Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник


Зведений платіжний баланс

Платіжиий баланс - це система показників, що узагальнено відображають господарські операції даної країни з рештою країн світу за певний інтервал часу.

Він включає наступні розділи:

Ø поточний рахунок (торговий баланс);

Ø рахунок операцій з капіталом і фінансами (капітальний рахунок);

Ø резервні активи;

Ø помилки і пропуски.

Поточний рахунок відображає операції з товарами - експорт і імпорт; з послуг - перевезення вантажів, пасажирів, послуги зв'язку, туризму; технічна допомога, доходи від позик, кредитів, трансферти, гуманітарна допомога, технічне сприяння; гранти. Послуги поділяються на факторні і нефакторні. Факторні складаються з доходів від використання засобів виробництва - праці і капіталу, компенсації службовцям, доходи від інвестицій і резервів. Доходи від капіта­лу можуть мати форму дивідендів, відсотків інших доходів. Нефакторні послуги включають вантажні і пасажирські перевезення, зв'язок, туризм, технічну допо­могу у вигляді консультаційних і освітніх послуг і деякі інші.

Рахунок операцій з капіталом і фінансами відображає залучення прямих іноземних інвестицій або відтік капіталів за рубіж, портфельні інвестиції, транс­ферти мігрантів (відтік і притік), комерційні кредити, позики, інші інвестиції (депозити, валюта тощо).

Рахунок поточних операцій і рахунок операцій з капіталом взаємозв'язані таким чином, що дефіцит першого покривається за рахунок припливу капіталів повні; у разі активного рахунку поточних операцій відбувається відплив капіта­лу і кредитів.

Позиція резервних активів включає монетарне золото, спеціальні права запозичення, вимоги в іноземній валюті; за вирахуванням зобов'язань відносно інших країн: утворюються чисті валютні резерви. Дана позиція балансує обидва рахунки - поточних операцій та операцій з капіталом.

Помилки і пропуски характеризують офіційно невраховані операції з нерезидентами, включаючи «тіньовий бізнес».

Особливістю платіжного балансу є те, що в ньому відображаються потоки засобів, їх зміна за період, а не запаси і накопичення. Вартісна оцінка операцій і переказування сум, номінованих у різній валюті, переводиться на єдину валюту (у Євро чи в доларах США). Реєстрація операцій з економічними цінностями здійснюється у момент їх проведення (трансформації, обміну, переказу або по гашення, зміни власника майна (резидента або нерезидента).

Позиції зведеного платіжного балансу наведені в додатку 3 до цього видання. Операції відображаються за системою подвійного запису - двома рівнозначними: величинами по дебету і кредиту, але з протилежними знаками. Сума кре­дитових записів повинна бути рівна сумі дебетових, а чистий баланс рівний нулю. При цьому, в рахунку поточних операцій позитивне сальдо (перевищення кредитових записів) означає експорт товарів і послуг, надходження доходів і трансфертів; негативне сальдо (перевищення дебетових записів) - імпорт товарів і послуг, виплату доходів і трансфертів. У капітальному рахунку позитивна ве­личина характеризує зростання зобов'язань даної країни перед нерезидентами і скорочення вимог до нерезидентів з боку резидентів, негативна величина означає скорочення зобов’язань країни перед нерезидентами і зростання вимог до не­резидентів з боку резидентів. Стан платіжного балансу визначається, в першу чергу, станом торгового балансу. Тому головною метою дій держави в зовнішньоекономічній діяльності є оздоровлення платіжного балансу за рахунок розширення експорту товарів і надання факторних та нефакторних послуг. Вирі­шення такого завдання вимагає значних зусиль по переорієнтації національного господарства на нарощування експортного потенціалу не тільки за рахунок екс­порту сировини, але і продукції енергоємких та наукоемких галузей.


Читайте також:

 1. III. Бухгалтерський баланс
 2. Актив і пасив балансу складаються також з певних розділів.
 3. Активи, що реалізуються повільно (А3) – це статті 2-го розділу активу балансу, які включають запаси та інші оборотні активи (рядки 100 до 140 включно, а також рядок 250).
 4. Аналіз ліквідності балансу
 5. Баланс (початковий)
 6. Баланс азоту
 7. Баланс банку.
 8. Баланс борошна
 9. Баланс грошових надходжень
 10. Баланс м’яса свиней в України у забійній масі (2003 – 2005 рр. та прогноз на 2006 р.), тис. т
 11. Баланс на 1 вересня
 12. Баланс надходження коштів організації (оперативний фінансовий план) на 20__ р.
Переглядів: 989

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Формування та використання валютних запасів | Взаємозв’язок фінансових потоків та інфляційних процесів

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.008 сек.