газові закони. Суміш газів. | Процес стиску.

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.006 сек.