Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник


Вторинна маркетингова інформація – це інформація, зібрана й оброблена раніше самою фірмою чи іншими організаціями для цілей відмінних від мети досліджень.

План

Лекція 3. Інформація в маркетинговій діяльності

 1. Система маркетингової інформації
 2. Процес маркетингового дослідження

 

  1. Система маркетингової інформації

Загальний маркетинговий цикл включає в себе: маркетингові дослідження; планування; організацію маркетингу і контроль маркетингової діяльності.

Джерелом інформації для аналізу середовища є система маркетингової інформації.

Система маркетингової інформації (маркетингова інформаційна система (МІС)) – це постійно діюча система взаємодії людей, технічних засобів та методичних способів для планування, одержання й обробки інформації, спрямованої на успішне виконання поставлених завдань.

З рис. 3.1 видно, що функціонування МІС починається і закінчується менеджерами з маркетингу. Спочатку менеджери оцінюють потребу в інформації. Потім, використовуючи МІС, вибирають необхідну інформацію з системи внутрішньої звітності компанії, з даних відділу, який займається збором маркетингової інформації, та з результатів маркетингових досліджень, після чого здійснюється аналіз інформації. І насамкінець, МІС надає інформацію менеджерам в необхідній формі та в необхідний час, щоб допомогти їм приймати ефективні маркетингові рішення.

 
 


Маркетингова Система маркетингової Маркетингова

інформація інформації інформація

 
 


система система

внутрішньої маркетингових

звітності досліджень

Маркетингове Менеджер

середовище з маркетингу

Система збору Система

поточної аналізу

зовнішньої маркетингової

маркетингової інформації

інформації

 
 

 


Маркетингові рішення і комунікації

Рисунок 3.1. Маркетингова інформаційна система

 

  1. Процес маркетингового дослідження

Мета маркетингових досліджень полягає у зв’язку споживачів і виробників шляхом маркетингової інформації для досягнення мети підприємства і визначення шляхів оптимального використання його виробничого потенціалу.

Значення маркетингових досліджень полягає у забезпеченні функціонування концепції маркетингу через погодження попиту і пропозиції до початку процесу виробництва товару.

Треба сказати, що найдорожчі маркетингові дослідження не перевищують 500 тис. дол., а невдача фірми „Форд” з випуском „Едзел” обійшлася в 250 млн дол., невдача з літаком „Конкорд” – в 1 млрд дол.

Загалом Маркетингові дослідження – це систематичний процес постановки мети дослідження, збору, аналізу об’єктивної ринкової інформації і розробка рекомендацій для ухвалення конкретних управлінських рішень щодо продуктово-ринкової стратегії фірми.

Таким чином процес маркетингового дослідження складається з наступних етапів:

Визначення проблеми і цілей дослідження; розробка плану дослідження; реалізація плану дослідження (збирання і аналіз даних); опрацювання та представлення отриманих результатів.

Формулювання проблеми та цілей є основою всього процесу дослідження. Після остаточного визначення проблеми, яка існує в організації (тобто мети, з якою потрібно отримати інформацію) формують цілі дослідження. Існує три типи маркетингових досліджень. Метою пошукового дослідження є збирання попередньої інформації, яка допоможе сформулювати проблему та орієнтовно визначити можливі шляхи її вирішення. Описове дослідження проводиться для того, щоб дати характеристику таким маркетинговим змінним, як ринковий потенціал товару або демографічні характеристики та смаки споживачів. Мета причинного дослідження – перевірка гіпотез про причинно-наслідкові зв’язки. Керівник, зазвичай, починає з пошукового дослідження, а потім переходить до описового та причинного. Об’єктами маркетингового дослідження можуть бути: елементи та чинники зовнішнього середовища організації, складові маркетингового середовища підприємства;, технологія і організація виробничих процесів, кадровий потенціал фірми тощо.

На другому етапі процесу маркетингового дослідження приймають рішення про те, яка інформація необхідна і розробляють план найбільш ефективного збору цієї інформації.

Першою фазою при розробці плану дослідження слід вважати складання структу-ри. Структура маркетингових досліджень розробляється у вигляді дерева цілей, де головна мета – об’єкт дослідження. В разі проведення всеохоплюючого маркетингового дослідження, загальний вигляд структури може мати вигляд, зображений на рис.3.2.

 
 


Об’єкт дослідження

 
 

 

 


Зовнішнє середовище Ринок Власні можливості

фірми

           
     

 


Рисунок 3.2. Загальний вигляд структури маркетингових досліджень

 

Після розробки структури і визначення найдрібніших напрямків дослідження, приймають рішення про те яка інформація необхідна, і розробляють план найбільш ефективного збору цієї інформації.

У маркетингу виділяють два основних види інформації:

· первинну;

· вторинну.

Існують загальні вимоги до будь якої інформації, з якими обов’язково повинен бути ознайомлений керівник і дослідник. Інформація повинна бути:

· релевантною (відповідати цілям дослідження)

· точною (зібрана і оброблена належним чином)

· актуальною (не застарілою для прийняття потрібних рішень)

· об’єктивною (щоб при її збиранні дотримувалася повна безсторонність).

Таблиця 3.1. Переваги і недоліки вторинної інформації

Переваги Недоліки
 • Багато її видів мають невисоку вартість, що економить бюджет
 • Відносно швидко збирається, що економить час
 • Часто існує багато джерел інформації, що дає змогу виявити різні підходи та порівнювати дані, а також отримувати більші обсяги інформації
 • Може не підходити для мети дослідження (неповнота, загальний характер)
 • Може бути застарілою
 • Методика, покладена в основу збору даних, може бути невідомою (розмір вибірки, терміни виконання)

 

Потенційними джерелами вторинної інформації можна визначити:

1) внутрішні джерела:

· база даних про конкурентів

· внутрішні звіти (відділів збуту й маркетингу; бухгалтерії; відділу запчастин і матеріалів; служби сервісу тощо);

2) зовнішні джерела:

· Огляд видань (галузеві довідники й періодика; щоденні газети і журнали);

· Звіти галузевих експертів і НДІ;

· Звіти галузевих органів управління;

· Держкомстат;

· Митний комітет;

· Комерційні бази даних;

· Агентства з аналізу ринку;

· Рекламні компанії.

Але найчастіше під час досліджень доводиться все таки збирати первинну інформацію.

Первинна маркетингова інформація – це інформація, яка збирається безпосередньо під мету дослідження.

При розробці плану збору первинних даних потрібно звернути увагу на методи дослідження, методи контакту, план складання вибірки та інструменти дослідження.


Читайте також:

 1. Аналогія - спосіб отримання знань про предмети та явища на основі їхньої подібності з іншими.
 2. Апостеріорна інформація
 3. Апріорна інформація
 4. Асиметрична інформація
 5. Аудит операцій з основними та іншими необоротними ак­тивами
 6. Безумовною є інформація про події, що реально відбуваються у матеріальному світі.
 7. Бюджетний устрійпоказує, в який спосіб побудована бюджетна система. Іншими словами,він відображає організацію вертикальної структури бюджету держави за рівнями влади.
 8. Верховна Рада України: структура, функції, порядок формування та взаємодії з іншими органами влади.
 9. Взаємодія ДСМК з іншими аварійно-рятувальними службами.
 10. Взаємодія органів публічної влади з трудовими колективами, підприємствами, установами, організаціями
 11. Взаємодія СВА з іншими структурними підрозділами підприємства.
 12. Взаємодія структур маркетингу з іншими
Переглядів: 1034

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Гарантії конституційних прав і свобод. | Методи дослідження.

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.015 сек.