Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник
Авто
Автоматизація
Архітектура
Астрономія
Аудит
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Винахідництво
Виробництво
Військова справа
Генетика
Географія
Геологія
Господарство
Держава
Дім
Екологія
Економетрика
Економіка
Електроніка
Журналістика та ЗМІ
Зв'язок
Іноземні мови
Інформатика
Історія
Комп'ютери
Креслення
Кулінарія
Культура
Лексикологія
Література
Логіка
Маркетинг
Математика
Машинобудування
Медицина
Менеджмент
Метали і Зварювання
Механіка
Мистецтво
Музика
Населення
Освіта
Охорона безпеки життя
Охорона Праці
Педагогіка
Політика
Право
Програмування
Промисловість
Психологія
Радіо
Регилия
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Технології
Торгівля
Туризм
Фізика
Фізіологія
Філософія
Фінанси
Хімія
Юриспунденкция


Тема1. Основи фінансів підприємств

Тема 5. Оподаткування підприємств.

Тема 4. Формування і розподіл прибутку.

Тема 3. Грошові надходження підприємств.

Тема 2. Організація грошових розрахунків підприємств.

Тема 1. Основи фінансів підприємств.

ТЕОРЕТИЧНІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ ОСНОВИ ФІНАНСІВ ПІДПРИЄМСТВ

Мета :Розкрити сутність фінансів підприємств, їх місце у фінансовій системі держави склад фінансових ресурсів необхідних підприємству для фінансування виробничого процесу; розкрити зміст та завдання управління фінансами підприємств; набуття навиків з проведення фінансових розрахунків з грошових надходжень, прибутку і його розподілу, впливу оподаткування та використання прибутку на діяльність підприємства.

Навчальні цілі.За результатами навчання студенти повинні:

• розуміти сутність фінансових ресурсів підприємств; методів і джерел їх формування, організації фінансової діяльності підприємства;

• знати особливості організації фінансових відносин підприємств та міжгалузевих фінансових відносин;

• давати характеристику суті та порядку проведення безготівкових розрахунків підприємства;

• набути навичок з проведення розрахунків із застосуванням наукових методів планування суми виторгу від продажу продукції та обчислення планової суми прибутку підприємства від основної діяльності;

• вміти розраховувати показники рентабельності діяльності підприємства та давати оцінку результатам;

• давати власну оцінку податковій системі України; бачити позитивні і негативні сторони податкових реформ в Україні; навчитися обчислювати суму податків і зборів, які сплачує підприємство за результатами своєї діяльності;

• вміти заповнювати основні типові форми фінансової звітності та знати законодавчі акти, що їх регламентують;

Форма практичних занять:Відкритий тест, технічні вправи, ситуаційні завдання, вихідне тестування.

Наочність: бланковий матеріал, схеми, закони і інструкції.

Основні питання:

1) Економічна сутність фінансів підприємств.

2) Формування і функціонування фінансів підприємств.

3) Фінансові ресурси та джерела їх формування.

4) Фінансова діяльність підприємств.

Основні терміни і поняття:

Фінанси підприємств, грошові фонди, фінансові ресурси, самоокупність, самофінансування, комерційний розрахунок, фінансова діяльність, фінансовий механізм.

1.1. Економічна сутність фінансів підприємств

Необхідною умовою прибутковості діяльності будь-якого підприємства є правильна і раціональна організація його фінансів. Для того, щоб успішно функціонувати на ринку, кожне підприємство повинно формувати, розподіляти і використовувати фонди грошових коштів, обґрунтовано залучати зовнішні джерела фінансування. Фінанси підприємств за своєю сутністю — це складна економічна категорія.

Фінанси підприємств — це економічні відносини, що зв'язані з рухом грошових потоків, формуванням, розподілом і використанням доходів і грошових фондів суб'єктів господарювання в процесі відтворення (у вітчизняній економічній літературі)

Проте останнім часом більшість економістів вважають, що фінанси підприємств — це різноманітні фонди фінансових ресурсів, які створюються і використовуються задля здійснення виробництва і реалізації продукції, робіт і послуг у різних галузях, а також для фінансування інших видів діяльності підприємств

Фінансові відносини підприємств охоплюють обмінні і розподільчі відносини, що відображаються в різноманітних грошових потоках.Із руху грошей починається і ним завершується кругообіг коштів підприємства, оборот усього капіталу. Матеріальною основою фінансів підприємств є грошовий обіг. У зв'язку з цим поняття «фінанси підприємств» часто помилково ототожнюють з грошовими коштами. Фінансами гроші стають тоді, коли їх власник створює відповідний грошовий фонд і використовує його для фінансування господарських операцій з метою отримання певного доходу.

Ознаки фінансів підприємства:

· загальні, які виражають сукупність економічних (грошових) відносин, зв'язаних з розподілом вартості валового продукту;

· специфічні, які виражають грошові відносини, що залежать від первинного розподілу вартості валового продукту, формування і використання грошових доходів і децентралізованих фондів.

Фінанси підприємств у процесі відтворення розкривають свою сутність за допомогою функцій:

· формування фінансових ресурсів у процесі виробничо-господарської діяльності;

· розподіл і використання фінансових ресурсів для забезпечення операційної виробничої й інвестиційної діяльності, для виконання своїх фінансових зобов'язань перед бюджетом і іншими суб'єктами господарювання;

· контроль над формуванням і використанням фінансових ресурсів у процесі відтворення.

1.2. Формування і функціонування фінансів підприємства

Формування фінансових ресурсів підприємства починаєтьсяпід час формування статутного капіталу й у процесі розподілу грошових надходжень у результаті продажу продукції, товарів, робот, послуг, а також надходжень від інших видів операційної, фінансової й інвестиційної діяльності. Формування фінансових ресурсів здійснюють з метою фінансування оборотних і необоротних активів, формування резервного капіталу, забезпечень, фондів цільового призначення тощо.

Формування і використання фінансових ресурсів на підприємстві —це процес утворення грошових фондів для фінансового забезпечення операційної й інвестиційної діяльності, виконання фінансових зобов'язань перед державою й іншими суб'єктами господарювання

Контроль над формуванням і використанням фінансових ресурсівздійснюється завдяки властивим фінансам здатності об'єктивно відображати кількісні і вартісні пропорції виробництва і реалізації продукції, робіт, послуг. На макроекономічному рівні фінанси підприємств забезпечують: формування фінансових ресрсів країни через бюджет і позабюджетні фонди; збалансованість між матеріальними і грошовими фондами.

Ефективне функціонування фінансів підприємств визначає:

- різноманітність форм власності;

- свобода підприємництва і самостійність у прийнятті підприємницьких рішень;

- вільне ринкове ціноутворення і конкуренція;

- самофінансування підприємницьких структур;

- правове забезпечення підприємницької діяльності;

- обмеження і регламентація державного втручання в діяльність підприємств.

До сфери фінансових належать такі економічні відносини підприємства:

· із засновниками (формування статутного капіталу, зміна статутного капіталу, виплата дивідендів на акції та процентів на паї);

· з іншими суб'єктами підприємництва щодо розрахунків із позичальниками, підрядниками, покупцями, замовниками;

· із бюджетом (платежі та асигнування);

· із цільовими фондами (внески і надходження);

· з учасниками фондового ринку (розміщення власних цінних паперів, купівля, продаж цінних паперів інших емітентів);

· із банками, страховими компаніями (відкриття та ведення рахунків, одержання та погашення кредитів, відкриття депозитів, страхові платежі, страхове відшкодування);

· із галузевими і корпоративними органами управління (внески в централізовані фонди, надходження з них).

Об'єктомфінансів підприємства є економічні відносини, зв'язані з рухом коштів, формуванням і використанням грошових фондів.

Суб'єктамитаких економічних відносин можуть бути підприємства й організації, банківські установи і страхові компанії, позабюджетні фонди, інвестиційні фонди, аудиторські організації, інші суб'єкти господарювання, що є юридичними особами і фізичні особи.

1.3. Фінансові ресурси та джерела їх формування

Фінансові ресурси підприємства — це кошти, що перебувають в розпорядженні підприємств і призначені для виконання ними певних фінансових зобов'язань. Фінансові ресурси підприємств формуються за рахунок внутрішніх (статутний капітал, амортизаційні відрахування, валовий доход і прибуток) і зовнішніх (отримані кредити; пайові й інші внески; кошті мобілізовані на фінансовому ринку) джерел:

Складовими фінансових ресурсів підприємств є:

· статутний фонд (капітал);

· додатково вкладений капітал;

· резервний капітал;

· централізовані кошти для фінансування капітальних вкладень;

· нерозподілений прибуток;

· амортизаційні відрахування;

· забезпечення поточних витрат і платежів;

· кредити банків;

· відстрочені податкові зобов'язання;

· кредиторська заборгованість усіх видів;

Фінансові ресурси підприємств класифікують за основними ознаками:

· за джерелами формування; за етапами формування;

· за використанням;

· за формою реалізації.

Основними джерелами формування фінансових ресурсів є власні та залучені кошти:

1. Під час заснування підприємства: внески засновників у статутний капітал.

2. За рахунок власних та приравнених до них коштів:

Ø доходи:

· валовий і чистий дохід, прибуток від основної діяльності;

· прибуток від іншої операційної діяльності;

· прибуток від фінансових операцій;

· прибуток від виконаних НДР та інші цільові доходи;

· прибуток від будівельно-монтажних робіт, виконаних господарським способом;

· прибуток від додаткової діяльності і надзвичайних ситуацій;

Ø надходження:

· амортизаційні відрахування;

· виручка від реалізації майна, що вибуло;

· цільові надходження;

· стійкі пасиви;

· цільові внески членів трудового колективу;

· мобілізація внутрішніх резервів;

· інші види надходжень (спонсорська допомога).

3. Шляхом мобілізації на фінансовому ринку:

· надходження коштів від емісії акцій, облігацій і інших видів цінних паперів;

· кредитні інвестиції.

4. У порядку розподілу коштів:

· фінансові ресурси, отримані від галузевих структур, концернів і асоціацій;

· страхові відрахування;

· бюджетні субсидії.

Класифікацію фінансових ресурсів за джерелами формування подано нарис. 1.1.

 

ФІНАНСОВІ РЕСУРИ ПІДПРИЄМСТВА

 

 

ВЛАСНІ   ЗАЛУЧЕНІ
                 
Внутрішні   Зовнішні   - кошти отримані від емісії облігацій, векселів, інших боргових зобов’язань
- амортизаційні відрахування   - внесок засновників у статутний капітал   - кредиторська заборгованість
- прибуток   - кошти отримані від емісії акцій   - кредити банків
    - дивіденди, відсотки на цінні папери інших емітентів      
    - страхові відшкодування, дотації субсидії      
                 

Рисунок 1.1 - Класифікацію фінансових ресурсів за джерелами формування

 

Однієї з найважливіших задач фінансової служби підприємств є пошук ефективних джерел формування фінансових ресурсів, оптимізація їх структури та напрямів інвестування.

1.4. Фінансова діяльність підприємств

Під організацією фінансів підприємств розуміють форми, методи формування і використання фінансових ресурсів, контроль за їх кругообігом задля досягнення економічних цілей підприємств.

Організація фінансів підприємств за умов ринкової економіки ґрунтується на принципах саморегулювання, самоокупності та самофінансування.

Основний метод фінансової діяльності — комерційний розрахунок.

Це метод ведення господарювання шляхом постійного порівняння (у грошовому вираженні) витрат і результатів діяльності. При ньому фінансова діяльність будується за такою схемою, рис. 1.2:

Комерційний розрахунок передбачає, що фінансові відносини регламентуються державою в основному економічними методами за допомогою важелів відповідної податкової, амортизаційної, валютної, протекціоністської політики.

На организацию фінансів впливають організаційно-правові форми господарювання, сфера і характер діяльності підприємств, що виявляється в процесі формування капіталу, розподілу прибутку, утворення грошових фондів, взаємовідносини з бюджетом.

Організація фінансів підприємства відображає галузеві особливості, специфіку виробництва, рівень його технічного забезпечення і рівень технологічних процесів, склад і структуру виробничих витрат, вплив природнокліматичних факторів на виробництво.

 

Фінансові ресурси витрати
   
Фінансові результати доходи

 

Рисунок 1.2 – Фінансова діяльність підприємства за комерційним розрахунком

 

Управління фінансами підприємств включає:

· визначення потреби і джерел фінансових ресурсів, що повинні забезпечити процес виробництва і реалізації продукції; визначення потреби в оборотних коштах;

· фінансове забезпечення капіталовкладень на технічне переозброєння, реконструкцію, розширення виробництва;

· забезпечення формування і розподілу виторгу від реалізації продукції для відновлення оборотних коштів, формування амортизаційного фонду, валового і чистого доходу;

· формування, розподіл і використання прибутку, що залишається в розпорядженні підприємства.

Фінансовий механізм підприємства —це система керування фінансами, призначена для організації взаємодії фінансових відносин і грошових фондів з метою оптимізації їхнього впливу на кінцеві результати його діяльності.

Фінансовий механізм підприємства — сукупність форм і методів формування і використання фінансових ресурсів для забезпечення фінансування діяльності підприємств, рис 1.3

Фінансова діяльність посідає особливе місце в управлінні підприємством.

Фінансова діяльність — це система використання різних форм і методів фінансового забезпечення підприємстві досягнення ними поставлених цілей, тобто це практична фінансова робота, що забезпечує життєдіяльність підприємства, поліпшення його результатів

 

Фінансовий механізм підприємства
         
Фінансові методи   Фінансові важелі   Законодавчо- нормативне забезпечення   Інформаційне забезпечення
                       
- прогнозування - планування - інвестування - кредитування - оподаткування - самофінансування - система розрахунків - страхування - фондоутворення - оренда - лізинг - факторинг - матеріальне стимулювання й відповідальність - взаємовідносини з засновниками, суб’єктами господарювання, організаціями   - прибуток - дохід - амортизаційні відрахування - ціна - податки - орендна плата - фінансові санкції - відсотки - цільові грошові фонди - пайові внески - інвестиції - форма розрахунків - види кредитів - дисконт(курси валют, цінних паперів) - валютні курси   - закони - - постанови Верховної Ради - укази Президента - постанови Уряду - накази та листи міністерств і відомств - статут юридичної особи (суб’єкта господарювання) - інструкції - нормативи - номи - методичні вказівки - інша нормативна документація   - звітні фінансові дані підприємств - дані статистичних збірників - дані одноразових обстежень
                         

 

Рисунок 1.3 - Фінансовий механізм підприємства

Фінансова діяльність підприємства спрямована на вирішення таких основних завдань:

· фінансове забезпечення поточної діяльності підприємства; пошук резервів підвищення доходів, прибутку, підвищення рентабельності і платоспроможності;

·

· виконання фінансових зобов'язань перед суб'єктами господарювання, бюджетом, банками;

· мобілізація фінансових ресурсів в обсязі, необхідному для фінансування подальшого розвитку підприємства;

· контроль над ефективним, цільовим розподілом і використанням фінансових ресурсів.

· Фінансова робота підприємства здійснюється за такими основними напрямками:

· стратегічне планування;

· аналіз і контроль виробничо-господарської діяльності;

· оперативна, поточна фінансово-економічна робота.


Читайте також:

 1. A) правові і процесуальні основи судово-медичної експертизи
 2. Cистеми безпеки торговельних підприємств
 3. IV група- показники надійності підприємства
 4. L2.T4/1.Переміщення твердих речовин по території хімічного підприємства.
 5. R – розрахунковий опір грунту основи, це такий тиск, при якому глибина зон пластичних деформацій (t) рівна 1/4b.
 6. WEB - сайт підприємства в Інтернет
 7. Або продукція підприємств, що знаходяться за кордоном.
 8. Абсолютні та відності показники результатів діяльності підприємства.
 9. Автопідприємства вантажних автомобілів
 10. Автопідприємство пасажирських автомобілів
 11. Адміністративно-правовий статус торговельного підприємства
 12. Активами торговельного підприємства
Переглядів: 969

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
 | Тести до теми

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.008 сек.