Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Типи і невеликі форми рельєфу

Таблиця 7.

Невеликі форми рельєфу і їх комплекси

(морфоскульптури)

Які закономірності походження і поширення генетичних типів рельєфу та їх скульптурних форм, утворених переважно під впливом клімату та інших чинників, що діють поблизу земної поверхні?

Якщо великі форми рельєфу утворились переважно під впливом різних за направленістю й інтенсивністю тектонічних рухів протягом останніх 35-25 млн. років (під дією так званих внутрішніх процесів, які протікають глибоко у надрах Землі), то невеликі форми рельєфу сформувались переважно під впливом зовнішніх процесів(текучої води, вітру, руху льоду тощо), біля поверхні Землі. Невеликі форми рельєфу сформувалися, переважно, протягом антропогенового періоду.

На формування невеликих форм рельєфу також впливала інтенсивність неотектонічних рухів. На ділянках підняття переважають процеси денудації гірських порід (їх руйнування — вивітрювання і перенесення). На ділянках опускань, в западинах переважають процеси накопичення (акумуляції) гірських порід.

У табл.7 охарактеризовані основні типи рельєфу України, утворені під переважним впливом екзогенних чинників, а на картосхемі (рис. 7) показане їх поширення. Кожний тип рельєфу включає денудаційні та акумулятивні форми.

Типи рельєфу Рельєфоутворюючі процеси і фактори Форми рельєфу
Ерозійно- аккумулятивний а) Площина ерозія і акумуляція   б) Лінійна ерозія та акумуляція тимчасових водотоків. в) Ерозія й акумуляція постійних водотоків. а) Змиті верхні частини схилів; делювіальні шлейфи нижньої частини схилів б) Ерозійні борозни, лощини, яри, балки в) Долини річок (корінні схили, заплави, тераси).
Денудаційний Неотектонічні підняття; різні види денудації Горби -“останці”
Льодовиковий (змінений ерозією) Давня льодовикова денудація і акумуляція Горби напірної морени, гляціодислокації, гляціовідторженці ; кари (у горах)
Водно - льодовиковий Ерозія і акумуляція талих льодовикових вод Піщані (зандрові) рівнини, ози, ками, прохідні долини
Гравітаційний Круті схили, виклинювання підземних вод Зсуви, ”шишаки”; обвально-осипні шлейфи на схилах
Карстовий Розчинні у воді тріщинуваті гірські породи (вапняки , гіпс, солі, крейда); циркулююча вода Відкритий карст (карри, лійки, долини, провали); покритий карст (печери, шахти, каверни)
Еоловий Вітрова ерозія , сипучі гірські породи Дюни , кучугури, котловини видування
Суфозійний Просадки лесових порід на плоских вододілах “Степові блюдця”, поди
Береговий Дія хвиль (абразія, акумуляція) коси, берегові бари, пляжі, морські тераси
Техногенний діяльність людини , техніка . кар’єри , відвали , дамби , насипи , кургани , будівлі тощо
       

Найпоширенішим типом рельєфу є ерозійно-акумулятивний (утворений текучими поверхневими водами — площинним стоком, тимчасовими і постійними водотоками). Руйнування і перенесення гірських порід текучими водами називають ерозією. Найбільші об'єми ерозії гірських порід і ґрунтів зумовлює площинний змив. Кожний вид стоку утворює певні ерозійні форми (змиті верхні частини схилів; борозни, яри, круті корінні схили долин річок ) і акумулятивні форми рельєфу (шлейфи відкладів, заплави, тераси). Схема будови річкової долини показана на рис. 8.

На височинах переважають ерозійні, а на низовинах - акумулятивні форми рельєфу. Проте вони часто поєднуються. Прикладом акумулятивного алювіального рельєфу є широка річкова долина Дніпра.

Денудаційний рельєф - це горби-останці і їх пасма, складені більш міцними гірськими породами. М’якші гірські породи навколо них були денудовані. Цей тип рельєфу поширений в межах Житомирського Полісся, на Поділлі (кряж Товтри), Донецькому кряжі, Приазовській височині. У горах, за умов ще інтенсивнішого тектонічного підняття, сформувався денудаційно-тектонічний рельєф (гребні гірських хребтів, глибокі ущелини, каньйони, долини на дні яких течуть річки).

Гравітаційний рельєф утворений під впливом сили тяжіння на крутих схилах - берегах морів, водосховищ, озер, а також в горах. Зсуви часто можна побачити по крутих правих берегах Ворскли, Псла, Сули та інших річок. Давні, зарослі рослинністю зсуви називають “шишаками”. Утворенню зсувів сприяє підмив гірських порід хвилями морів, зменшення стійкості порід, під якими виклинюються підземні води (над глинами, сланцями), підрізання схилів при дорожньому будівництві тощо.

На територіях, які покривали льодовики, сформувався льодовиковий рельєф (моренні рівнини; гляціодислокації - горби із зім'ятих льодовиком гірських порід). На вершинах Карпат льодовики залишили великі заглиблення - кари і цирки. Великі площі на Поліській низовині займає рельєф, утворений талими льодовиковими водами (зандрові рівнини - від німецького слова “sand” - пісок). Крім водно-льодовикових зандрових рівнин, складених піщано-галечниковими відкладами, поширені ози (довгі вали, утворені відкладами річок, що текли над льодовиком, чи під ним); ками (відклади над- чи підльодовикових озер). При чергуванні водно-льодовикових пісків та морен формуються моренно-зандрові рівнини.

Карстовий рельєф сформувався там, де поширені розчинні у воді гірські породи — вапняки (у Кримських горах, на Причорноморській низовині, менше — в Донецькому кряжі і в Карпатах); крейда (Середньоросійська височина, захід Поліської низовини, у межах якої карстове походження мають улоговини Шацьких озер); кам’яна сіль (Закарпатська низовина, західна частина Донбасу); гіпс (південь Подільської височини, в межах якої розташована друга за довжиною печера в світі “Оптимістична” - 165 км ). У межах вапнякових пасом Кримських гір є також багато печер. Деякі з них відкриті для відвідування туристами (“Мармурова”, “Еміне-Баїр-Хасар ”, “Червона” тощо).

Еоловий рельєф (Еол — у давньогрецькій міфології Бог вітру) поширений на сипких гірських породах - пісках, в межах Поліської низовини, надзаплавних терасах річок. Тут вітер створював піщані дюни-кучугури і улоговини видування піску.

Суфозійний (або просадковий) рельєф поширений в межах низовин, перекритих лесовидними суглинками - Придніпровської і Причорноморської. На рівній поверхні низовин навесні застоювалась вода, яка розчиняла солі, що містилися у цих породах, виносила їх вглиб надр. Між частинками гірських порід утворювалися пустоти і під власною вагою породи просідали. Так утворювалися просадкові форми рельєфу - невеликі округлі (30-40м у діаметрі) "степові блюдця", які дуже поширені на півдні Полтавської рівнини, а також великі западини - поди, - які поширені на Причорноморській низовині.

 


Читайте також:

 1. А/. Форми здійснення народовладдя та види виборчих систем.
 2. Автоматизовані форми та системи обліку.
 3. Аграрні реформи та розвиток сільського госпо- дарства в 60-х роках XIX ст. — на початку XX ст.
 4. Акредитив та його форми
 5. Активні форми участі територіальної громади у вирішенні питань ММС
 6. Банківський контроль та нагляд: форми та мета здійснення. Пруденційний нагляд: поняття, органи та мета проведення.
 7. Батьки мають право обирати форми та методи виховання, крім тих, які суперечать закону, моральним засадам суспільства.
 8. Безособові дієслівні форми на –но, -то
 9. Безробіття: суть, причини, форми та соціально-економічні наслідки
 10. Білінійні і квадратичні форми в евклідовому просторі
 11. Бланки, форми і штампи
 12. Бюджетне фінансування видатків, його принципи, форми і методи
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
ГЕОМОРФОЛОГІЧНА БУДОВА | План лекції

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.001 сек.