Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник
Авто
Автоматизація
Архітектура
Астрономія
Аудит
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Винахідництво
Виробництво
Військова справа
Генетика
Географія
Геологія
Господарство
Держава
Дім
Екологія
Економетрика
Економіка
Електроніка
Журналістика та ЗМІ
Зв'язок
Іноземні мови
Інформатика
Історія
Комп'ютери
Креслення
Кулінарія
Культура
Лексикологія
Література
Логіка
Маркетинг
Математика
Машинобудування
Медицина
Менеджмент
Метали і Зварювання
Механіка
Мистецтво
Музика
Населення
Освіта
Охорона безпеки життя
Охорона Праці
Педагогіка
Політика
Право
Програмування
Промисловість
Психологія
Радіо
Регилия
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Технології
Торгівля
Туризм
Фізика
Фізіологія
Філософія
Фінанси
Хімія
Юриспунденкция


Система законодавства України

Поняття про законо­давство. Система законодавства .

Досить часто у своєму житті Ви користуєтеся поняттями «закон» (законодавство) та «право».

Ви маєте запам'ятати, що це різні категорії. Право визначається як система правових норм, а законодавство — як система документів, які є зовнішнім виявом права.

У юридичній літературі немає єдиного підходу до питан­ня про законодавство. Існуючі точки зору можна звести до двох, за якими законодавство—це система:

1) сукупність усіх чинних нормативно-правових актів у країні як зовнішньої форми вияву права (законів, постанов, декретів, указів, інструкцій правотворчих органів, які регулюють правові відносини в державі). Відрізняють законодавство в цілому та законодавство окремих галузей права: конституційне законодавство, адміністративне законо­давство, кримінальне законодавство, трудове законодавство, цивільне законодавство і т.д.;

2) діяльність правотворчих органів, насамперед вищого законодавчого органу (в Україні - Верховної Ради) та вищих органів виконавчої влади (в Україні - Кабінету Міністрів) з правового регулювання суспільних відносин в державі шляхом прийняття законів та інших нормативно-правових актів, їх зміни, а також скасування.

Гадаємо, перше визначення є найбільш вдалим; воно дає можливість, по-перше, найповніше відобразити повно­важення органів держави щодо прийняття рішень норма­тивного характеру і, по-друге, визначити систему норматив­них актів та їх підпорядкованості.

Право відрізняється від закону тим, що:

категорія "право" є більш широкою, ємкою щодо закону, право ніби "зіткане" із законів, є їх сукупністю;

закон, на відміну від права взагалі, завжди є нормативно-правовим актом вищого представницького органу державної законодавчої влади або самого народу.

У повсякденному житті нерідко поняття "право" й "закон" вживаються як синоніми, вони розрізняються здебільшого в юридичній науці. До того ж, серед теоретиків права існують різні погляди на природу та суть зазначених категорій.

Система законодавства- це сукупність взаємопов'язаних між собою форм права.

 
 

           
 
Відомчі накази, інструкції тощо
 
Постанови і розпорядження Кабінету Міністрів України
 
Рішення органів місцевого самоврядування


Аналіз чинного законодавства показує, що воно являє собою не просту сукупність нормативно-правових актів, а їх систему, яка має складну структуру.

Структура законодавства може розглядатися у трьох аспектах:

1. Вертикальна (ієрархічна) структура законодавства зумовлюється різницею юридичної сили актів, які при­ймаються різними нормотворчими органами, а також різни­ми формальними ознаками актів, що приймаються одним органом.

Ця структура грунтується на принципах верховенства закону; вищої юридичної сили актів парламенту; прийняття підзаконних актів на основі, у відповідності та на виконан­ня закону; найменшої юридичної сили локальних актів.

Вертикальна структура законодавства України складаєть­ся з таких елементів: Конституція України; конституційні та звичайні закони; підзаконні акти: постанови Верховної Ради України, укази Президента України, нормативні акти Верховної Ради Автономної Республіки Крим, акти Кабіне­ту Міністрів України та Ради міністрів Автономної Респуб­ліки Крим, нормативні накази та рішення керівників мініс­терств і відомств, рішення місцевих державних адміністра­цій і нормативні накази та інструкції адміністрацій під­приємств, установ та організацій.

2. Горизонтальна (галузева) структура законодавства заснована на поділі нормативних актів за сферами суспіль­них відносин, які становлять предмет правового регулюван­ня. Вона значною мірою наближається до структури систе­ми права, хоча цілком з нею не збігається.

У горизонтальній системі визначаються галузі законодав­ства, що збігаються з галузями права, та комплексні галузі, що об'єднують норми декількох правових галузей. Підпо­рядкованість актів цієї системи законодавства здійснюється у межах певної сфери відносин.

3. Державно-організаційна структура законодавства відоб­ражає особливості форми державного устрою. Як відомо, законодавство діє не лише в межах певних відносин та юридичної сили акта, а й у межах певної території держави, відображаючи особливості її устрою.

Законодавство унітарної держави є єдиним. Воно засно­вується на єдиній конституції та системі нормативних актів, що мають вертикальну й горизонтальну структуру.

Законодавство федеративної держави є складним. Воно засновується на загальнофедеральній конституції, однак кожен із суб'єктів федерації може мати свій основний закон, що відображає особливості його розвитку. Федера­тивна система законодавства передбачає наявність двох і більше рівнів: союзного (центрального) законодавства та законодавства суб'єктів федерації.

Україна є унітарною децентралізованою державою. Вона надала Автономній Республіці Крим дещо ширші можли­вості самоврядування, ніж іншим адміністративним одини­цям. Тому державно-організаційна система законодавства України складається з нормативних актів України та норма­тивних актів Автономної Республіки Крим.

Нормативні акти Автономної Республіки Крим повинні цілковито відповідати Конституції України, в іншому разі вони визнаються неконституційними і можуть бути скасо­вані. Водночас вони можуть мати певні особливості, що відображають своєрідність цього регіону та потреби само­врядування на цій території.

Галузі законодавства, нормативні інститути та нормативні приписи.

Ви вже знаєте, що законо­давство є складною катего­рією, що характеризується системністю та узгодженіс­тю. Упорядкованість законодавства досягається завдяки певному співвідношенню внутрішніх його елементів — галузей, нормативних інститутів і нормативних приписів.


Читайте також:

 1. Active-HDL як сучасна система автоматизованого проектування ВІС.
 2. II. Бреттон-Вудська система (створена в 1944 р.)
 3. IV. Система зв’язків всередині центральної нервової системи
 4. IV. УЗАГАЛЬНЕННЯ І СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ВИВЧЕНОГО
 5. V. Систематизація і узагальнення нових знань, умінь і навичок
 6. VI. Система навчаючих завдань для перевірки кінцевого рівня завдань.
 7. VI. Система навчаючих завдань для перевірки кінцевого рівня завдань.
 8. VI. Узагальнення та систематизація знань
 9. VII. Закріплення нового матеріалу і систематизація знань.
 10. А/. Верховна Рада України.
 11. Автоматизація водорозподілу на відкритих зрошувальних системах. Методи керування водорозподілом. Вимірювання рівня води. Вимірювання витрати.
 12. Автоматизована система ведення державного земельного кадастру
Переглядів: 6039

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Загальна характеристика основних галузей права України | Приклад.

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.004 сек.